Oficial, ieri, au fost publicate, de către Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, o serie de propuneri de plan-cadru de învăţământ pentru clasele V – VIII lansate în dezbatere de curând.

Astfel, între propunerile făcute de către Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, se prevăd o serie de modificări, printre care existenţa de materii opţionale în fiecare arie curriculară, dar şi scoaterea orei de Limba latină de la clasa a VIII-a, precum și reducerea sau chiar scoaterea orelor de sport din anumite programe și etape școlare. Variantele propuse au mai multe puncte în comun. Astfel, numărul de ore de Limba română din clasa a a V-a ar urma să fie redus de la cinci, cât este în planul-cadru în vigoare, la patru. În următorii trei ani de gimnaziu, rămân câte patru ore pe săptămână de Limba şi literatura română. Limba latină, care se studiază în prezent o oră pe săptămână în clasa a VIII-a, este scoasă din planurile-cadru propuse pentru gimnaziu. Sunt modificări și la structura disciplinelor socio-umane pe ani de studiu (la clasa a V-a – Educaţie pentru drepturile copilului, la clasa a VI-a – Educaţie interculturală, la clasa a VII-a – Educaţie pentru cetăţenie democratică – şi la clasa a VIII-a – Educaţie economică).

  • Ora de sport devine ,,Educaţie fizică, sport şi sănătate”

Conform proiectului propus și aflat în dezbatere publică elevii de gimnaziu ar avea posibilitatea să îşi aleagă o materie opţională din oricare dintre cele şapte arii curiculare: „Limbă şi comunicare”, „Matematică şi ştiinţe ale naturii”, „Om şi societate”, „Arte”, „Educaţie fizică, sport şi sănătate”, „Tehnologii” şi „Consiliere şi orientare”. Două dintre variante prevăd alegerea a 0 – 1 opţionale, iar cealaltă, 1 – 2 opţionale. În schimb, numărul de ore pentru toate celelalte materii este clar specificat, nemaifiind prevăzute un minim şi-un maxim precum în planul-cadru actual la discipline ca Istorie, Geografie, Educaţie plastică, Educaţie muzicală, Cultură civică, Educaţie tehnologică. Dacă actualul plan-cadru prevede câte una – două ore pe săptămână de istorie şi geografie, până în clasa a VIII-a, când sunt prevăzute câte două ore, două dintre variante prevăd câte o oră din aceste materii în primii trei ani de gimnaziu şi două în ultimul, iar în cealaltă variantă Istoria şi Geografia au alocate câte două ore în clasele a V-a şi a VIII-a şi câte una în ceilalţi doi ani. Biologia are alocate câte o oră în clasele a V-a şi a VIII-a şi câte două pe săptămână în clasele a VI-a şi a VII-a, în toate cele trei variante. În prezent, sunt prevăzute una – două ore de Biologie în clasele a V-a şi a VIII-a şi câte două în clasele a VI-a şi a VII-a. Într-una din variantele planului cadru se propune începerea studiului Fizicii şi Chimiei din clasa a V-a (câte o oră pe săptămână), urmând ca din clasa a VII-a aceste materii să se studieze câte două ore pe săptămână. În prezent, Fizica se studiază câte două ore pe săptămână din clasa a VI, iar Chimia acelaşi număr de ore din clasa a VII-a. În aceeaşi variantă se propune ca ora săptămânală de Educaţie muzicală să fie scoasă din programă în clasa a VIII-a şi la fel şi ora de Educaţie plastică în clasa a IX-a. În schimb, orei săptămânale de Educaţie tehnologică ar urma să i se adauge şi o oră de Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC). În celelalte două variante se propune să se studieze TIC o oră pe săptămână în primii doi ani de gimnaziu şi Educaţie tehnologică, tot câte o oră, în ultimii doi. Disciplina Educaţia fizică este redenumită Educaţie fizică, sport şi sănătate. În varianta citată se propune ca în clasa a VIII-a să se facă o oră pe săptămână de sport, iar în restul anilor să rămână câte două. O altă propunere este renunţarea la ora de Consiliere şi orientare până în clasa a VIII-a, când ar urma să se ţină o oră pe săptămână. Elevii din clasele V – VIII studiază, în prezent, după planuri-cadru aprobate acum aproape 15 ani (Ordinul M.E.C. nr. 3638 / 11.04.2001). Procesul de inovare curriculară iniţiat după adoptarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 s-a concretizat până acum în noi planuri cadru şi noi programe şcolare în învăţământul primar. Elevii aflaţi acum în clasa a III-a reprezintă prima generaţie care urmează un nou curriculum, se precizează pe site-ul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.