GAL Bazinul Dornelor,Comuna Panaci, nr.297, Județul Suceava, Tel/Fax:0230/576.546,

Email: galbazinuldornelor@ galbazinuldornelor.ro , www.galbazinuldornelor.ro

 

GAL BAZINUL DORNELOR

ANUNŢ LANSARE SESIUNE CERERE DE PROIECTE

 

M 5/2A ” Soluții inovative pentru o agricultură/industrie alimentară în teritoriul Bazinul Dornelor”

 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – LEADER –

Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României

  1. Data lansării: 29.06.2018

 

 2.Lansare M 5/2A ” Solutii inovative pentru o agricultura/industrie alimentara in teritoriul Bazinul Dornelor”

 

3.Beneficiari eligibili:

 Beneficiari direcți:

– Fermieri definiţi ca persoane juridice sau un grup de persoane juridice, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul Grupului de Acţiune Locală Bazinul Dornelor şi care desfăşoară o activitate agricolă – conform art.17 din R1305/2013;

– Asociaţii de crescători de animale din teritoriul Bazinul Dornelor;

– Cooperative agricole din teritoriul Bazinul Dornelor;

 

Beneficiari indirecți:-Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă;

-Producatori agricoli individuali din teritoriu

 

4.Fondul disponibil nerambursabil alocat în această sesiune pentru Măsura 5/2A, este  371.149 euro

Intensitatea sprijinului public nerambursabil se poate majora cu câte 20 de puncte procentuale suplimentare, dar fără ca rata maximă a sprijinului combinat să depășească 90%, în următoarele cazuri:

a)Investițiile colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative, grupuri de producători sau parteneriate sprijinite prin intermediul M16/parteneriatelor constituite în conformitate cu art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013);

  1. b) Investiţiile realizate de tinerii fermieri, cu vârsta de până la 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305)
  2. c) Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;
  3. d) Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 Reg. (UE) nr. 1305/2013.

 

  1. Suma maxima nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 200.000 euro.

     6.Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este:  30 IULIE 2018, ora 13.00, la sediul GAL Bazinul Dornelor, Comuna Panaci, nr. 297, Județul Suceava

 

  1. Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 5/2A sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – ce poate fi accesat pe site-ul www.galbazinuldornelor.ro.

 

  1. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:

Sediul GAL Bazinul Dornelor, Comuna Panaci ,nr.297, Județul Suceava, Tel/Fax:0230/576.546, Email:galbazinuldornelor@yahoo.com,galbazinuldornelor@galbazinuldornelor.ro, www.galbazinuldornelor.ro

 

  1. Disponibilitatea unei variante electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor aferente masurii le puteti gasi la sediul GAL Bazinul Dornelor.

 

 

Persoane de contact:

Președinte GAL: Vasile COZAN

Manager general: Ionela Mihaela SCRIPCARIU

Secretar GAL: Irina APETRII

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.