Asociaţia Consultanţilor în Dezvoltare Comunitară – ACDC, a implementat la nivel local proiectul ”ECOURI – Măsuri inovatoare de dezvoltare a economiei sociale bazate pe avantajele competitive în Maramureș și Bucovina”.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea economiei sociale în Bucovina și Maramureș prin înființarea a 6 intreprinderi sociale ca instrumente flexibile și durabile pentru dezvoltarea economică a regiunilor Nord Vest și Nord Est, în vederea integrării și reintegrării pe piața muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune socială. Proiectul s-a implementat pe o perioadă de 12 luni.

La final a fost organizată Conferinţa de finalizare a proiectului din regiunea Nord-Est, care a avut loc la Centrul de Incluziune Socială Acces Plus. Cu ocazia acestui eveniment, au fost prezentate rezultatele obţinute prin implementarea activităţilor proiectului, indicatorii realizaţi, detalii despre realizările atinse în implementarea activităţilor, prezentarea structurilor de economie socială înființate, dar şi idei privind sustenabilitatea proiectului şi a structurilor de economie socială.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axă prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1: ”Dezvoltarea economiei sociale”, în parteneriat cu Asociația Kelsen, în calitate de Beneficiar, SC Centrul de Excelenţă pentru Resurse Comunitare SRL, SC Pol Succes SRL, Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina,  Asociația Kult-Art, parteneri naționali, Confederation of European Firms, Employment Initiatives and Cooperatives (CEFEC), în calitate de partener transnațional.

 

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.