Direcţia Silvică Suceava va planta în campania de împăduriri din  primăvara anului 2020, un număr total de  5,9 milioane puieţi, regenerând o suprafaţă totală de 2040 de hectare, din care 880 regenerări şi 1160 împăduriri integrale.

Campania de împăduriri din aceasta primăvară se va desfăşura în cadrul proiectului „O pădure  cât o ţară” , iniţiat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi derulat sub înaltul patronaj al Preşedinţiei României.

În fondul forestier de stat programul pentru lucrările de regenerarea pădurilor  în primăvara anului 2020 este în suprafaţă de 1850 de hectare, din care regenerări naturale 860 de hectare şi împăduriri integrale 990 de hectare. Concomitent cu lucrările de instalare a noilor regenerări, se vor efectua  lucrări de completări curente pe suprafaţa de 173 de hectare.

Cele mai mari suprafeţe din fond forestier de stat de regenerări naturale sunt   la  următoarele ocoale silvice: Mălini 128 ha, Stulpicani 101 ha, Marginea 97 ha, Dolhasca 78 ha, Iacobeni 78 ha. Suprafeţele cele mai mari cu regenerări artificiale sunt programate a se executa la ocoalele silvice: Broşteni 281 ha, Cârlibaba 129 ha, Iacobeni 75 ha, Stulpicani 61 ha, Crucea 46 ha, Marginea 39 ha.

În fond forestier administrat cu contracte, Direcţia Silvică Suceava va executa lucrări de regenerare pe suprafaţa de 80 ha împăduriri şi 20 ha regenerări naturale.

Potrivit Direcției Silvice Suceava, în fond forestier privat administrat în anul 2020 se vor executa lucrări de completări în suprafaţa de 18 ha. În fond forestier ce aparţine persoanelor fizice cu  contract de servicii silvice în primăvara a.c. sunt programate a se executa lucrări de regenerare pe  o suprafaţă de 90 ha .

 

Aproximativ 12000 de hectare au fost regenerate în ultimii 7 ani

 

Trebuie precizat că, în ultimii 7 ani, în fond forestier de stat administrat de Direcţia Silvică Suceava  suprafaţa regenerată este de 11930 de hectare, din care 5162 regenerări naturale şi 6768 împăduriri, plantându-se un număr de 36 milioane puieţi.

De asemenea,  în fond forestier privat administrat cu contracte de Direcţia Silvică Suceava suprafaţa regenerată este de 1335 de hectare, din care 216 regenerări naturale şi 1119 împăduriri, plantându-se un număr de 4,5 milioane de puieţi.

Tot în perioada menționată, în fond forestier ce aparţine persoanelor fizice cu contracte silvice suprafaţa regenerată este de 1287 ha, din care 221 regenerări naturale şi 1066  împăduriri, plantându-se un număr de  3,8 milioane de puieţi.

 

Directorul Direcţiei Silvice Suceava: „Resursa regenerabilă reprezentată de pădurile Bucovinei a fost şi este unul dintre cele mai importante avantaje pentru economia judeţului Suceava”

 

Directorul Direcţiei Silvice Suceava, ing. Sorin Ciobanu susține că viitorul şi bunăstarea socială nu pot fi nici măcar imaginate în lipsa unor masive verzi întinse, sănătoase, productive și îi îndeamnă pe oameni să planteze cel puţin un arbore sau o floare.

       „Omul contemporan începe să devină  tot mai convins de adevărul conţinut de acea axiomă care ne reaminteşte că arborii au precedat primul om pe pământ  şi îi vor supravieţui ultimului pământean! Viitorul şi bunăstarea socială nu pot fi nici măcar imaginate în lipsa unor masive verzi întinse, sănătoase, productive. Din aceste considerente, în conformitate cu Rezoluţia Adunării Generale a O.N.U. din noiembrie 2012, ziua de 21 martie a fiecărui an a fost declarată «Ziua Internaţională a Pădurilor», context în care toate statele membre sunt invitate la acţiuni pentru prezentarea şi promovarea, în context naţional, a unor activităţi concrete privind starea şi gestionarea durabilă a pădurilor. Se dovedeşte tot mai evident că, în propriul lui interes, Homo sapiens, fiinţa gânditoare, trebuie să regăsească la nivel planetar acel echilibru – pentru care slujitorii pădurii au militat dintotdeauna – între numărul şi dimensiunile fabricilor de cherestea, de pildă, pe de o parte, şi cele ale solariilor şi pepinierelor silvice, pe de alta.

