Astăzi, 10.02.2021, ora 13:00, a avut loc on – line ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al județului Suceava, având ca prim punct pe ordinea de zi stabilirea unui set unitar de măsuri pentru diminuarea impactului generat de riscul epidemiologic la nivelul județului Suceava, în contextul ultimelor acte normative incidente în domeniul pandemiei de Covid-19 și ca urmare a analizei incidenței cazurilor pozitive la mia de locuitori în județul Suceava.  

Luând în considerare contextul epidemiologic actual înregistrat la nivelul județului Suceava, statistica zilnică privind incidența cazurilor pozitive COVID-19 la mia de locuitori, înregistrate la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din județul Suceava, analiza de risc întocmită în data de 10.02.2021 de către Direcția de Sănătate Publică Suceava și propunerile formulate în condițiile Art. 2 din Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava nr. 23 din data de 26.01.2021 și Art. 4 din Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava nr. 24 din data de 27.01.2021 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea rezilienței comunității și de diminuare a impactului tipului de risc, aplicabile pe raza județului Suceava, în scopul limitării și prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2, precum și punctul de vedere al Direcției de Sănătate Publică Suceava privind reanalizarea unor măsuri restrictive în urma analizelor de risc efectuate pentru unitățile administrativ-teritoriale în cadrul cărora se înregistrează incidențe ridicate ale cazurilor pozitive la mia de locuitori, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență al județului Suceava a adoptat Hotărârea nr. 40 din 10.02.2021.

În condițiile art. 2 din Hotărârea C.J.S.U. Suceava nr. 23/2021 și art. 3 din Hotărârea C.J.S.U. Suceava nr. 24/2021, respectiv având în vedere incidențele cazurilor pozitive la mia de locuitori în ultimele 14 zile, începând cu data emiterii prezentei hotărâri, s-a dispus încetarea aplicării măsurilor stabilite prin hotărârile sus-menționate, pentru comunele Hârtop (1,12), Pârteștii de Jos (0,35) și Vatra Moldoviței (1,13).

Prin Hotărârea nr. 40 din 10.02.2021, s-a dispus, începând cu data de 11.02.2021, ora 00.00, pentru municipiul Fălticeni și comuna Burla, și începând cu data de 12.02.2021, ora 00.00, pentru comunele Adâncata, Fântâna Mare și Fundu Moldovei, pentru o perioadă de 14 zile, unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este între 1,5 și 3/1000 de locuitori, următoarele măsuri:

  1. a) În aplicarea prevederilor art. 1 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 3/2021, organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului;
  2. b) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 3/2021, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, se desfăşoară fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06:00 – 23:00, cu respectarea obligaţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri;
  3. c) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 Ia H.G. nr. 3/2021, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, se desfăşoară fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06:00-23:00;
  4. d) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 3/2021, nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci;
  5. e) În aplicarea prevederilor art. 10 pct. 2 şi pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 3/2021, activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în intervalul orar 06:00 – 23:00.

Măsurile dispuse în baza prezentei hotărâri vor fi reevaluate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, în urma analizei efectuate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la expirarea termenului pentru care acestea au fost adoptate.

Prevederile prezentei hotărâri vor completa, modifica, în mod corespunzător Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava aflate în vigoare.

Având în vedere propunerile consiliilor de administrație ale Școlii Gimnaziale „Dimitrie Păcurariu” Șcheia, respectiv ale Școlii Gimnaziale „Mitropolit Iacob Putneanul” Putna cu privire la modificarea scenariului de funcționare al instituției de învățământ (în baza prevederilor art. 4 și art. 5 din Ordinul comun MEC/MS nr. 3235/93 din 4 februarie 2021), avizate favorabil de către Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Direcția de Sănătate Publică Suceava, prin Hotărârea CJSU nr. 41/10.02.2021, s-au modificat scenariile de funcționare, începând cu data de 11.02.2021pentru fiecare unitate de învățământ din comunele Șcheia și Putna – unități de învățământ cu personalitate juridică și structurile arondate acestora, astfel:

Nr. crt. Denumire unitate de învățământ (PJ) Scenariul restabilit Observații
1.                 Școala Gimnazială „Dimitrie Păcurariu” Șcheia Scenariu S3 Incidența >3/000 la nivel de unitate administrativ-teritorială
2.                 Școala Gimnazială „Mitropolit Iacob Putneanul” Putna Scenariu S1 Incidența <1/000 la nivel de unitate administrativ-teritorială

 

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor

în ultimele 14 zile este între 1,5 și 3/1000 locuitori

Nr. crt. Denumire unitate administrativ-teritorială Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (inclusiv focare) Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (fără focare, conform art. 15, alin. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 3/2021) Data și ora instituirii măsurilor Data expirării măsurilor instituite
Unități administrativ-teritoriale pentru care se prelungesc măsurile restrictive,

conform H.G. nr. 3/2021

1.                Fălticeni 1,64 1,64 11.02.2021, ora 00.00 24.02.2021, ora 24.00
2.                Burla 2,36 2,36 11.02.2021, ora 00.00 24.02.2021, ora 24.00
Unități administrativ-teritoriale pentru care se stabilesc măsuri restrictive,

conform H.G. nr. 3/2021

3.                Adâncata 2,73 2,73 12.02.2021, ora 00.00 25.02.2021, ora 24.00
4.                Fântâna Mare 1,54 1,54 12.02.2021, ora 00.00 25.02.2021, ora 24.00
5.                Fundu Moldovei 2,01 2,01 12.02.2021, ora 00.00 25.02.2021, ora 24.00

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.