Guvernul a modificat normele medotologice de aplicare a legii privind sistemul asigurărilor de șomaj, precum și procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă.

„În programele care au ca scop ocuparea temporară a forței de muncă, pentru executarea de lucrări și activități de interes pentru comunitățile locale, pot fi cuprinse persoanele neocupate, înregistrate ca șomeri la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă județene, indiferent dacă beneficiază sau nu de indemnizație de șomaj. Subvenția, pentru angajatorii care încadrează în muncă persoane în cadrul unor astfel de programe, se acordă în baza schemei de ajutor de minimis, instituită prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă”, se arată într-un comunicat al Guvernului României.

În cazul în care subvenția se finanțează din bugetul asigurărilor de șomaj, aceasta nu se acordă angajatorilor instituții și autorități publice. Dacă finanțarea subvenției se face din alte surse alocate conform prevederilor legale, beneficiare pot fi și autoritățile administrației publice locale, cu exceptarea de la aplicarea reglementărilor în domeniul ajutorului de minimis.

Pentru acordarea subvențiilor din bugetul asigurărilor pentru șomaj, agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene vor încheia, la solicitarea autorităților administrației publice locale, un contract de finanțare cu angajatorii persoanelor încadrate în muncă din rândul șomerilor. Angajatorii sunt obligați să încheie aceștia contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de cel mult 12 luni.

Pentru a putea beneficia de subvenționarea locurilor de muncă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, angajatorii trebuie să facă dovada că: au prevăzut în statut sau în actul de înființare activitatea respectivă; sunt acreditați sau autorizați pentru derularea activității respective, iar acreditarea (autorizarea) nu este suspendată, retrasă sau încetată; li s-au atribuit contractele de către autoritățile administrației publice locale cu respectarea reglementărilor în vigoare prividn achizițiile publice.

Pentru finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj a cheltuielilor cu forța de muncă încadrată din rândul șomerilor, angajatorii vor depune lunar la primar sau, după caz, la președintele consiliului județean, următoarele documente: cerere de finanțare; statele de plată, care să prevadă distinct drepturile salariale ale persoanelor pentru care se acordă subvenția din bugetul asigurărilor de șomaj, iar în perioada 1 noiembrie – 31 martie să prevadă și contribuțiile de asigurări sociale datorate de angajator pentru persoanele respective, calculate la valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă și a cotelor de contribuții în vigoare în luna în care se încheie contractul de finanțare; raport tehnic privind execuția lucrării, respectiv prestarea serviciului sau a activității; un raport financiar privind contravaloarea lucrărilor efectuate, respectiv serviciului sau activității prestate în luna respectivă.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.