Bombă! Dovezi împotriva impostorului Drăgușanul și relațiile sale contra naturii/culturii!

Categoria ”Bukowina lui Invers”, o marcă a Ziarului Ducatu’ Bukowina

Aşa cum bănuiam, în baza unor experienţe metafizice ba chiar și metachimice de la care ne-am contaminat în lupta cu expresia concentrată a bucovinismului altoit de plutaşii de pe lângă Bucovina, cel emanat de homo bucovinensis, ediţia ucraineană, revizuită și adaugită de jupânii indigeni pe care nu-i numim din pudoarea specifică câmpului tactic, deci (ca să nu uităm de unde am plecat, totuşi…) domnul Drăgușanul.ro a trecut munţii, pe acelaşi traseu cunoscut de dumnealui ca fiind imortalizat de Pataky, ”mare pictor maghiar”, pe la Tihuţa, și – nu mai insistăm – a adăstat exact la Cluj-Napoca !

Adică acolo unde cere dumnealui sporadic azil politic, când se dă lovit în aripa bucovinismului său de mucava, de rumeguş presat, de sclipici și de lipici…

Ca să ne spună, în rezumat, cam ce a zis şi generalul Scipio Africanul, în circumstanţe asemănătoare: „..ţie, popor ingrat, nu-ţi va rămâne nici cenuşa mea…”. Scipio Africanul 2.0 care se pare că nu era din comuna Roma, judeţul Botoșani, ci din Mereni de Salcea se enervase pe nişte bucovineni răpciugoşi care îi furase(u) soreanca de foc și de grad, combustibilul, cum ar fi, iar acuma bietul Scipio A_fricănoaie lua în calcul autocombustia, ca pe un fel de sâc-sâc la festivaluri.

Până să trecem la plagiaturile și falsurile despre Bucovina, fiindcă tot veni vorba de Cluj-Napoca, iată în ce relații contra naturii se află domnul drăgușanul, cu d mare, pentru că or fi ăia mai înceţi la cuget și mai politicoşi, dar nu se fac să nu ştiu adevărul.

Falsurile din OPERA lui Ion Drăgușanul

 

Deci imaginea (luată din OPERA hulită de mai mulţi invidioși sindicalizaţi, secțiunea ICONOGRAFIE ARDELEANĂ) reprezintă o „Casă a naţionalitaţilor”!?!
Frumos, foarte frumos, care este precum a zis, inspirat, State Prodănescu, şi el un mare om de cultură nerecunoscut de contemporani, salvat însă de la uitare de Bacalbaşa „…Ștefan, Mihai și cu Mircea / Trei biliarde sunt aicea…”, dar şi „…Așa se petrec lucrurile în Europa / Ba chiar și în Austria / Iar nu ca căpitan Căpitanescu / Care nu mi-a plătit chiria !”, producțiuni lirice consacrate de acel poet la o vizită a dumisale la băi, la Mehadia…

 

Că cum, adică, ce are a face domnul Drăgușanul cu asta??

Iată ce are: „Klausenburg: Das Gebäude des Siebenbürger ungarischen Kulturvereines. Das Nationaltheater.
Aceasta este inscripţionarea, foarte vizibilă, de pe imaginea reprodusă de impostorul Drăgușanul-Gâză și tradusă în stilul consacrat de poetul mehadian State Prodănescu, mai exact transliterarea acelei inscripţiuni în germana modernă. Operaţiune care nu este chiar atât de dificilă, mai ales pentru cineva care își trage seva culturală din vânjoasa tulpină a internetului.

Tradusă corect, (operațiune iarăşi la îndemâna oricui…) sună cam aşa: „Asociaţia Culturală Maghiară din Transilvania. Teatrul Național” ceea ce se referă, fără echivoc, la: Teatrul Național din Cluj-Napoca Click AICI! (vezi istoricul Teatrului) și nu la Casa Naționalităților din mintea creatoare a lui Ion Drăgușanul. Asta înseamă, la domnia sa, să fii creator și înfăptuitor – să mistifici, să falsifici!

