În România, donarea de sânge este anonimă, voluntară, neremunerată şi se efectuează în instituţiile medicale de profil autorizate în acest sens, conform HG nr. 1364/2006, actul normativ care reglementează drepturile şi obligaţiile donatorilor de sânge. Astfel, potrivit documentului citat, orice cetăţean român cu domiciliul în România şi orice cetăţean al Uniunii Europene care are reşedinţa în România are dreptul de a deveni donator de sânge.

De asemenea, există şi anumite drepturi de care pot beneficia donatorii de sânge şi pe care instituţiile medicale de profil trebuie să le facă publice celor interesaţi.

Mai precis, conform HG nr. 1364/2006, donatorul de sânge are dreptul să primească, la cerere, pentru fiecare donare, 7 tichete de masă pentru produse alimentare, eliberate de instituţia de profil.

De asemenea, legislaţia în domeniu prevede că donatorului i se vor deconta cheltuielile de transport în comun din ziua donării între localitatea de domiciliu/reşedinţa înscrisă în actul de identitate şi localitatea unde îşi are sediul instituţia la care se efectuează donarea de sânge.

„În cazul în care donarea se face la instituţia de profil din localitatea de domiciliu sau din localitatea în care este angajat, donatorul are dreptul la abonament cu reducere de 50% pentru transportul în comun, pe baza actelor doveditoare, pentru o perioadă de o lună”, se menţionează în actul normativ citat.

Mai mult decât atât, donatorii de sânge salariaţi au dreptul la o zi liberă de la locul de muncă, în ziua donării. Concret, în actul normativ se precizează clar că va fi liberă ziua în care se donează sânge şi nu o altă zi. În consecinţă, dacă salariatul are oricum liber în ziua respectivă, nu va mai primi o altă zi liberă.

Pe de altă parte însă, legislaţia nu specifică dacă această zi liberă este remunerată sau nu. Mai precis, ziua va fi plătită doar dacă prin contractul colectiv de muncă aplicabil la nivel de unitate este reglementată astfel. Dacă în contractul colectiv de muncă există alte prevederi referitoare la donarea de sânge, atunci se vor aplica acelea.

Potrivit reglementărilor, elevii, studenţii şi militarii vor beneficia, în ziua donării, de o zi scutire de frecvenţă.

Drepturile donatorilor vor fi acordate pe baza documentelor justificative eliberate de instituţia de profil la care a fost efectuată donarea de sânge.

În cazul donatorilor de sânge cu donări regulate, legislaţia în domeniu oferă şi mai multe facilităţi. Astfel, aceştia au dreptul să efectueze anual, gratuit, un examen radiologic pulmonar şi un examen biologic extins, la recomandarea instituţiei de profil unde sunt înregistraţi ca donatori, în baza documentelor care atestă statutul de donator de sânge cu donări regulate.

Totodată, donatorii menţionaţi au dreptul să efectueze anual şi în alte ocazii justificate medical un examen cardiologic în vederea depistării unor eventuale afecţiuni care ar contraindica donarea de sânge. Acest examen se efectuează la recomandarea instituţiei de profil la care persoana este înregistrată ca donator, în baza documentelor care atestă statutul de donator de sânge.

În plus, aceştia pot beneficia de tratament substitutiv cu fier, gratuit, la recomandarea medicului de colectă, în cazul depistării unui deficit de fier sau unui sindrom anemic secundar donărilor repetate de sânge.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.