Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură transmite că, până pe data de 31 ianuarie 2017, se depun cererile de plată a ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, anul trecut, în perioada 1 octombrie – 31 decembrie.

 

Sprijinul se acordă sub formă de rambursare a diferenței dintre acciza standard și acciza redusă pentru motorina folosită pentru realizarea lucrărilor mecanizate în agricultură. Plata ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură se efectuează până la data 30 iunie 2017, în limita bugetului aprobat.

Pentru sectorul vegetal, cererile de plată se depun însoţite de următoarele documente: a) situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină achiziţionate şi utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 din ordin;

 1. b) documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz;
 2. c) copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;
 3. d) copie a documentelor de identitate şi/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de acord prealabil pentru finanţare;
 4. e) adeverinţă în original de la Registrul agricol, cu suprafeţele aflate în exploatare, în cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de acord prealabil pentru finanţare; f) adeverinţă în original de la Direcţia pentru agricultură judeţeană, pentru suprafeţele plantate cu vie nobilă, în cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de acord prealabil pentru finanţare.

Pentru sectorul zootehnic, cererile de plată se depun însoţite de următoarele documente:

 1. a) situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină achiziţionate şi utilizate aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorului de stat prin rambursare;
 2. b) copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;
 3. c) situaţia privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar şi vizată de medical împuternicit de liberă practică, după caz, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 10;
 4. d) copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente;
 5. e) copie a documentelor de identitate şi/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de acord prealabil pentru finanţare.

Pentru sectorul îmbunătăţiri funciare, cererile de plată se depun însoţite de următoarele documente:

 1. a) situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină achiziţionate, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorului de stat prin rambursare;
 2. b) copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor;
 3. c) situaţia centralizatoare a cantităţilor de apă pentru irigaţii, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.11 din ordin;
 4. d) copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar;
 5. e) situaţia suprafeţelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicit ajutorul de stat;
 6. f) copie a documentelor de identitate şi/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de acord prealabil pentru finanţare.

Cererile de plată pot fi depuse de administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul /reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.

APIA mai anunță că, în perioada următoare, vor începe plățile aferente trimestrului al treilea din 2016.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.