Mistificarea istoriei: prima clădire a Teatrului Național din Cluj, devine, în opera lui Drăgușanul – Casa Naționalităților

Avem aici nu doar PLAGIAT de imagine, ci și creație – cum ar spune Maestru’ la FALSIFICARE ! Deci… IMPOSTURĂ! Această împrejurare, care nu este deloc singulară în vasta OPERĂ internautică a domnului drăgușanul (scuze, cu d mare), cea culeasă cu grebla, ca pentru niște vite de pripas, ne îndreptăţeşte să credem că va trebui să-l îndemne să ceară în scris, după metodologia prevăzută de actele normative atârnătoare ba chiar și tangente, O NOUĂ derogare sau o dispensă, cum ar zice dumnealui, ca pentru persoanele încadrate în unitaţile de cultură, care au REZULTATE VALOROASE în activitatea artistică, y compris în Photoshop

O derogare, pentru ca nu cumva nişte koloszvăreni agitaţi, niște căpușe precum covașele și tiliboii, cum se mai cunosc cazuri, să-i ceară socoteală pentru nepermisa insinuare din traducerea dumnealui, facută, desigur, fară intenţie și fără știinţă de carte (12 clase), mai degrabă cu furca… O derogare stil dispensă, care să se refere la dreptul oamenilor de cultură quasibucovineni, atinşi de geniu ca de turbare, să spună orice despre oricine și orice, în orice limbă, în considerarea (intuitu, cum ar fi…) rezultatelor valoroase în activitatea artistică, în ceară și grijanie, astăzi și mâine…

Cât despre fina insinuare dintr-o postare, respectiv „..este pentru noi un informator…”, vă spunem că nu credem, adică nu credem că dumnealui a fost turnator-sinecurist, îl credem pe dumnealui care zice că n-a fost… Însă noi am nuanţa, am zice că n-a fost, cu excepţia situaţiilor în care a fost, căci, dacă va fi fost, urmează a se demonstra !

Oricum, chiar fără studii superioare, dispensă/derogare, este indiscutabil că domnul Gâză-Drăgușanul ştie că verbul “a fi” poate fi conjugat, se pretează la flexionare în diferite moduri şi timpuri, ceva de speriat, deoarece timpul verbelor nu are neapărat legatură cu timpul istoric, adică “a fi” nu se conjugă în vreun fel specific, prin cenacluri, înainte de 1989, și în alt fel după, deci nu are caracter de clasă…

Dar acesta este un subiect foarte zemos, care are legatură nu atât cu flexiunile verbului “a fi” cât, mai ales, cu cele ale verbului “a ști ca – de exemplu – am dori să evocăm într-un context mai amplu cum a aflat dumnealui pentru prima dată în viaţă despre Corneliu Zelea Codreanu, în ce împrejurări, pentru că la faza cu motanul Somnorilă cu care l-a băgat în merde, adică nasoleală, pe renumitul politician colonel(r) Flutur Gheorghe, dumnealui a spus că ştia despre numitul Zelea C. că era un oarecare ce venea pe la Rarău ca să prindă fluturi – să vezi ce chestie ! Că era prieten (Zelea…) cu Rabinul-șef, precum și alte povestiri… Ba încă era să-l bage în merde și pe mai micul politician (r) Vasile Ilie despre care, zic unii, că mai apoi s-a oferit aproape voluntar să se arunce dumnealui benevol în merde-ul menţionat anterior, ca să salveze de la o catastrofă mai mare pe şeful său Ghitză Flutur.

Numai să se mai întoarcă dumnealui, încă o dată, de la viitorimea sa genial de toxicomană, de la Cluj via Tihuţa, să ne mai spună cum a declarat Bucovina razboi mondial ca ducat autonom, nimeni nu știe, numai el… Război mondial care s-a încheiat cu pacea de la București care iaraşi nu știe nimeni, numai el, el și înca vreo câţiva cu nume complicate precum și nişte jupâni cu care pescuieşte în ape tulburi, doar-doar…

Zdrobitor, dar n-avem nicio speranță că cei în cauză vor înțelege sau au interes să înțeleagă. Cât despre susținătorii și cititorii ori admiratorii lui, ce să zicem? Tot așa.

