Direcția Județeană pentru Cultură Suceava, prin directorul executiv Aurel Buzincu, a formulat un punct de vedere după ce, de curând, într-o ședință a Consiliului Județean Suceava, câțiva cetățeni și-au exprimat din nou opoziția față de organizarea Festivalului „Bucovina Rock Castle” în Șanțul Cetății de Scaun a Sucevei.

Precizăm că Direcția Județeană pentru Cultură are atribuții și competențe legale în domeniul protejării patrimoniului cultural național, iar în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Direcțiilor Județene pentru Cultură se precizează că „obiectul de activitate al Direcției îl constituie protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național, verificarea respectării legislației specifice domeniului său de activitate în scopul realizării atribuțiilor ce îi revin…»
Mai precizăm că unul dintre principiile fundamentale în baza cărora se concepe activitatea Ministerului Culturii privește faptul cultural ca instrument esenţial în realizarea coeziunii sociale şi în lupta împotriva excluziunii sociale.

În acest context, Direcția Județeană pentru Cultură Suceava consideră regretabil și de neînțeles faptul preluării de către C.J. a unei confuzii care este privită ca fiind generată și promovată intenționat, adică în urmărirea unui scop care nu se poate atinge decât în acest fel.

„Mai precis, se confundă atitudinea negativă a unor cetățeni față de organizarea în Șanțul Cetății de Scaun a unui festival de muzică rock cu o atitudine prezumat negativă față de un gen muzical. În baza informațiilor pe care le deținem (ca destinatari ai unui număr mare de reacții cetățenești în chestiune, multe dintre ele injurioase) nu se contestă genul muzical în sine și nici nu este vorba despre intoleranță și de respingere (cu excepții nesemnificative) a dreptului și a libertății în relație cu muzica rock și nici cu organizarea în sine, chiar la Suceava, a unui atare festival. Contestatarii se consideră motivați și îndreptățiți să ceară autorității locale și organizatorilor ”scoaterea” Festivalului din incinta monumentului istoric important care este Cetatea de Scaun a Sucevei”, a transmis directorul Direcției Județene pentru Cultură Suceava, Aurel Buzincu.

Considerentele lor, ale celor care contestă organizarea acestui eveniment în Cetate, sunt numeroase și de luat în seamă, sunt de ordin moral, religios, legal, cultural, educativ, organizatoric, financiar, de natura ordinii, liniștii și sănătății publice, a îndreptățirii și eficienței folosirii resurselor publice în acest caz.

„De asemenea, se reclamă  și efectele nocive ale unei pedagogii publice pe care o practică, în legătură cu Festivalul, persoanele cărora nu li se recunoaște vreo autoritate în domeniu. Prin urmare, avem motive să susținem că problematica Festivalului se distribuie pe un evantai cu mult mai larg decât cel pe care discuțiile din C.J. l-au avut în vedere”, a mai spus directorul Buzincu.

 

Consiliul Județean Suceava, repetate moduri de sfidare a legii

 

Direcția Județeană pentru Cultură Suceava consideră că, în calitatea lui de administrator al Cetății de Scaun a Sucevei, proprietate publică a județului Suceava, dar și întrucât este administratorul unui număr mare de monumente istorice, precum și dată fiind realitatea că în teritoriul județului Suceava există monumente numeroase și de valoare excepțională, Consiliul Județean Suceava s-ar fi cuvenit să asculte acum, în plenul lui, opiniile autorizate care s-ar fi putut formula și exprima dacă s-ar fi aplicat și respectat prevederile legale – respectiv ale Art. 45 al Legii 422/2001, care spune:
”(1) În vederea protejării monumentelor istorice şi a respectării prevederilor legale în acest domeniu, autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii:
h) includ în structura aparatului propriu compartimente specializate sau, după caz, posturi ori sarcini de serviciu precise în domeniul protejării monumentelor istorice.”

Potrivit Direcției Județene pentru Cultură Suceava, dacă s-ar fi îndeplinit condiția legală citată mai sus, ar fi contat mai puțin părerile accentuat marcate de improvizație și de amatorism (într-un domeniu care își are rigorile lui cu nimic mai prejos decât ale altora!), inclusiv cele exprimate de directorul muzeului județean, instituție în care reiterăm părerea noastră că se amestecă nepermis excelența cu facilul, superficialitatea și cântatul după ureche.

„Pentru atribuțiile și competențele legale ale instituției centrale menționate se poate consulta Hotărârea Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului. Nu putem însă recomanda o bibliografie pe seama căreia să se poată răspunde la întrebarea de ce/cum își permite directorul muzeului județean să inducă în eroare C.J și mai ales, cum se face că acceptă C.J. să fie indus în eroare”, mai transmite Aurel Buzincu, directorul executiv al Direcției Județene pentru Cultură Suceava.

 

De la Ștefan cel Mare noi n-am mai făcut nimic. Să păstrăm măcar ce ne-au lăsat înaintașii

 

Instituția atrage atenția și asupra faptului că Cetatea de Scaun a Sucevei este rău întreținută, spre exemplu, zidurile dinspre oraș sunt năvălite de vegetație). De asemenea, încep să se vadă prea curând semnele unor lucrări de restaurare netemeinice: cărămida se exfoliază, zidăria se dizlocă etc.

„În general, «turisticizarea» (expresia unui petent) excesivă a Cetății și «modernizarea» tehnică a expunerii în sensul jocului și al atragerii copiilor generează efecte inacceptabile de coborâre a standardelor, a imaginii istoriei, a prezentării acesteia până în derizoriu și chiar în blasfemie. Pedagogic vorbind, subiectul trebuie ridicat la înălțimea faptului de cunoscut, ca acesta să-și împlinească menirea de construire umană interioară în raport cu valorile – și nicidecum nu se coboară obiectul la nivelul celui vizat de acțiunea educativă! Or, un Ștefan cel Mare și Sfânt reprezentat printr-o păpușă ridicolă înveșmântată ridicol și atâtea și atâtea alte încropeli și improvizații de același fel peste tot!…”, se arată în punctul de vedere al Direcției Județene de Cultură Suceava.

În încheiere, Aurel Buzincu s-a referit și la încrederea absolută a consilierilor județeni și a președintelui C.J. Suceava în știința și practicarea legalității de către directorul Muzeului Bucovinei.

„În fond, ce dacă spada lui Ștefan cel Mare nu este chiar spada lui Ștefan cel Mare? Ne facem totuși datoria să facem cunoscut că de mulți ani, în domeniu, autoritatea este reprezentată, la nivelul județului, de serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii și Identității Naționale, care are numeroase reproșuri de făcut atât Muzeului Bucovinei, cât și C.J: Suceava în legătură cu respectarea legislației patrimoniului cultural și cu protejarea acestuia”, a încheiat Aurel Buzincu, directorul executiv al Direcției Județene pentru Cultură Suceava.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.