Primele rezultate la proba scrisă din cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar au fost publicate la sediile inspectoratelor şcolare şi pe site-ul titularizare.edu.ro.

La examenul de titularizare s-au înscris 657 de candidați. Dintre aceștia, doar doi au obținut nota10, în timp ce note între 7 și 9.99 au fost 287. De altfel, 229 de candidați au obținut note cuprinse între 5 și 6,99, în timp ce 138  au obținut note mai mici de 5.

Trebuie precizat că o lucrare a fost anulată.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Suceava, procentul notelor peste 7 este de 43,98% și procentul notelor peste 5 este de 78,84%.

Contestaţiile pot fi depuse tot marți, până la ora 21.00, dar și miercuri până la ora 15.00, la sediul Inspectoratului Școlar Judeţean Suceava.

Potrivit calendarului, rezultatele finale se afişează la Inspectoratul Școlar Judeţean Suceava  şi pe site în data de 30 iulie.

 

Nr. crt. Interval note Disciplina de concurs Total
1 Note de 10 limba si literatura romana, pedagogia prescolara si metodica desfasurarii activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii 1
limba si literatura romana, elemente de pedagogie scolara si elemente de didactica generala aplicate disciplinelor din invatamantul primar 1
Total Note de 10 2
        2  7-9,99 limba si literatura romana, pedagogia prescolara si metodica desfasurarii activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii 43
limba si literatura romana, elemente de pedagogie scolara si elemente de didactica generala aplicate disciplinelor din invatamantul primar 68
limba si literatura engleza 20
limba si literatura romana 41
educatie fizica si sport 15
religie ortodoxa 9
matematica 17
biologie 7
consiliere psihopedagogica 1
istorie 6
psihopedagogie speciala 1
arte vizuale (educatie plastica / educatie vizuala) 2
geografie 17
terapia educationala complexa si integrata 1
alimentatie publica 2
cultura civica și educație socială 6
economic, administrativ, posta 1
mecanica (maistri instructori) 2
educatie muzicala 2
limba si literatura franceza 5
asistenta medicala generala (maistri instructori) 1
economie si educatie antreprenoriala 4
fizică 1
ucraineană maternă 2
silvicultură 3
transporturi (maiștri instructori) 3
chimie 1
filosofie și logică, argumentare și comunicare 1
educație muzicală specializată – studii teoretice 1
agricultură horticultură 1
informatica si tehnologia informatiei 1
turism și servicii 1
educație tehnologică 1
Total Note 7-9,99  287
3 5-6,99 limba si literatura romana 24
limba si literatura romana, elemente de pedagogie scolara si elemente de didactica generala aplicate disciplinelor din invatamantul primar 23
limba si literatura romana, pedagogia prescolara si metodica desfasurarii activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii 27
educatie fizica si sport 23
limba si literatura engleza 20
istorie 7
geografie 5
psihopedagogie speciala 8
limba si literatura franceza 7
matematica 29
educatie muzicală specializată – muzică instrumentală 1
biologie 5
chimie 2
alimentatie publica 2
alimentatie publica (maistri instructori) 5
arte vizuale (educatie plastica / educatie vizuala) 6
cultura civica și educație socială 1
economie si educatie antreprenoriala 2
transporturi (maistri instructori) 2
consiliere psihopedagogica 2
fizica 3
protectia mediului 5
limba germană modernă 2
filosofie și logică, argumentare și comunicare 2
electrotehnică, electromecanică 2
construcții 1
economic, administrativ, poștă 1
turism și servicii 4
kinetoterapie 1
religie ortodoxa 5
terapie educationala complexa si integrata 2
Total note 5-6,99 229
4 Note<5 limba si literatura romana 7
educatie fizica si sport 35
limba si literatura romana, pedagogia prescolara si metodica desfasurarii activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii 15
limba si literatura romana, elemente de pedagogie scolara si elemente de didactica generala aplicate disciplinelor din invatamantul primar 13
limba si literatura engleza 7
geografie 2
limba si literatura franceza 2
mecanica 5
biologie 3
economie si educatie antreprenoriala 1
arte vizuale (educație plastic, educație vizuală) 1
consiliere psihopedagogică 2
cultură civică și educație socială 1
electrotehnică, electromecanică, energetică (maiștri instructori) 2
educație muzicală 3
terapie educațională complex și integrată 2
psihopedagogie speciala 11
chimie 3
istorie 9
matematica 7
educatie muzicala specializata: muzica instrumentala 1
religie ortodoxa 4
turism si servicii 1
fizică 1
Total note < 5  138
5 Lucrări anulate protecția mediului 1
Total Lucrari anulate 1
  Total  candidați 657

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obțină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului. Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată se realizează în ședința publică organizată IȘJ în data de 31 iulie.

Potrivit reprezentanților Ministerului Educației Naționale, în data de 1 august va avea loc repartizarea posturile didactice de predare vacante, în ordinea descrescătoare a mediilor, a două categorii de cadre didactice: cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care au participat la concursul naţional şi au obținut minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular, respectiv cadre didactice debutante, care au ocupat posturi didactice/ catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată prin concurs în ultimii 6 ani şi care au promovat examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2019.

 

 

One Response

  1. mihai grigore

    : ______* ______revista floare albastra = blue : reconcatenare pod cale ferata dornesti – radauti { = exercitiu de reconcatenare capitala romaniei libere afectata de cutremurul din 1977 } ____klaus iohannis _ presedinte mandat ii & ion lungu primar municipiul suceava mandat v !_______________infrastructura spatiala _ exemplu 2 _ o revolutionare a tubului ceramic de diametru […] ____________15 august 2019 _ superlansare euroatlantica a lucrarilor lirice “fenomenologii gsm in relatia new york – zona metropolitana suceava ” si “blue music system = viitorul stiintelor unificate si al supertehnologiilor spatiale ale mileniului iii “______________mihai grigore – poet.editor.scientist _____________13h40’_ 24.07.2019 __________*________:invitat special _ THE WHITE HOUSE !*

    Răspunde

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.