Ție, prietene, îți iese brici
Doar rolul prostului fără pereche,
E singurul în care ai lipici
Și-n care cert nu cânți după ureche.” (un admirator-licitator din Bukowina)

Schița zilei. Realizată de Pi.X

Am mai văzut că domnul Gâză Drăgușanul încearcă să se scoată, în fața justiției și a admiratorilor, cu „cărțile” sale fabuloase, luându-i ca martori sau întăritori de alegații pe unii dintre cumetrii săi sau ai aliaților săi, după frumosul nărav din Suceava, unde informatorii/turnătorii scriu despre ofițerii lor de legătură, în termeni elogioși, desigur, dar și invers, creatorii lor, rezidenții, cei cu vechime mai mare, întorc sesiunea de pupare în fund, spre cele necesare, înainte ca aceștia să se înscrie în USB (Uniunea Scriitorilor Bucovineni) ca juriști, autori de ghiduri turistice și poezii patriotice, întru consolidarea lirismului cazon acoperit cu basca…

Ba chiar un istoric mai tânăr îi găsește merite lui Gâză Drăgușanul unde nu te aștepți, vezi doamne el dărâmă prejudecăți ale istoricilor de meserie, având revelații și sclipiri de geniu care îi permit să răspândească conceptul de „homo bucovinensis” (conform cumatru de istoric, sau naș, ceva, pe-acolo…), un melange de etnii fericite care conviețuiesc, pe acest teren experimental în care Imperiul Austriac și-a exercitat rolul civilizator. Mai era puțin și se muta capitala Imperiului la Sadagura, să zicem, așa o fericire și o conviețuire era pe-aici…!

Scurt: să vă fie rușine, domnu’ istoric Pintescu, dacă tot ați debitat inepțiile pe care le-ați recitat despre un impostor sfertodoct, ați putea explica, pentru public, cum anume s-a schimbat compoziția etnică a „Bukowinei” până la punctul în care, în preajma Unirii de la 1918, românii ajunseseră minoritari pe moșiile lor strămoșești?
Dacă la data raptului teritorial rutenii reprezentau o minoritate neglijabilă, ceva mai puțin decât populația unui sat de mărime mijlocie, cum s-au înmulțit, cine i-a adus aici, cum se poate descrie acest fenomen demografic și, mai ales, de ce susțineți aceste puncte de vedere emanând de la iredentismul ukrainean, folosindu-vă de un papagal care ar vinde-o și pe mă-sa, pentru o grivnă în plus? Spiritul locului este străin pentru dvs., ca și pentru impostorul – lipitoare de care nu mai putem scăpa, că nu este pensionat și este susținut de unii ca dvs…

Dealtfel, pe holurile USV se discută despre fanteziile unor istorici din noua generație care au un fel de antantă cordială și care își fac un titlu de glorie din adorația legionarismului, a extremei drepte, în general… Chiar în lucrarea dumnealui „Extrema dreaptă în Bucovina” publicată (cum altfel???) la Târgoviște, lipsesc, în mod ciudat, referințe importante despre rebeliunea legionară în satele și comunele de pe Valea Sucevei, respectiv Brodina-Falcău-Straja-Vicov de Sus, insinuându-se, perfid, pe această cale, că teribila și criminala rebeliune nici nu a existat pe-acolo, deși există și documente, există chiar și o tradiție orală locală, cu amănunte care nu pot fi nici neglijate nici ignorate, cam așa, domnu’ „istoric” Pintescu, cumătru sau naș, pentru gașca din care face parte și impostorul:

Pe 22 ianuarie 1941, coconeturile din satele menționate mai sus, adică nevestele de notari, primari, șefi de garnizoană legionară, instructori legionari, cocoane preotese, neveste de jandarmi, au pus mână de la mână și au devalizat și ce mai rămăsese din prăvăliile evreiești, sparte și devalizate „superficial” de către soții lor, cu o zi în urmă… Au luat, în interesul legiunii și al nației române sfoară, cuie, lumânări, potcoave, ce nu se putea lua au spart sau au distrus. Asta în timp ce soții lor (erau, în toate aceste sate, cam 120 de cuiburi legionare!) s-au strâns în coloană, cu securi, arme de vânătoare, revolvere, și s-au deplasat în formație spre Rădăuți, ca să ocupe prefectura!
Iată și tema lirică a acestei „raguliții” (raguliție = revoluție, la erudiții de talia unor impostori din zilele noastre…), deci: „…în lături, Judă, nem de șarpe / în lături, jidoviți păgâni, că apucăm săcurea-n mâini!”
La pod, la Dabâca, au fost așteptați de către armata română, în formațiuni de luptă constituite, cu mitralierele pe poziție, la un punct obligatoriu de trecere. Procurorul militar i-a somat și le-a cerut să rupă rândurile și să se întoarcă acasă, ceea ce s-a și întâmplat… Imaginea idilică a conviețuirii neamurilor în Bucovina, o fantasmagorie care poate fi susținută doar de coloana a V-a sau de impostori sfertodocți, propagandiști de duzină, iaca este devoalată de Gâză Drăgușanul în OPERA sa, în care invocă citatele de autoritate din alți impostori, veniți cu pluta, străini de loc și de durerile acestuia.
Știm toate acestea din documente ale vremii dar și din relatările unui fost mebru al FDC, care ne-a explicat că, tânăr fiind, văzând „procedurile” seniorilor a fost șocat, pur și simplu, și a renunțat la statutul de membru al FDC…
Deci ce sunteți dvs, domnule Pintescu, garant al sfertodoctului Gâză Drăgușanul, istoric sau propagandist, spălător de cadavre culturale?

