Nu am întâlnit în istoria națională, ca un individ angajat în domeniul cultural să comită atâtea fapte reprobabile, ce se circumscriu unei asemenea activități infracționale de anvergură.

Ion Gîză Drăgușanul deși încearcă să-și asume totul și să-și preamărească activitatea sa – prestată în baza obligațiilor din fișa postului – aferentă proiectelor culturale finanțate integral de la bugetul public al județului Suceava, încearcă să se minimalizeze ca atribuții și să pară total neimportant în luarea deciziilor în cadrul instituției angajatoare, respectiv în Centrul Cultural ”Bucovina”.

Impostorul Drăgușanul deținea, și deține, și calitatea de coordonator proiecte cu finanțare publică, deși, era încadrat doar ca referent al instituției publice (cu studii medii, conform fișei postului nr. 100/15.12.2014, cu actualizări), beneficiind de o derogare specială – sinecură, pentru a fi salarizat ca și consultant artistic (studii superioare, cu un salariu de 3 ori mai mare decât cel corespunzător poziției ocupate – conform deciziei nr. 258/22.12.2014) în cadrul Centrului Cultural ”Bucovina”, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Suceava.

dragusanul fisa decizie

Ion Drăgușanul: fișa postului nr. 100/15.12.2014 și decizia nr. 258/22.12.2014

Deoarece în ancheta jurnalistică facem cercetări și asupra modalității de obținere a derogării de salarizare, pentru a veni în sprijinul organelor și al CJ Suceava, vă supun atenției următoarele:

Conform Ordinului nr. 2.132 din 2011 emis de Ministrul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național pentru aprobarea criteriilor privind salarizarea în baza Legii nr. 284/2010, legislație abrogată între timp, principalul criteriu (şi cam singurul serios) era precizat la art. 1 alin (1) pct. 3 „ponderea rezultatelor valoroase trebuie să reprezinte cel puțin o treime din totalul rezultatelor obținute„.

Dosarul lui Ion Drăgușanul a fost întocmit de angajator în baza art 2 ”Demararea procedurii aprobării nominale prevăzute la art. 1 alin. (1) se face la solicitarea instituției, pe baza unui dosar care va cuprinde următoarele documente: 

a) solicitarea din partea instituției;

b) copia actului de identitate a persoanei pentru care se solicită aprobarea nominală;

c) copia contractului individual de muncă;

d) formularele prevăzute la art. 1 alin. (2);

e) cel puțin o recomandare scrisă, cu referire la activitatea desfășurată.”

cu respectarea art. 1 alin (2) lit a) și b) ”Dovada privind ponderea rezultatelor valoroase în totalul rezultatelor obținute, iar rezultatele așa-zise valoroase ale salariatului Ion Drăgușanul sunt pe „artă contemporană„: evenimente, publicistică, recuperări, etc., astfel eludându-se că impostorul este de meserie „scriitor plagiator fără studii” și fără clasificare în COR (Codul Ocupațiilor din România la nivelul anului 2014, dar și în prezent).

Deși era doar REFERENT, făcându-i-se încadrarea pe ARTĂ CONTEMPORANĂ (care de fapt era numele Compartimentul din organigrama CCB unde era salariat Drăgușanul) nu doar că s-a forțat, voit, legea, prin includerea oricăror persoane încadrate în unitățile de cultură (de ce se includ referenții și nu ar obține derogare secretara, șoferul ori cameramanul – care au rezultate deosebite participând și ei activ sau creator la acte culturale) și asimilarea imorală a numelui compartimentului în activitatea desfășurată de Drăgușanul, dar, se știa că ordinul ministrului este aplicabil altor meserii şi posturi ale Centrului Cultural Bucovina, în special celor de la Ansamblul Artistic ”Ciprian Porumbescu” sau Școala Populară de Artă ”Ion Irimescu”, unde, sunt salariați ce pot primi, legal, această derogare ce le permite ocuparea, în mod excepțional de funcții de specialitate, fără a avea studiile necesare postului: dansatori, soliști, coregrafi, etc.

