impadurire

Într-un comunicat al instituţiei se arată că puieţii au fost folosiți pentru reîmpădurirea unei suprafeţe de 2.180 ha, din care 790 ha regenerări naturale și 1.390 ha împăduriri integrale, fiind una din cele mai mari suprafețe regenerate în campaniile de împăduriri din ultimii 5 ani.

Programul de regenerare a pădurilor în fond forestier de stat în primăvara anului 2016 include 1.640 hectare, din care regenerări naturale 730 hectare şi împăduriri 910 hectare integrale. Concomitent cu lucrările de instalare a noilor regenerări se vor efectua completări curente în plantaţii cu reuşită provizorie în suprafaţă de 363 hectare. Lucrările de completări curente în plantațiile cu reușită provizorie din primăvară au fost efectuate în suprafață de 363 ha conform programului. De asemenea au fost executate refaceri plantații calamitate pe suprafața de 1 ha. Totodată în baza contractelor de administrare încheiate cu alţi deţinători de păduri, în primăvara aceasta Direcţia Silvică Suceava a executat lucrări de împăduriri pe o suprafaţă de 280 ha și s-au executat lucrări de completări în plantațiile cu reușită provizorie în suprafață de 35 ha”, se menționează în comunicatul Direcției Silvice Suceava.

Mai mult, în documentul prezentat de Direcţia Silvică Suceava se arată că în campania de împăduriri din primăvara anului 2016 s-au folosit un număr de 7,1 milioane de puieţi forestieri , din care 5,0 milioane puieţi molid, 722 mii puieţi brad, 281 mii puieţi larice, 67 mii puieţi pin silvestru, 232 mii puieţi fag, 329 mii puieţi stejar pedunculat, 172 mii puieţi gorun, 358 mii puieţi paltin de munte, 207 mii puieţi frasin, 50 mii puieţi salcâm, 30 mii puieți cireş, 7 mii puieți tei, 18 mii anin, 3 mii puieţi plop e.a. și 1 mie puieţi plop alb.

Direcția Silvică Suceava pune la dispoziție persoanelor fizice puieți forestieri la prețuri avantajoase în vederea împăduririi suprafețelor neregenerate care le aparțin și oferă asistență tehnică necesară împăduririi acestor suprafețe. Totodată instituția silvică a pus la dispoziție contracost în primăvara anului 2016, pentru cei interesați, puieți din specii ornamentale dintr-o gamă variată de specii pentru amenajarea spațiilor verzi”, se spune în comunicatul Direcției Silvice.

Conform Codului Silvic respectarea regimului silvic și în primul rând realizarea lucrărilor de împăduriri a suprafețelor tăiate și neregenerate în termenul legal, este obligatorie pentru toți deținătorii de fond forestier. Persoanele fizice care dețin suprafețe tăiate și neregenerate din fond forestier privat trebuie să aibă în vedere, în mod obligatoriu, împădurirea acestor suprafețe, conform prevederilor legale în vigoare.

În suprafețele neregenerate ce aparțin persoanelor fizice cu contracte de servicii silvice în primăvara anului curent s-au executat lucrări de împăduriri integrale pe o suprafața de 200 ha. Suprafețe reprezentative s-au executat în raza ocoalelor silvice: Vatra Dornei 35 ha, Brodina 32 ha, Broșteni 22 ha, Iacobeni 20 ha.

Direcția Silvica Suceava a livrat în primăvara 2016 la alte direcții silvice și terți un număr de 369 mii puieți, din care: 187 mii molid, 93 mii puieți fag, 60 mii puieți larice, 18 mii puieți pin silvestru, 8 mii salcâm și 3 mii plop.

Documentul mai arată că o componentă importantă şi tradiţională a activităţii Direcției Silvice din această perioadă o reprezintă susţinerea acţiunilor promovate de societatea civilă pentru dezvoltarea conştiinţei forestiere, în direcţia apărării şi conservării fondului forestier, a cultivării respectului pentru pădure în societatea actuală. În cadrul acestor acţiuni cu rol de conştientizare a valorii pădurilor în perioada inclusă în „Luna plantării arborilor” s-au desfăşurat o serie de evenimente ca: plantări de puieţi forestieri în şantiere de împăduriri din fond forestier şi din afara acestuia, conferinţe pe teme ecologice, expoziţii pe teme specifice pădurii, concursuri profesionale, sponsorizări cu material forestier pentru plantat”, se mai arată în comunicatul Direcției Silvice Suceava.

Direcția Silvică Suceava deține un număr de 68 pepiniere permanente, din care un număr de 66 sunt destinate culturii puieților de rășinoase, iar un număr de două sunt destinate culturii puieților de foioase. Suprafața totală a pepinierelor permanente este de 114 ha.

De asemenea, Direcția Silvică Suceava are un număr de 189 pepiniere cantonale cu o suprafață totală de 11 ha.

Suprafața totală a pepinierelor Direcției Silvice Suceava este de 125 ha, din care o suprafața de 69 ha este destinată producerii de material săditor. Din această suprafață, o suprafață de 36 ha este ocupată cu puieți forestieri, din care 26 ha puieți de rășinoase și 10 ha puieți de foioase.

suceava pod burdujeni de sus2

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.