Suntem în drept să vă întrebăm asta pentru că, spre deosebire de dvs. care aveți o legătură prin mezalianță cu Bucovina, un fel de apartenență contra naturii, ca și „bucovineanul” din Mereni despre care vorbim, pe la casele noastre părintești punem mâna la ochi și vedem încă fâșia de frontieră care desparte pământurile noastre neocupate de străin de pământurile noastre ocupate de către acele exemplare de homo bucovinensis venite cu pluta de prin străfundurile Rutheniei, de unde au plecat că nu se puteau kka de foame și au ajuns pe ogoarele, pășunile și fânațele despre care dumneata crezi că li se cuvin, fiindcă ar fi venit mai demult, dar așa au avut programarea, deh… Dvs., care faceți uz de bruma de prestigiu conferită de statutul de universitar și girați pentru un impostor sfertodoct, sociopat, care își vinde neamul și țara pe bani puțini și grivne inflaționiste, atâta cât îl duce capul și condiția sa de absolvent scremut de liceu

Internetul, care este pentru Gâză Drăgușanul cam ce erau facultățile muncitorești din 1950 dar și „Cursul scurt de istorie a PCUS…” pentru propagandiștii COMINFORM-ului, iaca cum geme el de imagini ale patriei rutene a homo ruthenicus, subspecie a homo sovieticus dar și a homo bucovinensis, integrat cu mitraliera și cu biciul:


….de pe pagini precum cea de mai jos, adică cum își mai spun, ei-între-ei diferite specii de homo sovieticus, spre știința dvs. și a nașilor dvs, din cercul dvs. de lepre cazone, domnilor istorici ieșiți din școala serviciilor care îi au, ca strămoși comuni, pe Felix Dzerdjinsky & Lavrenti Pavlovici Beria… Click! AICI pentru a deschide pagina

În aceste imagini…


…veți găsi personaje care, într-un fel sau altul, au adus sau încearcă să mai mențină în sufletul dvs. o ideologie imperialistă a unor mari popoare, foste frățești, dar și a unor neisprăviți care țin cizma apăsată pe gâtul bucovinenilor, cu/conform „între azimă și blid / cartea marelui partid…!

Indiciu: în poza alb/negru, reprodusă mai sus, există în plan secund, un personaj, altfel discret, actor cu studii la zi (nu cum se cunoaște cazul unui ministru cu studii la ORIZONT Burdujeni…). Cu se ocupă acesta, chiar mai abitir decât sorioara dumnealui, preakurvioasa U.L. ?
Acestea vor fi devoalate cu altă ocazie, tot aici, atunci când vom explica dacă referentul Gâză Drăgușanul este doar sfertodoct & canalie sau, dimpotrivă, un foarte șiret guzan al unor servicii, nu neapărat românești, cum ar crede acestea…
Acuma, să nu ratăm ocazia să-i demonstrăm domnului Pintescu pe care îl citează Gâză Drăgușanul în sprijinul său, deci să-i arătăm cam care este pozițiunea istoricului Gâză-Drăgușanul față cu cartea, că ce este ea, cartea, cu ce se ocupă și cât de riguros trebuie să fii ca să zici că scrii cărți, în sensul mirării domnului Viorel Varvaroi.

Iată cartea dumnealui: „Radăuți, în mărturiile vremurilor”,

menită să înlăture definitiv prejudecățile insinuate/înșurubate prin monografii desuete, neagreate de către acest geniu al Obcinelor Mici&Mari:

publicist Ion Drăgușanul: Rădăuți, în mărturiile vremurilor – impostură decontată din bani publici

 

…și în OPERA sa dragușanul carte,

iar ca să nu existe discuții la proces, după cum se spune:

Impostorul Drăgușanul falsifică imaginea și autorul

Impostorul Drăgușanul falsifică imaginea și autorul, atribuidu-le altcuiva! Chiar și în acest fals, apare, în drepta jos, autorul real!

