Având în vedere informațiile apărute în spațiul public, care au la bază postările făcute de domnul Tiberiu Boșutar pe contul de facebook Legea Codrului, Garda Forestieră Suceava face următoarele precizări:

Conform răspunsului formulat la nota de relații (solicitată în data de 18.05.2020 de către inspectorul șef al Gărzii Forestiere Suceava), domnul inginer Mihai Mugurel Nacu a precizat că nu a avut niciun contact direct cu domnul Tiberiu Boșutar în data de 17.05.2020. În ceea ce privește distrugerea mașinii aparținând  Asociației Moldovița, angajatul Gărzii Forestiere Suceava declară că în data de 17.05.2020 nu a fost implicat în niciun incident auto. Întrucât în cauză se efectuează cercetări de către organele abilitate, nu suntem în măsură a furniza alte date.

În ceea ce privește funcția și activitățile desfășurate de domnul inginer Mihai Mugurel Nacu în cadrul Gărzii Forestiere Suceava se precizează că  în baza Deciziei Inspectorului șef nr. 87/10.02.2020, acesta a fost transferat de la Direcția de Control Regim Silvic și Cinegetic – Serviciul Controlul Aplicării Regimului Silvic și al Trasabilității Materialelor Lemnoase la Direcția Implementare Avizare – Biroul Programe de Finanțare pentru Creșterea Suprafețelor de Pădure și Programe finanțate de Uniunea Europeană. Singurele activități de control la care domnul inginer a participat de la data transferului au fost motivate de situația de urgență și deficitul de personal în cadrul instituției. Activitățile efectuate au vizat 4 participări la acțiunile comune de control din filtrele amplasate la nivelul județului Suceava și verificarea a 2 sesizări. Toate aceste activități au fost efectuate în colaborare cu personal din cadrul poliției și jandarmeriei sau cu alți angajați ai Gărzii Forestiere Suceava.

„ Referitor la informațiile referitoare la posibile activități de tăiere ilegală de arbori sau alte fapte ilegale în silvicultură  comise pe raza ocoalelor silvice Broșteni și Dealu Negru de către societatea deținută de fiul angajatului Gărzii Forestiere Suceava, vă informăm că au fost demarate verificări. La finalizarea acestor verificări, rezultatele controlului vor fi făcute publice.

Garda Forestieră Suceava, ca autoritate teritorială care răspunde de silvicultură, promovează permanent normele de conduită asociate funcției publice și respectarea legii în domeniul silvic și cinegetic. Vă asigurăm că orice încălcări ale legii sau a normelor de conduită vor fi sancționate conform prevederilor legale în vigoare”, a mai transmis inspectorul șef Mihai Gășpărel. 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.