Mai mult, în fisa postului lui Ion Drăgușanul, se observă o limitare a manifestărilor culturale la un număr de doar patru acțiuni culturale: Bucovina Rock Castle, Serbările Memoriei, Națiunea poeților și Arderea cărților Bucovinei.

Extras Fișa postului Ion Drăgușanul

În realitate Gîză Drăgușanul se ocupa de mult mai multe acțiuni, inclusiv Zicălașii, Bucovina Acustic Park, Ziua artelor plastice bucovinene plus multe alte manifestări secundare: lansări de carte, expoziții, „licitații cu strigare” pentru „donarea” unor tablouri, picturi, etc.

Limitarea la 4 manifestări înscrise în fișa de post, s-a făcut cu scopul de a îndeplini, prin eludare, prevederile art 1 alin 2 din Ordinul nr. 2132/2011 referitoare la ponderea rezultatelor valoroase din total rezultate, astfel ca acestea să îndeplinească artificial cerința de ”minim o treime din toate rezultatele”.

Bineînțeles, dacă ar fi să ne luăm după Ion Gîză Drăgușanul tot ceea ce face domnia sa este foarte valoros și unicat pentru recuperarea memoriei bucovinene, iar acest criteriu ar fi de 100% îndeplinit, cu tot cu plagiate, falsuri, mistificări de istorie, festivaluri coordonate de feciori-drogați, etc.

Revenind la abuzul făcut de managerul Centrului Cultural Bucovina, Viorel Varvaroi, atât la întocmirea fișei de post – care nu prezenta realitatea acțiunilor coordonate în fapt de impostor, cât și la întocmirea dosarului de derogare, prin completarea eronată a tabelului cu 1/3 rezultate valoroase din total rezultate (una este o treime din 4 acțiuni și alta este să dovedești valoarea a o treime din 20 de acțiuni coordonate!), se observă și falsul în acte oficiale care nu e deloc greu de dovedit, raportat la activitatea efectivă a lui Ion Drăgușanul din ”viața culturală” suceveană, cunoscută deja opiniei publice și preamărită de acesta în presa de casă, ori pe site-ul propriu, dar și pe cel al instituției angajatoare.

Am analizat, mai sus, modalitatea frauduloasă de includere a impostorului Gâză Drăgușanul între persoanele ce puteau ocupa, în mod excepțional, funcții de specialitate, fără a avea studiile necesare postului, prin raportarea și la articolele precedente care dovedesc, fără dubii, că OPERA sa este plagiată, falsificată, iar mistificarea istoriei naționale era și este o practică curentă în activitatea decontată din banii publici ai CJ Suceava.

De asemenea, am mai analizat și modul de întocmire, în fals, neconform cu realitatea, a fișei de post și a dosarului de obținere a derogării salariale în baza actelor normative – în vigoare la data înaintării acestei solicitări – către ministrul Culturii și Patrimoniului Național, prin raportarea la Ordinul nr. 2.132 din 2011.

Nu putem trece cu vederea nici neglijența actualei conduceri a Centrului Cultural Bucovina:

dragusanul2

Dar ținând cont de ”plecărilerepetate la PENSIE ale impostorului mincinos Drăgușanul

dragusanul 4

Avem dreptul să ne întrebăm, deocamdată, dacă:

 1. contractul individual de muncă al salariatului Ion Gâză Drăgușanul s-a prelungit (cu tot cu derogare!) începând cu 26.01.2020, iar Ion Drăgușanul și-a depus și dosarul de pensionare fără știrea angajatorului (pentru a nu-i înceta acel CIM cu derogare)?
 2. contractul de muncă vechi a încetat și a fost întocmit un alt contract de muncă (urmare a unui concurs fraudulos) în baza căruia Ion Drăgușanul este salarizat și în prezent, poate chiar cu derogare?