Iată și imaginea autentică, imagine a orașului CERNĂUȚI (în niciun caz Rădăuți!), atenție și la autor:

orașul CERNĂUȚI (în niciun caz Rădăuți!). Autor real, dreapta jos: Rudolf Bernt

Die Landeshauptstadt Czernowitz in der Gegenwart, von Rudolf Bernt
Landeshaupstadt Czernowits… Click! AICI pentru originalul de unde a PLAGIAT impostorul Ion Drăgușanul.

Se poate vedea, mai sus, și autorul: Rudolph Bernt… Comparați cu imaginea de pe site și vedeți ce autor dă impostorul acolo…

…dar și o sursă de „iconografie”, fie ea bucovineană, sau ardeleană, sau cum o mai fi aceasta ignorată sau chiar sfidată prin deturnare de către impostorul Gâză Drăgușanul, în mod vădit, ceea ce spune mult și despre limitele sale în savantlâcul cu care s-a intabulat, selectiv, pe Internet…

De aici Click!  Illustrationen im Kronprinzenwerk – Bukowina mulge net-ul impostorul Gâză Drăgușanul, și în niciun un caz din scormonitul asiduu în Arhivele Naționale, precum afirmă mincinos individul!

Prin urmare, încă din 2006, aproape de începuturile conexiunii impostorului cu banul public, avem o ”carte” despre Rădăuți, domnu’ Pintescu, „scrisă” de istoricul dvs. favorit, Drăgușanul, tuflită între coperțile cu imaginea orașului Cernăuți… Pe cine și, osebit, ce să credem noi? Mai ales că sunt exemple chiar mai șocante în OPERA sa, după cum veți vedea…

Până zilele următoare, când veți fi din nou uimiți, iată niște cugetări ale unui clasic rus, A. P. Cehov (pe care nu-l contestă nimeni!), dar și o altă bombă pentru falsul-anticorupt Drăgușanul:

Ce-i mai bine?
CUGETĂRILE DE HUZUR ALE ŞTÂC-IUNCHERULUI KROKODILOV

La cârciumă se pot duce şi oameni mari, şi copiii, pe când la şcoală, numai copiii. Alcoolul scade metabolismul, contribuie la depunerea grăsimii şi înveseleşte sufletul omului. Şcoala nu-i în stare să facă nimic din toate acestea. Lomonosov a spus: „Ştiinţa pe tineri îi hrăneşte, iar pe vârstnici îi veseleşte”. Cneazul Vladimir a repetat de nenumărate ori: „În ţara Rusiei băutura veselie este”. Pe care dintre cei doi să-l crezi? Fireşte, pe cel mai mare în grad.
Şcoala nu contribuie la venituri prin impozite indirecte.
Folosul învăţăturii e încă îndoielnic, pe când răul pe care-l face e vădit.
Pentru trezirea poftei de mâncare nu foloseşti cartea, ci un păhăruţ de votcă.
Cârciumă găseşti oriunde, dar şcoală ba.
Toate acestea sunt de ajuns pentru a trage concluzia că în niciun caz nu trebuiesc desfiinţate cârciumile, iar în ce priveşte şcolile, mai rămâne de văzut.
Folosul ştiinţei de carte nu trebuie tăgăduit cu totul. O asemenea tăgadă ar fi o nebunie. Căci e folositor ca omul să poată citi: Debit de băuturi. ….”

De aia reproducem textul lui Cehov, că ne îndoim sincer că impostorul Gâză Drăgușanul să se fi lăsat de băutură în 1984… sau, dacă s-a lăsat atunci, creierul său era, cum să vă spunem, oarecum deja zdruncinat…

Bomba săptămânii! Într-un alt dosar de corupție, Ion Drăgușanul este cercetatat încă din 2019 pentru nici mai puțin de 13 infracțiuni. Asta da valoare culturală…!

Sesizări din oficiu. Drăgușanul cercetat din 2019. Nimeni nu a știut nimic, impostorul și-a ascuns statutul juridic

Sesizări din oficiu. Drăgușanul cercetat din 2019. Nimeni nu a știut nimic, impostorul și-a ascuns statutul juridic de pușcăriabil

Și iată la ce i-a dus mintea pe unii impostori aflați în slujba culturii: la abuzuri, la mită, la șantaje, la mărturii mincinoase, etc. Incredibil! Probabil erau ultimele tunuri înainte de pensionare…

Mafia Dragnea e mic copil pe lângă mafia clanului Drăgușanul, condamnată deja pentru deținere și consum de droguri de risc și mare risc!