        Omenirea, în integralitatea ei, devine tot mai conştientă de aceste adevăruri şi de miza esenţială pe care o reprezintă pentru supravieţuirea, sănătatea şi bunăstarea ei, salvarea Pădurii planetare. Este,de fapt, pentru noi, slujitorii suceveni ai pădurii, un motiv în plus pentru a-i îndemna pe concetăţenii noştri să planteze cel puţin un arbore, o floare, să-şi împrospăteze, de primăvară, casa, ograda ori grădina, să-şi bucure mintea şi sufletul numai cu gânduri şi fapte bune. Este esenţa dorinţei noastre, de a sădi în sufletul oamenilor acele necesare sentimente de respect faţă de natură, de viu, de munca altuia, premisă a salutarei purificări spirituale, atât de necesare în aceste vremuri încrâncenate şi egoiste”, a transmis Sorin Ciobanu.

Potrivit directorul Direcţiei Silvice Suceava, este de înţeles că salvarea, extinderea pădurii nu se poate face festivist, ocazional, prin iniţiative şi participare individuală, ocazională, oricât de bine venită ar fi aceasta.

      „Asemenea campanii şi programe de reconstrucţie ecologică presupun fonduri substanţiale, pregătire, organizare, mijloace umane şi tehnice importante. Este ceea ce face an după an, prin tradiţie, vocaţie şi statut, Direcţia Silvică Suceava. Nu voi detalia aici – în acest mesaj de suflet – dimensiunea acestei implicări. Amintesc doar că Direcţia Silvică Suceava administrează cel mai întins şi mai valoros fond forestier din ţară. Resursa regenerabilă reprezentată de pădurile Bucovinei a fost şi  este unul dintre cele mai importante avantaje pentru economia judeţului Suceava, pentru locuitorii acestuia, fiind totodată şi, implicit, temelia contribuţiei substanţiale adusă de  direcţia silvică suceveană în îndeplinirea criteriilor de performanţă ale R.N.P . – Romsilva. Altfel spus, în plan economic, ecologic şi social strict judeţean, Direcţia Silvică Suceava a rămas, până azi  una din cele mai mari, stabile şi eficiente unităţi productive sucevene. Totodată, la nivel naţional, în cadrul administrativ reprezentat de R.N.P. -Romsilva, asigurăm un salutar suport financiar, dar şi în material săditor, inclusiv pentru refacerea şi dezvoltarea fondului forestier în acele zone ale ţării care sunt, din diferite motive, mai sărace în păduri. Putem astfel spune că unitatea noastră  are nu numai deosebite rezultate productive, financiare, ci şi-a dovedit cu o consecvenţă  unanim recunoscută vocaţia de creator de mediu, de generator de sănătate şi securitate ecologică pentru întreaga ţară”, a mai transmis Sorin Ciobanu.

Acesta a precizat că silvicultura, ca profesie şi vocaţie, dar şi iubirea, respectul pentru pădure manifestate, în general, de toţi cei trăitori în Bucovina sunt realităţi incontestabile ce se bazează pe tradiţii valoroase şi respectate din generaţie în generaţie.

        „Fără a abuza de cifre, însuşi faptul că noi administrăm, prin cele 24 de ocoale silvice, peste trei sferturi din suprafaţa împădurită a judeţului –  ce totalizează aproape 450.000 de hectare şi reprezintă 7% din fondul forestier naţional – este în măsură să dovedească marea responsabilitate cu care suntem investiţi, dar şi numeroasele provocări, probleme care se ridică zilnic în faţa corpului silvic, cel chemat să apere şi să cultive, în folosul generaţiilor viitoare, o asemenea avuţie. Nu trebuie să uităm, totuşi, că datele ce definesc amploarea lucrărilor de primăvară vizând regenerarea pădurii pot să apară, azi, ca nefiind spectaculoase ori impresionante, în accepţie strict matematică, numerică. Dar azi regenerarea pădurii nu se realizează numai prin împăduriri. Sunt alese şi practicate tratamente silvice care privilegiază regenerarea naturală, creditată ca fiind mai sigură, mai sănătoasă decât plantarea. Prefer mai degrabă să invoc memorabila afirmaţie a marelui silvicultor român Marin Dacea: pentru a creşte şi înflori, pădurea are nevoie în primul rând de rouă şi căldura inimii omeneşti. Altfel spus, preocuparea pentru asigurarea pădurii viitorului include, dar şi transcede clasica împădurire, urmată de completarea plantaţiei cu alţi puieţi, în următorii ani”,  a declarat directorul Direcţiei Silvice Suceava.

Potrivit lui Sorin Ciobanu, ca în fiecare an, în cadrul „Lunii plantării  arborilor” se vor desfăşura şi în această primăvară o serie de evenimente, vizând  cultivarea  – în special în rândul tinerilor – a sentimentelor de dragoste şi respect faţă de pădure: acţiuni de plantare, expoziţii pe teme specifice pădurii, conferinţe pe teme ecologice.

 

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.