GAL Bazinul Dornelor,Comuna Panaci, nr.297, Județul Suceava, Tel/Fax:0230/576.546,
Email: galbazinuldornelor@ galbazinuldornelor.ro , www.galbazinuldornelor.ro

GAL BAZINUL DORNELOR
ANUNŢ LANSARE SESIUNE CERERE DE PROIECTE

M 10/6B ” Păstrarea valorilor culturale, a obiceiurilor și organizarea evenimentelor locale în teritoriul Bazinul Dornelor”

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – LEADER –
Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României
1. Data lansării: 29.06.2018

2.Lansare M 10/6B ” Păstrarea valorilor culturale, a obiceiurilor și organizarea evenimentelor locale în teritoriul Bazinul Dornelor”

3.Beneficiari eligibili:
Beneficiari direcți:- Entități publice – Autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora
– Entități private – Așezăminte culturale, ONG-uri definite conform legislației în vigoare,
Beneficiari indirecți – persoane active din mediul rural și din afara teritoriului
– agenții economici locali
4.Fondul disponibil nerambursabil alocat în această sesiune pentru Măsura 10/6B, este 175.000 euro
Intensitatea sprijinului va fi de:

• 100% pentru investiții negeneratoare de venit
• 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect.

5. Suma maxima nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 175.000 euro.
6.Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este:
30 IULIE 2018, ora 13.00, la sediul GAL Bazinul Dornelor, Comuna Panaci, nr. 297, Județul Suceava

7. Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 10/6B sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – ce poate fi accesat pe site-ul www.galbazinuldornelor.ro.

8. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:
Sediul GAL Bazinul Dornelor, Comuna Panaci ,nr.297, Județul Suceava, Tel/Fax:0230/576.546, Email: galbazinuldornelor@yahoo.com,galbazinuldornelor@galbazinuldornelor.ro, www.galbazinuldornelor.ro

9. Disponibilitatea unei variante electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor aferente masurii le puteti gasi la sediul GAL Bazinul Dornelor.
Persoane de contact:
Președinte GAL: Vasile COZAN
Manager general: Ionela Mihaela SCRIPCARIU
Secretar GAL: Irina APETRII

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.