În obiectivele din categoria nonaliment inspectorii din cadrul S.C.S.P. au efectuat un număr total de 615 controale, pentru neconformităţile constatate fiind aplicate 7 sancțiuni contravenționale constând în 1 avertisment și 6 amenzi în valoare totală de 12.000 lei.

Controalele efectuate în obiectivele din categoria nonaliment au cuprins: 5 controale la categoria apă; 26 controale în unități de turism; 29 controale la unități din categoria mediu, fiind aplicate 4 amenzi în valoare totală de 6.000 lei; 316 controale la categoria biocide; 12 controale la  unități  de învățământ; 117 controale în unităţi sanitare fără paturi (din care: 9 controale în unităţi de medicină primară, 82 controale în unităţi de asistenţă medicală ambulatorie, 24 controale în unităţi de asistenţă de medicină dentară; 1 control la serviciul de ambulanță și 1 control la un laborator de analize medicale). S-au efectuat 2 controale la unități din categoria: unități sanitare cu paturi și 5 recontroale. Au fost efectuate și 91 controale vizând activitatea de colectare, depozitare şi de neutralizare a deşeurilor periculoase (din care un număr de 23 controale la producători mici de deşeuri periculoase, 61 controale la producători mijlocii de deșeuri periculoase și 7 controale la producătorii mari de deşeuri periculoase), precum și la 12 unități din categoria cabinete de înfrumusețare, fiind aplicate 2 amenzi, în valoare totală de 6.000 lei.

Neconformităţi depistate: nerespectarea de către persoanele fizice a normelor de igienă în vigoare care reglementează zonele de locuit, nerespectarea măsurilor individuale de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor, lipsa certificatului de igienă, dotarea cu materiale de protecție sanitară în cantități insuficiente, neasigurarea examinărilor medicale prin medicii de medicina muncii, conform reglementărilor legale în vigoare privind supravegherea stării de sănătate și a expunerii profesionale a tuturor lucrătorilor prin servicii de medicina muncii.

În obiectivele din categoria aliment inspectorii din cadrul S.C.S.P. au efectuat un număr total de 161 controale. Pentru deficienţele constatate în unităţile alimentare controlate au fost aplicate 27 sancțiuni contravenționale constând în amenzi, în valoare totală de 40.800 lei.

Controalele efectuate în obiectivele din categoria aliment au cuprins: 1 control la producători primari, 78 controale la retaileri; 77 controale în unităţi din sectorul servicii și 5 controale la producători primari care vând direct consumatorului final.

Neconformităţi constatate: nerespectarea măsurilor individuale de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor, neefectuarea operațiunilor de curățenie și dezinfecție a locului de muncă, utilajelor și suprafețelor, lipsa produselor biocide în unitate, lipsa certificatului de igienă, neasigurarea examinărilor medicale prin medicii de medicina muncii, lipsa monitorizării spațiilor frigorifice.

În decursul lunii martie 2021 au fost rezolvate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, un număr de 50 de sesizări.

Activitatea de inspecţie desfăşurată de către personalul S.C.S.P. a fost completată cu efectuarea a 38 de acţiuni de îndrumare şi consultanţă şi 19 acţiuni comune cu alte autorităţi.

Acțiunile și măsurile întreprinse în contextul activităţilor desfăşurate în lupta împotriva infecţiei cu virusul SARS-CoV-2

Sancțiuni în contextul SARS CoV -2: au fost aplicate 31 sancțiuni contravenționale constând în: 30 amenzi în valoare de 43.800 lei și 1 avertisment (2 amenzi în valoare de 2.000 lei pentru nerespectarea măsurilor de izolare la domiciliu, 11 amenzi pentru nerespectarea măsurilor individuale  de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor, conform  Legii nr.55/2020, în valoare totală de 10.000 lei, 17 amenzi în valoare de 31.800 conform prevederilor H.G. nr. 857/2011).

Unități verificate în contextul SARS CoV2:

-Aliment: 161 controale

  • 10 sancțiuni contravenționale constând în amenzi au fost aplicate pentru nerespectarea măsurilor individuale  de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor, conform  Legii nr.55/2020,  în valoare de  000 lei;a fost stabilită la o unitate și sancțiune complementară, respectiv suspendarea activității.
  • 17 sancțiuni contravenționale constând  amenzi – aplicate conform H.G. nr.857/2011 în valoare totală de  800  lei

De altfel DSP Suceava a informat că au fost verificate 117  de unități sanitare, aplicându-se 1 sancțiune constând în avertisment

 Totodată, au fost verificate 26 unități de turism și au fost efectuate 27 controale, aplicându-se 1 sancțiune contravențională constând în amendă în valoare de 1.000 lei, conform  Legii nr.55/2020

 De asemenea, au fost efectuate 12 controale în unități de învățământ și 12 în  cabinete de înfrumusețare:

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.