Pe ordinea de zi a sedinței extraordinare a Consiliului Local Suceava de vineri, 4 noiembrie, ora 10:00, este înscris „Proiectul de Hotărâre” privind aprobarea plății subvenției pentru acoperirea diferențelor de preț la energia termică livrată populației în sumă de 5 042 704 lei (inclusiv TVA), pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2016.

Cu privire la acest proiect de hotărâre, grupul de consilieri locali PSD fac următoarele precizări:

  • Proiectul de hotărâre s-a făcut în baza Ordonanței nr.36 din 2 august 2006 – actualizată până la 12 octombrie 2016 de Ordonanța de urgență nr. 67 din 5 octombrie 2016
  • Conținutul Art.3, alin. (4) din O.G. nr. 36 din 2006 este următorul: „În situația în care autoritățile administrației publice locale aprobă prețuri locale ale energiei termice facturate populației mai mici decât prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației, acestea asigură din bugetele locale sumele necesare acoperirii diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației.”
  • Conținutul art. 5, alin (1) din O.G. nr. 36 actualizată la 12 octombrie 2016 este următorul: Art.5 (1) “Sumele prevăzute în bugetele locale, conform art.3, alin.(4), se pot acorda în avans de către orodonatorii principali de credite ai bugetelor locale furnizorilor de energie termică pentru populație,…”

În conformitate cu art. 63 alin. (1), lit. c) și alin.(4) lit. a), din Lega 215/2001, legea administrației publice locale: „(1) Primarul îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții: c)atribuții referitoare la bugetul local; (4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin.(1) lit. c), primarul: a) exercită funcția de ordonator principal de credite”. În cazul acesta este primarul municipiului Suceava, Ion Lungu.

Concluziile grupului de consilieri local PSD:

Pentru plata subvențiilor în avans, în conformitate cu O.G. nr. 36/2006, art. 5, alin.(1), nu este necesară aprobarea Consiliului Local.

Primarul, în calitatea de ordonator principal de credite putea plăti în avans subvențiile către furnizorul de energie termică, după data de 12 octombrie 2016, oricând dorea pe baza bugetului municipiului Suceava aprobat în condițiile legii, buget în care sunt prevăzute subvențiile.

„Ca să-l parafrazăm pe viceprimarul Lucian Harșovschi, responsabilitatea sau iresponsabilitatea în această acțiune prin care se dorește finanțarea unui agent economic privat care asigură furnizarea apei calde și a căldurii, este a ordonatorului principal de credite, respectiv primarul municipiului Suceava. Având în vedere că proiectul de hotărâre nu îndeplinește condițiile legale, nefiind necesară o hotărâre în consiliul local  pentru plata subvențiilor, grupul de consilieri PSD se va abține de la vot”, susține grupul consilierilor locali PSD.

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.