Mai mult, actuala conducere a CJ Suceava a luat cunoștiință (urmare a unor solicitări scrise) după instalarea în funcție, în 2016, despre faptul că persoana pentru care s-a obținut anterior aprobarea nominală de derogare salarială nu mai îndeplinește criteriile, și ar fi trebuit să suspende aplicarea ordinului de derogare, acesta trebuind a-și înceta efectele juridice încă de atunci, bineînțes urmare a unor cercetări disciplinare asupra unor nereguli care au și fost sesizate în scris dealtfel, de mai multe persoane.

Dar ce să ceri actualei conduceri a CJ Suceava care nu a făcut mai nimic din 2016, ba mai mult s-au și șters la fund cu acele solicitări?! Pe unele le-au direcționat, în basca competenței, abulicului manager Sorin Filip, care le-a aruncat abuziv în prima fântână pe care a întâlnit-o în calea sa artistică sudată la chiolhanurile transpartinice.

Că de primit vreun răspuns legal sau de constituit vreo comisie de etică și integritate pe subiectul sesizat – Ion Drăgușanul, niciodată! Mucles domle’, de parcă legea română nu e pentru Drăgușanul și protectorii săi!

Stimabile manager, indiferent de ce ți-a fătat mintea ție și juristului tău – mai mult personal (papagalul cu pene portocalii angajat… știm cum-cine-de unde!) să răspunzi la adresele oficiale (sesizări, cereri pentru informații de interes public, etc.), erai obligat de LEGE să demarezi, măcar de fațadă, procedura de cercetare disciplinară a persoanei sesizate – angajat al CCB! Să nu mai spunem și de documentele din licitații ori contractele publice ale clanului Drăgușanul ascunse presei, pe motive jenante și ilegale… Dar, probabil, tot organele vor verifica și aceste aspecte, dacă apare vreo sesizare de abuz! Oricum, dacă se constituia comisia atunci, aflai de imposturi și nu mai trăgeai acum căruța cu infractori după matale…

Vă mai aducem aminte și că Ion Drăgușanul deţine şi administrează, în neconcordanță cu etica profesională din cadrul CCB, un site web pe internet www.dragusanul.ro și o pagină personală de Facebook https://www.facebook.com/#!/ion.dragusanul, dar este și administrator al Asociației Culturale ”Bucovina Viitoare” – prin care își derulează unele activități gestionate de la bugetul public, iar neoficial (adică voluntar, cum zice el…) are și calitatea de ziarist, făcând parte din colectivul de redacție al unui cotidian local  – în ultimii 15 ani de zile.

Ion Drăgușanul folosește aceste bugete ale manifestărilor și proiectelor cultural-artistice în scop discreționar, atât personal, cât și pentru alți beneficiari ori factori decizionali (cu responsabilități, ori cu funcții de conducere) din Centrul Cultural ”Bucovina” și din Consiliul Județean Suceava, dar și în interesul unor reprezentanți ai trusturilor mass-media din județul Suceava, având, cu aceștia, relații ilegale-imorale sau opuse intersului public general.

Este vorba și de un schimb între resurse publice, ilegal decontate, obținute sau doar dorite, contra capital de imagine prin promovarea publică a preamăririi de sine și a făcăturilor plagiate în mass-media locală.

În principal, așa cum am mai zis, Ion Drăgușanul gestionează și este factor decizional, conform fișelor de post, pentru mai multe proiecte culturale publice: Națiunea Poeților, Sărbătorile Memoriei, Arderea cărților Bucovinei, Bucovina Rock Castle, dar este factor decizional și pentru unele proiecte neincluse în fișa postului la data derulării acestor proiecte: Bucovina Aqustic Park, Ziua Artelor Plastice Bucovinene, Zicălașii, etc.

