Directorul SGA Suceava, Daniel Drăgoi, a anunțat că, pentru gestionarea eficientă a resurselor de apă și reducerea riscurilor la inundații pe teritoriul administrat de Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava, pentru anul 2024, Administrația Bazinală de Apă Siret a solicitat fonduri pentru promovarea și derularea mai multor obiective de investiții.

Aceste sunt:

 • „Regularizare și apărare mal drept râu Siret, comuna Zamostea, județul Suceava”, pentru care A.B.A. Siret a solicitat fonduri în valoare de 350.000 lei pentru achiziția serviciilor de proiectare în vederea reactualizării Studiului de Fezabilitate. Se propun a se executa lucrări de consolidare de mal, precum și traverse de colmatare, pentru a stopa fenomenul de eroziune a malurilor și a reduce riscul de inundare a gospodăriilor riverane din zona Haliuc.
 • Amenajare albie râu Moldova, comuna Capu Câmpului, județul Suceava – A.B.A. Siret a solicitat pentru anul 2024 fonduri în valoare de 500.000 lei pentru achiziția serviciilor de proiectare în vederea întocmirii Studiului de Fezabilitate. Lucrările propuse a se executa constau în apărări de mal și realizarea unui dig de apărare. 
 • Amenajare râu Sucevița și afluenți în comuna Sucevița, județul Suceava A.B.A. Siret a solicitat pentru anul 2024 fonduri în valoare de 31.000.000 lei pentru execuția lucrărilor. În funcție de fondurile alocate, se va demara procedura de achiziție a contractului de lucrări. Sunt proiectate a se executa apărări de mal și praguri de fund pentru stabilizarea albiei pe râul Sucevița, pe râul Drăgoșina și pe râul Bercheza. 
 • Lucrări de regularizare a pârâului Solca-Arbore și decolmatare la acumularea Solca, județul Suceava Etapa I – Obiectul I – Punerea in siguranță a barajului și decolmatarea lacului Solca. A.B.A. Siret a solicitat pentru anul 2024 fonduri în valoare de 10.130.000 lei pentru execuția lucrărilor, urmând ca, în funcție de fondurile alocate, să se demareze procedura de achiziție a contractului de execuție lucrări.
 • Amenajarea complexă Vârfu Câmpului pe râul Siret, județele Suceava și Botoșani – A.B.A. Siret a solicitat pentru anul 2024 fonduri în valoare de 100.000 lei pentru plata documentațiilor de studiu de impact asupra mediului și a raportului de evaluare, în vederea obținerii acordului de mediu de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului.
 • Amenajare râu Bistrița și afluenți pe sectorul Iacobeni-Sabasa, județul Suceava și Neamț – A.B.A. Siret a solicitat pentru anul 2024 fonduri în valoare de 1.030.000 lei pentru finalizarea lucrărilor la obiectele Ciocănești, Iacobeni și Vatra Dornei și recepționarea acestora. Acesta este un proiect multianual, în 2023 finalizându-se și recepționându-se obiectele Broșteni, Șaru Dornei, Valea Neagră-Broșteni, Negrișoara.

De asemenea, precizăm că Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava realizează anual, prin Programul de Gospodărire a Apelor, lucrări de terasamente pentru recalibrarea, corectarea și întreținerea cursurilor de apă de pe raza de administrare. Prin formațiile de lucru din subordine, execută lucrări de exploatare, întreținere si reparații, cuprinse în planul tehnic, la lucrările hidrotehnice din administrare.

Astfel, pentru anul 2024, sunt prevăzute lucrări de decolmatare și recalibrare, cu un volum de cca 80 000 mc terasamente pe o lungime de cca. 9 km, lucrări din gabioane pe o lungime de 75 metri liniari și 600 mc lucrări din anrocamente.

Totodată, prin programele de gospodărire anuale, Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava execută lucrări de întreținere și intervenție atât pentru rezolvarea unor priorități și urgențe, dar mai ales în acele amplasamente în care intervenția are un efect maxim, cu luarea în considerare a materialelor locale și a soluțiilor care s-au dovedit bune în condiții geotehnice și hidrologice similare. În sectoarele în care se realizează decolmatări și recalibrări ale albiei, materialul rezultat este sistematizat în afara zonelor de scurgere a apelor medii, pentru o protecție suplimentară a zonei riverane. Aceste lucrări diminuează procesele de eroziune sau de colmatare a albiilor și refac secțiunea de scurgere a apelor mari. 

La toate acestea se adaugă intervențiile în situații de urgență precum viituri, inundații, ghețuri, zăpoare, care au caracter neprevăzut și necesită reacție rapidă și eficientă. 

Nu în ultimul rând, prin igienizarea cursurilor de apă se urmărește să se asigure permanent o stare bună de curățenie a albiilor și a zonelor de protecție a acestora. Aceste operațiuni se execută de către muncitorii și utilajele formațiilor de lucru proprii. 

SGA Suceava administrează apele din domeniul public al statului, la nivelul județului Suceava și infrastructura Sistemului Național de Gospodărire a Apelor formata din 6 lacuri de acumulare permanente și 3 nepermanente, cca.107,847 km îndiguiri, 101 km de regularizări, 39 km apărări de mal, precum și infrastructura sistemelor naționale de veghe hidrologică, hidrogeologică și de monitorizare a calității resurselor de apa aflate in patrimoniul său. Sistemul administrează o suprafață de bazin de 9.101 km pătrați, cu o lungime a rețelei hidrografice de 3.524 kilometri.

10 Responses

 1. mihai grigore

  : revista floare albastra = blue: hidrografia_____ Terra __ locuri unde cursul apelor isi schimba sensul ___ in timpul anului galactic_____https://revistafloarealbastra-blue.rf.gd_______

  Răspunde
 2. mihai grigore

  :{…, integrale blue music system––poduri suceava- siret-prut- nistru}–-institutii u.e. si euroatlantice ucraina – basarabia______

  Răspunde
 3. mihai grigore

  {…., resursa de h2o ” nesarata”_” potabila ” a planetei Terra}_____statica si dinamica____

  Răspunde
 4. mihai grigore

  :{…, confluente– delta dunarii – porturi new york- atlantic ocean – curenti oceanici ––- constanta -curenti de reziduu ___ (matrice de corectie- activitate poluante….)….}_____

  Răspunde
 5. mihai grigore

  : rezulta ___ model Heisenberg__ de luare in calcul a ” matricii galactice ” per chestiune _____

  Răspunde
 6. mihai grigore

  : solutie ___ resursa de roca si vegetatie__ fiziologii ” blue Terra line „_____ chisinau – iasi – targu mures____ balti- suceava- cheile bicazului- ciceu____

  Răspunde
 7. mihai grigore

  : supercomputer___ concateneaza cinematica functii metropola new york –– zona metropolitana suceava____

  Răspunde
 8. mihai grigore

  : data terestra _ in ” altitudine relativa”___3h13’am_ 4 february 2024_____mihai grigore- poet.editor.scientist_____ presedinte de onoare romania libera = nordul bucovinei + basarabia+ latura libera___ as a sa ne ajute dumnezeu__ numai nine____ ” we believe in freedom „!*____:

  Răspunde

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.