Președintele PDL, Gheorghe Flutur, i-a cerut ministrului agriculturii, Daniel Constantin, lămuriri privind organizarea şi funcţionarea direcțiilor agricole judeţene.

Flutur a spus că analizând varianta de lucru a proiectului de descentralizare, cu referire la organizarea şi funcționarea direcțiilor agricole judeţene, se poate remarca o transferare consistentă de atribuții către noile structuri ale Consiliilor Județene. În continuare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale controlează totuși direcțiile agricole judeţene.

„Nu se vorbește, în schimb, nimic despre cel mai important aspect pentru administrațiile locale – finanțarea. Fără susținere financiară, există riscul blocajului în funcţionarea administrațiilor locale. Nu se poate face descentralizare fără alocare de resurse, fără descentralizare financiară. Interesantă și prevederea referitoare la conducerea direcției: sunt persoane numite prin hotărâre a Consiliului Județean, la propunerea președintelui acestuia”, a precizat Flutur.

Acesta a mai spus că actuala formă a Direcției agricole judeţene se înfiinţează prin reorganizarea și comasarea mai multor instituții: actuala Direcție județeană pentru Agricultură, Oficiul judeţean de studii pedologice şi agrochimice, Casa agronomului și Camera Agricolă Județeană. El a arătat că atribuțiile Direcției agricole judeţene însumează 31 de puncte, printre care implementează politicile naţionale şi comunitare de dezvoltare rurală, politicile de amenajare şi dezvoltare durabilă a teritoriilor rurale, propun Consiliului Județean strategia judeţeană în domeniile agriculturii şi industriei alimentare, conservarea şi managementul durabil al solurilor, precum şi în domeniile conexe, contribuie la orientarea, susţinerea şi dezvoltarea filierelor sectoarelor din agricultură, industria alimentară, care au organizare comună de piaţă, elaborează strategiile la nivel judeţean pentru adaptarea producţiei la cererea pieţei şi încurajarea obţinerea unor produse de calitate în beneficiul consumatorului, în concordanţă cu necesităţile identificate la nivel local, prin consultare cu structurile parteneriale sociale.

Președintele PDL a mai opinat că direcțiile agricole judeţene trebuie să fie la dispoziția Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la solicitarea acestuia, pentru efectuarea controalelor de conformitate cu standardele de comercializare pe domeniile specifice, respectiv a controalelor oficiale din cadrul organizărilor comune de piață, verificarea și monitorizarea modului de realizare a producției integrate, a practicilor culturale, tehnicilor de producție și de gestiune a reziduurilor, cu respectarea protecției mediului ambiant, protecția calității apei, a solului și a peisajului, asigurându-se totodată conservarea și/sau favorizarea biodiversității, efectuarea inspecțiilor tehnice din domeniile de activitate, în conformitate cu cerințele legislației naționale și comunitare în domeniu, monitorizarea şi controlul asupra modului în care sunt reprezentate interesele fermierilor, a certificării calităţii de producător, a calităţii, protecţiei şi conservării solului, a serviciilor de asistenţă tehnică de specialitate şi consultanţă acordate producătorilor, a modului în care se realizează formarea profesională a producătorilor, identificând operativ eventualele disfuncţii existente la nivelul judeţului şi propunând planuri de măsuri pentru reglementarea situaţiilor respective şi eficientizarea activităţii economice agricole, verificarea şi monitorizarea modului de implementare a legislaţiei în vigoare din domeniul industriei alimentare privind obţinerea produselor agroalimentare şi a produselor tradiţionale.

Flutur a cerut ca ministrul agriculturii să îi răspundă la următoarele patru întrebări: cum va fi asigurată finanțarea personalului Direcției agricole județene? Ce se va întâmpla cu personalul din structurile care se desființează – comasează? Cum se vor finanța cheltuielile aferente îndeplinirii atribuțiilor? Care vor fi modificările operate în structura Ministerului, în legătură cu descentralizarea din domeniul agriculturii?

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.