Noi reguli în sistemul asigurărilor de şomaj vor intra în vigoare în toamnă, după ce un act normativ în acest sens a fost publicat miercuri, 24 iulie, în Monitorul Oficial. Conform reglementărilor, una dintre principalele măsuri vizează stimularea încadrării pe piaţa muncii a tinerilor fără familie sau a celor cu diverse dizabilităţi, denumiţi tineri cu risc de marginalizare socială.

Legea nr. 250/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 457, din 24 iulie 2013.

Actul normativ aduce o serie de modificări legislative în domeniu, una dintre principalele măsuri fiind stimularea încadrării pe piaţa muncii a tinerilor fără familie sau a celor cu diverse dizabilităţi.

În acest sens, legea introduce noţiunea de tânăr cu risc de marginalizare socială, ce se defineşte ca fiind persoana cu vârsta cuprinsă între 16 – 26 de ani, care se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa şi se încadrează în una dintre următoarele categorii:

  • se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem;
  • are dizabilităţi;
  • nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreţinerea;
  • are copii în întreţinere;
  • a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
  • este victima a traficului de persoane.

Ca şi în cazul celorlalţi şomeri, tânărul cu risc de marginalizare socială trebuie să fie în căutarea unui loc de muncă, să fie apt, din punct de vedere fizic şi psihic, pentru prestarea unei munci şi să fie disponibil să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă.

Conform noilor dispoziţii introduse recent, promovarea participării pe piaţa muncii a acestor tineri se va realiza de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin acompaniament social personalizat, activităţi de informare şi promovare a intereselor tinerilor cu risc de marginalizare socială în rândul angajatorilor şi subvenţionarea locului de muncă.

Acompaniamentul social personalizat se va realiza prin intermediul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale, în baza unui contract de solidaritate şi constituie un ansamblu de servicii care se acordă în mod gratuit tinerilor informare şi consiliere profesională, mediere a muncii şi plasare în muncă la un angajator a cărui oferta de loc de munca a fost selectată ca fiind corespunzătoare pregătirii profesionale şi altor condiţii cuprinse în dosarul întocmit la înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă.

Contractul de solidaritate se încheie între Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă teritorială şi tânăr pe o durată de până la 3 ani, dar nu mai puţin de un an, în condiţiile în care, la data încheierii contractului de solidaritate, tânărul nu a împlinit vârsta de 26 de ani.

Angajatorii de inserţie sunt acei angajatori care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială şi care beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate.

Conform noilor dispoziţii, aceşti angajatori vor beneficia, lunar, pentru fiecare tânăr încadrat în muncă, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de două ori valoarea indicatorului social de referinţă, până la expirarea duratei contractului de solidaritate.

Pe de altă parte, în cazul în care angajatorii încetează raporturile de muncă ale tinerilor înainte de expirarea contractului de solidaritate, aceştia vor fi obligaţi să restituie, în totalitate, sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru fiecare tânăr pentru care a încetat raportul de muncă. Mai mult, angajatorul va restitui inclusiv dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data încetării raporturilor de muncă.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.