Oare toate aceste infracțiuni SESIZATE din OFICIU de organele de cercetare penală, precum și infracțiunile pentru care Judecătoria Suceava – Secția Penală a dat sentințe DEFINITIVE privind deschiderea urmăririi penale asupra lui Ion Gâză-Drăgușanul sunt niște NIMICURI ?

Gheorghe Flutur, cum îi dai în continuare lui Drăgușanul acces la bani publici și îl menții în activitatea Centrului Cultural ”Bucovina”, când impostorul este deja probat public că are NEREGULI GRAVE, în strânsă legătură cu atribuțiile de serviciu avute?

Mai mult, decât dovezile publice, chiar credeți că un organ de urmărire penală poate cerceta, oficial, așa ceva, fără a avea probe rezonabile că s-au comis atât de multe infracțiuni? Sau îl țineți pentru că vă are la mână cu ceva…?! Vom vedea…

”Multe minți mai luminate

spun că proștii n-au idei.

E greșit, gândesc și ei

… din păcate!” (sursă: Ion Drăgușanul)

Nu uitați, defăimările lui Ion Drăgușanul – anticoruptul impostor! Click AICI! pentru LISTA defăimărilor la adresa elitei și intelectualității sucevene.

Ion Dragusanul dovezi impostură

impostura lui Ion Drăgușanul

 

→ Reamintim că articolele din rubrica ”Bukowina lui Invers” nu se adresează tuturor inculților și aplaudacilor de impostori, drept urmare vă invităm să părăsiți site-ul imediat ce începeți să constatați că sunteți manipulați ori vă izbiți cu lobul occipital de un material de presă prea meschin pentru Dvs. Vă recomandăm să nu vă stricați calitatea vieții cu noi!

Spargem tiparele presei! Fiți cu ochii pe Noi, pentru că noi vi-i deschidem!

siglă autori

Preluare Ziaruĺ Ducatul Bukowina click Aici! https://ducatulbukowina.ro/dragusanul-relatii-contra-naturii-culturii-3-dovezi/

6 Responses

 1. Gh. Galan

  Fulminant! Nu ar mai fi mare lucru de spus! Pentru astfel de fapte nu cred că te ia poliția, dar nici nu ar fi cazul. Ar trebui numai ca cei care l-au făcut aciuat pe lângă căpița de fân cultural să-l rejecteze și să-și ceară public scuze că nu le-a păsat de cultură, de adevăr, de educația copiilor, de onoarea zonei. Cât despre universitarul istoric, ce să zic? Să zică ai lui. Dacă le place cumătria, să le placă. Așa se pierde pâinea, pentru că falsul și minciuna nu țin cât lumea. Stie asta Domnul Iacobescu, știe și Domnul Rector.

  Răspunde
 2. Stăchinescu D

  ÎN USV SUNT FOARTE MULTE PROBLEME, RAR IES LA IVEALĂ IN PRESĂ ȘI ORICUM SUNT TRATATE SUBȚIRE-ELEGANT. POATE AR TREBUI INSISTAT CĂ USV E TOT UN CLAN. CORUPȚIA E MARE ȘI ÎN INVAȚAMANT, POPA POLITICEANUL ȘTIE!!!

  Răspunde
 3. Paul L.

  Eu cred că cine știe ceva trebuie să vorbească. Exact ca aici, cu Gâză ăsta. Au oamenii probe și le scot în piață, ca să afle poporul ce și cum. Altfel e un vacs. Pe bănuite, pe auzite, pre presupusă, că e așa, că e politician, că e clan… Zi-i domnule ce știi și gata. Altfel taci ca după cununia la care n-ai spus că te împotrivești. Aia e, așa se face!

  Răspunde
 4. gicu m

  Corect! Nu țin partea nimănui, dar nu poti să dai cu noroi și să treci mai departe. Ori aia, ori taci cuminte. Altfel Gâză te numești!

  Răspunde
  • ZDB

   Nu e cazul…
   Probele prezentate deja, depășesc imaginabilul ptr un cetățean de rând. Dar vor mai veni, ptr linistea Dvs

   Răspunde

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.