AL Bazinul Dornelor,Comuna Panaci, nr.297, Județul Suceava, Tel/Fax:0230/576.546,

Email: galbazinuldornelor@ galbazinuldornelor.ro , www.galbazinuldornelor.ro

Masura 6/ 3 A „Lanțuri scurte și piețe locale în teritoriul Bazinului Dornelor”

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – LEADER –

Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României

1.Data lansării: 21.03.2022

 2.Lansare Măsura 6/3 A „Lanțuri scurte și piețe locale în teritoriul Bazinului Dornelor”

3.Beneficiari eligibili:

Beneficiari direcți: – Parteneriatele constituite în baza unui acord de cooperare, din cel puţin un partener din categoriile de mai jos, şi cel puţin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care îşi desfăşoară activitatea în sectorul agricol: fermieri, microîntreprinderi, întreprinderi mici, organizaţii neguvernamentale, consilii locale, unităţi şcolare, sanitare, de agrement, şi de alimentaţie publică. 

Beneficiari indirecți: Persoane fizice si juridice din comunitatea locala, agenți din domeniul turismului si alimentației publice, turiști.                          

4.Fondul disponibil nerambursabil alocat în această sesiune pentru Măsura 6/3A, este 

22.332,95 euro

5. Suma maxima nerambursabilă care poate fi  acordată pentru un proiect: 22.332,95 euro.

 6.Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este:  29.04.2022, ora 13.00, la sediul GAL Bazinul Dornelor, Comuna Panaci, nr. 297, Județul Suceava

 7. Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 6/3A sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – ce poate fi accesat pe site-ul www.galbazinuldornelor.ro. 

8. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:

Sediul GAL Bazinul Dornelor, Comuna Panaci ,nr.297, Județul Suceava, Tel:0731.315595, Email:galbazinuldornelor@yahoo.com,galbazinuldornelor@galbazinuldornelor.ro, www.galbazinuldornelor.ro

9. Disponibilitatea unei variante electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor aferente masurii le puteti gasi la sediul GAL Bazinul Dornelor.

Persoane de contact:

Președinte GAL: Vasile COZAN

Manager general: Ionela Mihaela SCRIPCARIU

Agent dezvoltare : Laura ȘTEFAN

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.