În fapt, sub denumirea generică a proiectelor culturale mari, precizate mai sus, Ion Drăgușanul, gestionează mult mai multe acțiuni și manifestări culturale secundare, tipăriri și lansări de carte, reviste, manifestări artistico-literare, licitații cu ”donații”, expoziții, festivaluri, etc, unele cuprinse ”din timp”, dar și ulterior, în proiectele principale bugetate din finanțările publice ale Consiliului Județean Suceava prin Centrul Cultural Bucovina și incluse în Calendarul Cultural al județului Suceava.

Acest lucru se întâmplă în asemenea manieră, special pentru a putea fi introduse/scoase manifestări culturale și deturnate fonduri publice, în funcție de interesele și necesitățile ilegale apărute în cursul anului, ulterior votului în ședința de plen a legislativului județean care aprobă, după votarea bugetului, doar Calendarul Cultural minimal cu proiectele principale și acțiunile secundare incluse inițial.

Uneori, se ajunge în situația în care, la sfârșitul închiderii exercițiului bugetar, forma, conținutul și bugetul proiectelor inițiale cunoaște modificări, în funcție de interesele unor persoane angajate în Centrul Cultural Bucovina, și nu numai. Dar cine să mai facă vreo aprobare rectificativă… la proiecte, în preajma petrecerilor de peste an?!

Ce trebuie însă reținut este că Ion Drăgușanul, personal, participă la elaborarea planului editorialistic al instituției publice angajatoare, înscriind discreționar (fără o necesitate și oportunitate certă, fără viza unui expert autorizat în domeniul cultural) diferite cărți-tipărituri al cărui autor este el sau gașca sa de culturnici conectați la bugetul public.

Despre cine se ocupă de coordonarea proiectelor, de întocmirea documentației de licitație, de selectarea ofertelor (cum s-ar zice…) și de gestionarea bănetului și contorizarea parandărătului, nu are rost să o mai lungim în acest articol, dar o vom face cu proxima ocazie, cu detalii…, și vom trata cu dedicație membrii filierelor de tip organizații discrete, adică pe acei membri care sunt înfrățiți, prin jurământ, asupra unor idealuri comune morale, spirituale și sociale. Nu știm dacă și legale…, cel puțin la Suceava! Vom vedea…

Tot noi am afirmat, public, prin 2016, că-l vom corecta pe acest impostor și-l vom aduce pe calea cea dreaptă dacă vom avea timpul necesar. Și iată că am început anchetele jurnalistice în 2021, chiar cu el… Înseamnă că a venit, și avem, acel timp…

Suspiciunile noastre, mai mult decât rezonabile, la adresa Clanului Mafiot al DRĂGUȘANILOR  fac parte din SFERA PENALĂ și se referă la: deținere și consum de droguri, incompatibilitate și nejustificarea averii, conflict de interese penal – folosirea funcției pentru favorizarea persoanei, abuz în serviciu, trafic de influență, spălare de bani, inducerea în eroare a organelor judiciare, plagiat și fals, uz de fals, evaziune fiscală, mărturie mincinoasă, dar și amenințare, hărțuire și șantaj, în complicitatea unui grup infracțional – cu care acționează concertat, ilegal, pentru asigurarea constantă cu resurse financiare publice a unor persoane fizice sau entități juridice de drept privat.

Și le vom lua pe rând, în amănunt… până se prescriu toate, mai avem timp… Dar va conta ADEVĂRUL expus public, nu condamnarea, cea pe care a dorit-o el altora, chiar unor familii întregi…! Probabil, își imagina că în timp ce ar fi fost ăia la beci, el, un suflet firav de uriaș prăduitor, le va crește și le va educa și copiii lor – cu droguri, astronomuie, bătăi și sclavagism pe la diverși stăpâni…

Nu are decât să se întâlnească, iarăși, prin subsolurile bisericilor (mai ales cea de lângă Palatul de Justiție) cu pretenarii moguli și să-și stabilească strategiile comune de căsăpit, de acum pe următorii 25 de ani…

Impostorul culturnic Drăgușanul crede că le cam ”dibuie” pe toate (zicând că are nas de ziarist obiectiv…), inclusiv afirmă cu tărie că dibuie corupții din acest județ! Noi observăm însă că… nu se prea dibuie nici măcar pe el și fiu-su!

