Comunicat de presă

„DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN ORASUL SOLCA, JUDETUL SUCEAVA”

ORAŞUL SOLCA, adresa JUD. SUCEAVA, ORŞ. SOLCA, STR. TOMŞA VODĂ, NR.8A, cod poștal 725600, a demarat in luna August 2023, proiectul cu titlul „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN ORASUL SOLCA, JUDETUL SUCEAVA”, cod F-PNRR-Dotari-2023-4899, proiect finantat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Pilonul IV. Coeziunea Socială și Teritorială, Componenta C15: Educație \Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior \Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și \Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar\ Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

Obiectivul proiectului este in concordanta cu obiectivele Componentei 15 – Educatie si implicit a reformelor si a investitiilor propuse prin aceasta si este reprezentat de creșterea capacității de rezistență a sistemului educațional prin modernizarea infrastructurii educaționale și a dotării aferente, în corelare cu nevoile prezente și viitoare ale pieței forței de muncă, în vederea asigurării participării la un proces educațional de calitate, modern și incluziv, în Orasul SOLCA. În același timp, realizarea acestei investiții vizează combaterea accesului limitat la educație, în special în ceea ce privește educația timpurie, crearea unei infrastructuri de calitate, a unui sistem de educație echitabil și a unor servicii esențiale privind oferta educațională, acestea fiind necesare în creșterea calității vieții generațiilor viitoare.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Obiectivul specific 1 vizează dotarea sălilor de clasă / grupă și a laboratoarelor școlare cu mobilier și materiale didactice necesare pentru îndeplinirea standardelor de calitate, inclusiv dotări și echipamente educaționale specializate pentru elevii defavorizați și cei cu cerințe educaționale speciale, precum și transformarea digitală a unităților de învățământ preuniversitar prin investiții în infrastructuri digitale pentru predare și instrumente digitale de predare pentru a facilita învățarea online, permițând astfel accesul elevilor la tehnologie prin laboratoare informatice și echipamente dedicate.
  2. Obiectivul specific 2 vizează asigurarea unor soluții de management adecvate, eficiente și eficacitate, atât în ceea ce privește implementarea proiectului, cât și în ceea ce privește asigurarea sustenabilității investiției.

Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 2.328.518,72 lei , din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 1.956.738,42 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 371.780,30 lei, iar valoarea sumelor neeligibile este de 0,00 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 17 de luni de la 22.08.2023 – data de semnare a Contractului de finantare nr. 1640DOT ⁄ 2023, cuprinse in intervalul 22.08.2023 – 31.12.2024. 

Pentru informaţii suplimentare, va rugam sa contactati ORASUL SOLCA, la tel. 0744392959, e-mail: primarie@solca.ro, Primar CORNEL TRIFAN TEHANIUC.

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.