GAL Bazinul Dornelor,Comuna Panaci, nr.297, Județul Suceava, Tel/Fax:0230/576.546,
Email: galbazinuldornelor@ galbazinuldornelor.ro , www.galbazinuldornelor.ro

GAL BAZINUL DORNELOR ANUNŢ LANSARE SESIUNE CERERE DE PROIECTE M 11/6B
” Diversificare și dezvoltare durabilă prin ecoturism, turism montan în teritoriul Bazinul Dornelor”
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – LEADER –
Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României
1. Data lansării: 29.06.2018
2. Lansare Măsura 11 /6B – ” Diversificare și dezvoltare durabilă prin ecoturism, turism montan în teritoriul Bazinul Dornelor”
3. Beneficiari eligibili:
Beneficiari direcți: Orice entitate juridica privata legal constituita sau parteneriate (ONG-uri).
Beneficiari indirecți: – Întreaga comunitate locală.
4. Fondul disponibil nerambursabil alocat în această sesiune pentru Măsura 11/6B, este 219.079,18 Euro.
Intensitatatea sprijinului va fi de 100% pentru cheltuielile eligibile din proiect.
100% pentru investitii generatoare de profit cu utilitate publică;
100 pentru investitiile negeneratoare de profit
90% pentru investitii generatoare de profit.
Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 200.000 Euro
Sprijin nerambursabil pe măsură: 219.079,18 euro
5. Suma maxima nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 200.000 euro.
6.Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este:
30 IULIE 2018, ora 13.00, la sediul GAL Bazinul Dornelor, Comuna Panaci, nr. 297, Județul Suceava
7. Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 11/6B sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – ce poate fi accesat pe site-ul www.galbazinuldornelor.ro.
8. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:
Sediul GAL Bazinul Dornelor, Comuna Panaci ,nr.297, Județul Suceava, Tel/Fax:0230/576.546, Email: galbazinuldornelor@yahoo.com,galbazinuldornelor@galbazinuldornelor.ro, www.galbazinuldornelor.ro
9. Disponibilitatea unei variante electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor aferente masurii le puteti gasi la sediul GAL Bazinul Dornelor.

Persoane de contact:
Președinte GAL: Vasile COZAN
Manager general: Ionela Mihaela SCRIPCARIU
Secretar GAL: Irina APETRII

Comentarii Facebook

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.