Nu am întâlnit în istoria națională, ca un individ angajat în domeniul cultural să comită atâtea fapte reprobabile, ce se circumscriu unei asemenea activități infracționale de anvergură. 

Nu înțelegem cum, cu asemenea BAGAJ ilegal și imoral, acest individ este în libertate, ba mai mult este angajat, în continuare, bine merçic la subordonatele Consiliului Județean Suceava, la cei 65 + 2 ani peste…

ion dragusanul 28

Fotografia zilei – Fereeea! Pumnul presei!

O gură plătită și-un creier distrus, ancorate în presă și de un scaun public!

Eu sunt consultant artistic
Nu ca tine, un bicisnic!
Dacă-i musai, la răcoare,
Mai scot înc-o derogare!

Atunci când vă apucă mila ori lehamitea, amintiți-vă, vă rugăm frumos, de  politically correct și atacurile suburbane la adresa unor doamne, domni, ierarhi bisericești, instituții, simboluri naționale – Click AICI!. O listă ce se va actualiza pe parcursul investigațiilor noastre!

Fiți cu ochii pe Noi, pentru că noi vi-i deschidem!

unii citesc și adorm.

alții citesc și se trezesc…

Spargem tiparele presei sucevene! Râdem și, în același timp, descoperim infractori!

 

Cu sprijinul: Mugur Ciumică, Marian Theresia Augusta

…și colectivul tehnic al Ziarului Ducatu’ Bukowina LIKE!

lista autori Bukowina lui Invers

siglă autori Bukowina lui Invers

Articol preluat din ZDB, click aici: https://ducatulbukowina.ro/dragusanul-metoda-de-a-fura-pe-stat-de-plata-stiind-ca-institutiile-si-organele-statului-sunt-superficiale-si-ineficiente/

20 Responses

 1. alt Tiberiu

  Nu are decât să se întâlnească, iarăși, prin subsolurile bisericilor (mai ales cea de lângă Palatul de Justiție) cu pretenarii moguli și să-și stabilească strategiile comune de căsăpit, de acum pe următorii 25 de ani…

  Răspunde
 2. Mugur_Ciumică

  Foarte interesant și util!
  Este,cred,pentru prima dată când se evocă date sistematizate despre un ghem de abuzuri care continuă și astăzi,cum altfel decât cu binecuvântarea col.(r) Flutur Gheorghe dar și a popii Vârlan,căruia cred că-i zornăie tablele de pe anteriu,ca accesorii nespecifice,când se întrunește domnul Gâză cu protectorii săi,in subsolul menționat…Ce să mai pună la cale,ce să mai jupoaie?
  Cele două intrebări pe care le-ați pus mai sus spun multe, chiar inainte de a cunoaște răspunsurile…
  Ceea ce le scapă lor este că aceste răspunsuri există,sunt de domeniul public și se vor pune pe tapet,pentru că și răbdarea celor considerați fraieri manipulabili are o limită…
  Intrebări suplimentare: La câți stăpâni slujește Gâză? Câți dintre acești stăpâni îl consideră o slugă ticăloasă? Cărui Dumnezeu i se inchină,in linii mari? Dar in linii mici?
  „Solus cum solo,in loco remoto,non cogitabuntur orare Pater Noster…”,părinte Vârlan,nu ne îndoim că știți la ce ne referim,ca mireni proști ce suntem,că doar dvs. aveți și restul de școală,cel pe care domnul Gâză nu l-a mai absolvit ,intrând dumnealui în rândurile clasei muncitoare,care merge ,oricum,in paradis,mai ales dacă are și ghiers și este bine îndrumată,spre cele necesare…

  Răspunde
  • LAURA

   ACUM VREO LUNĂ CÂND AM VĂZUT PRIMA DATĂ ARTICOLE DESPRE ACEST CĂȚEL AM CREZUT CĂ E O GLUMĂ CE SE VA TERMINA IAR CU UN FÂSSS.

