Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a semnat marți, 11 aprilie, autorizația pentru executarea lucrărilor de construire pentru „Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și apă uzată în localitatea Rădăuți” din cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014-2020 – Rădăuți” (finanțare POIM).
Astfel, se vor executa lucrări de construcții, în valoare de 59.481.996 lei. 
„Vor fi reabilitate conductele de transport a apei potabilă, prin înlocuirea conductei de transport apă potabilă pe o lungime totală de 7.325 m, pe care s-au prevăzut cămine de aerisire, cămine de vane de linie, cămine de vane și golire și se vor realiza subtraversări ale DJ 178C și cale ferată și supratraversări cursuri de apă și canale.
De asemenea, se are în vedere reabilitarea rețelei de distribuție a apei potabile pe o lungime de 1.723 m pe care s-au prevăzut hidranți subterani, cămine de golire, cămin de «linie« și de «capăt rețea», cămin de vane și golire, cămine de măsură debit și presiune. Se va realiza și reabilitarea branșamentelor, dar și subtraversări de cale ferată și canal”, a spus președintele Gheorghe Flutur.
Șeful administrației județene a adăugat că se are în vedere și extinderea rețelei de distribuție a apei potabile cu o lungime de 13.949 m, pe care s-au prevăzut hidranți subterani. Totodată, se vor realiza branșamente la locuințe, cămine de golire, cămine de aerisire-dezaerisire, cămine de vane de linie, cămine de vane și aerisire, cămine de vane și golire, iar subtraversările de cale ferată și canale se vor realiza prin foraj orizontal.
Proiectul mai prevede și reabilitarea rețelei de canalizare a apelor uzate menajere pe o lungime de 698 m, reabilitarea racordurilor de canalizare la consumatori și a căminelor de vizitare, iar subtraversarea de cale ferată se va realiza prin foraj orizontal.
„Va fi extinsă și rețeaua de canalizare menajeră cu o lungime de 17.185 m, pe care s-au prevăzut racorduri noi de canalizare la consumatori, cămine de vizitare, cămine de racord la consumatori; subtraversările de canale, cale ferată, drum și pârâu se vor realiza prin foraj orizontal. De asemenea, s-au prevăzut 17 stații de pompare ape uzate menajere noi și conducte de refulare ape uzate aferente în lungime de 4.363 m, precum și cămine aferente conductelor de refulare. Subtraversările de cale ferată , canale și drum se vor realiza prin foraj orizontal”, a mai spus Flutur.
De asemenea, președintele Consiliului Județean Suceava a semnat Certificatul de Urbanism în vederea realizări obiectivului „Alimentare cu energie electrică a zonei de captare, rezervoare, stație de pompe și tratare pentru sistemul de alimentare cu apă al orașului Cajvana”.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.