Agenția Națională de Integritate a constatat la Fălticeni un caz privind conflict de interese pe plan administrativ.

Tomescu Laurentiu Daniel, consilier local și director adjung la colegiul „Nicu Gane”În urma cercetărilor făcute, s-a constatat că Tomescu Laurențiu Daniel, din cadrul Consiliului Local Fălticeni, în calitatea sa de ales, a participat la deliberarea și adoptarea a 27 Hotărâri ale Consiliului Local cu privire la aprobarea bugetului unității administrativ-teritoriale, inclusiv a bugetului Colegiului Național „Nicu Gane”, colegiu în cadrul cărei acesta deține funcția de director adjunct.

Persoana evaluată a încălcat dispozițiile art.46, alin. (1) și (2) din Legea nr.215/2011 care prevede că: „Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”.

Tomescu Laurențiu Daniel a încălcat și dispozițiile art. 75  din Legea nr. 393/2004 care prevede că: „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv; […]; o asociaţie sau o fundaţie din care fac parte”.

Tomescu Laurențiu Daniel a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază: de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Acesta nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

În urma demisiei lui Eugen Mogoș, Tomescu a ajuns consilier local din partea social democraților. Validarea mandatului său de consilier local a fost realizată în cadrul ședinței din 29 martie 2013. Consilierul face parte din Comisia pentru programe de dezvoltare economico-social, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, servicii de comerț. Tomescu a figurat pe listele comune ale USL la alegerile din iunie 2012, din partea Partidului Social Democrat.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.