   DAR VĂD CĂ TREABA E FOARTE SERIOASĂ ȘI LUCRURILE ÎNCEP UȘOR SĂ SE CLARIFICE.

   DE CE ȚINE CONSILUL JUDEȚEAN PE ACEST CETĂȚEAN PE ASEMENEA FUNCȚIE?

   Răspunde
   • Andry V

    La mine în multinațională, colegii cu salarii mari din teritoriu (vorbim de multe mii de euro), fac retur la jumatate din salariu la cel care-i protejează și le-a negociat salariul în Centrala de la București. Ce să știe acționarii din Austria? Tot românași avem ca șefi direcți în țară.
    Nu ar fi exclus să avem și în instituțiile publice astfel de practici, cu ținut și salarizat aiurea hăndrălai pe statele de plată și juma’ pleacă la centrul raional sau la partid. Mai ales că acum e greu de sponsorizări și #mălai pe la politicieni

  • g.c.

   Chiar asa sa fie la multinaționalele care, împreuna cu diasporenii, ”ne fac legi și ne pun biruri”? Adică ne stabilesc viitorul, ne fac Guvernul și ne aleg Președintele…

   Răspunde
 3. nică din sat

  Ha ha ha… tot roadeți încetucul la temelia porcilor! Asta înseamnă să fii mai ordinar ca ei!

  Răspunde
  • Marian Theresia Augusta

   Greșit, asta înseamnă o investigație jurnalistică! Și, a nu se confunda cu cercetarea organelor specializate sau cu un rechizitoriu… Noi facem doar presă! Locală și mică… Atât ne duce capul… și ne e suficient!

   Răspunde
 4. Gh. Galan

  A, stați fraților că m-am lămurit. Ceva nu-mi suna bine și nu știam de ce. Dar m-am lămurit. Netul bată-l vina, ăla care îl omoară și pe bitul Gâză. Ca dacă nu scornea armata SUA netul si nu-l băgau aproape moca în toată coliba, rămânea bietul gâză fără operă. Poate și băiat ceva mai cinstit și mai de asfalt.
  Uite cum e chestia cu care m-am lămurit: păi Gâză ăsta este salariatul unei secții a CCB, anume CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA CULTURII TRADIȚIONALE. Iar acest Centru Județean ar trebui să se ocupe cu ce se ocupă toate în țara asta, cu conservarea tradițiilor și promovarea lor. Vedeți cum e pe la alte județe, poate mai puțin fudule. Uite la nepricopsiții ăstia de la Botoșani, în grădina cărora nu s-a născut Gâză, ci parcă Eminescu, Iorga, Enescu, Luchian etc.: https://www.cjbotosani.ro/files/h011_29.01.2015.pdf. Adică ăștia, pentru că fac ce trebuie și cum trebuie, n-au rateuri ca Gâză. Și mai vezi ceva. Cu arderea cărtilor – care nu este tradiție, să fim serioși, cu rokul – care nu este tradiție, iar să fim serioși, cu poeți de mâna a treia din toate țările la nu știu ce primăreasă uniți-vă, cu iconografie furată si falsificată, cu recuperări de pe net, cu nu stiu ce sarbatoare a memoriei și mărturisitori și pelasgi și totemuri etc. etc, băgați de seamă, acestea nu doar că nu țin de misiunea legală a instituției care îl salarizează pe Gâză, dar sunt toate propuneri ale lui Gâză, invenții, neghiobii culturale de forfecat/sifonat bani publici și poate chiar ca și zicășii lui, pe persoană privată…
  Ore cum să stea lucrurile? Și într-adevăr, ce derogare dacă e deja dovedit că are competență în incompetență, falsificare, minciuni, impostură. Dar am văzut cine erau miniștrii care i-au semnat derogările. Ca din întâmplare. N-am aflat cine i-a dat recomandările, dar poate aflăm, că am încredere în acțiunea gazetărească exceptională care se face aici.

  Răspunde
 5. Mugur_Ciumică

  …Însă chiar și așa,trase de păr,impinse în grotesc,cu improprietăți ce rezultă din incultura sa agresivă,toate acele manifestări care ar fi luate in calcul pentru indeplinirea condiției necesare acordării derogării,deci toate aceste manifestări sunt făcute cu fărădelegea pre lege călcând!Pe bani publici,cu pază de la jandarmi,cu fraude,cu prost gust,cu pagube imense,cu batista pusă pe țambal…
  Un nene, care s-ar putea să fie însuși împricinatul,bagă strâmbe,că,anume,ce avem noi cu blog-ul bietului om de cultură Gâză,că nu reprezintă punctul de vedere al CJ,al Muzeului…Dar ale cui sunt punctele de vedere în situațiile jenante în care domnul Ursu,de exemplu,se comportă ca un angorosit parșiv ce s-a intabulat cu anumite ziduri batrâne și le scoate la produs,ca pe niște îndărătnice kurve veterane? Pentru „festivaluri” de mâna a doua sau a treia,care produc doar pierderi și bagă bani în buzunarele largi ale clanului Gâză…He,he,animaluX,câte mai sunt de spus și câte se vor spune,indiferent că vrei tu,că nu vrei…

  Răspunde
  • AnimaluX

   Domnule Mugur Ciumică, vreau doar să vă spun că vă înșelați din acest punct de vedere și anume faptul că aș fi dl. Gâză. Total fals. Am avut câteva nelămuriri la care am cerut explicații. Și le-am primit.

   Și cred că dl. Gâză (îl fac domn pentru că e mai în vârstă ca mine + că este autor, a scris și a publicat cărți) ar fi mult mai inspirat decât mine în alegerea unui pseudonim pentru semnatură.

   Și sunt convins că dl. Gâză are toate pinpoangele ca să se semneze cu numele său la comentariu.

   Mulțumesc,

   O seară cât mai bună,

   Ne vedem și mâine!

   Răspunde
   • Ion Dragusanul Insusi

    Multumesc, AnimaluX. Esti mai tanar, dar de isprava. Adevarat marturisitor al Bucovinei. Cineva te va rasplati pentru cinstea ;i corectitudinea ta. Ave!

   • Mugur_Ciumică

    Este un banc,cu prostu’ din baie,nu mă refer la AnimaluX,că doar se vede de la o poștă că nu e Gâză,este cineva care miroase a cimbrișor,insă bancul este cam așa: deci ,se duce un om al muncii ,aflat la cârciumă,inainte de pandemie,presat de un anumit consum în exces,la baie… Când colo – toate cabinele ocupate!
    Să iasă prostul din baie! zice el,pe un ton imperativ,iar in următoarele secunde cineva trage apa și iese rapid,cu pantalonii în mâini…
    Este ultima dată când iți permit! zice ăla,in timp ce acela aflat sub presiune era deja in cabină,rezolvând problema.
    Deci nu dumneata,domnu’ Animalux,și eu cred că ești un marturisitor,nu mult și o să fii și martir ,la Gâză! Ave-bis!

 6. SuceavaLIVE

  Atenție! ❤ Nu interacționați cu like sau comment prin Facebook, pot apărea ulterior consecințe prin răzbunări ale incriminaților sau acoliților lor asupra Dvs.: defăimări publice, insulte de pe conturi fake, sesizări la Facebook, plângeri penale, etc. Doar citiți, și eventual distribuiți! Ne mulțumim cu o audiență discretă! P.S. Dacă totuși doriți să faceți comentarii, faceți-o doar pe site-ul nostru, sub anonimat și în siguranță. Sub nicio formă nu comentați pe facebook! La raportarea comentariilor sau conturilor Dvs, Facebook vă va obliga să vă identificați (sub sancțiunea blocării conturilor), stocând și toate datele de identificare, conectare și locație GPS extrase din terminalul folosit.

  Răspunde

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.