Guvernul va înceta aplicarea mecanismului prin care proprietarii români primesc 50 de lei pe zi pentru cazarea ucrainenilor şi 20 de lei pe zi pentru masa acestora, la peste un an de la reglementarea procedurii, pentru că legea are vulnerabilităţi, iar mulţi proprietari le-au speculat, reiese dintr-un proiect de OUG consultat de Economica.net. Guvernul va înlocui mecanismul prin care le decontează proprietarilor români cheltuielile cu masa şi cazarea ucrainenilor pe care-i găzduiesc cu acordarea unei sume forfetare de 2.000 de lei pe lună, timp de patru luni consecutive iniţial, pentru fiecare persoană singură şi pentru fiecare familie din Ucraina, care s-au refugiat în România.

Guvernul recunoaşte că programul 50/20, prin care le decontează proprietarilor români 50 de lei pe zi pentru cazare şi 20 de lei pe zi pentru hrana cetăţenilor din Ucraina gazduiţi, are vulnerabilităţi, prezintă riscuri de eludare a legii şi a fost speculat de mulţi proprietari, reiese dintr-un un proiect de OUG consultat de Economica.net.

Guvernul va înlocui acest program cu acordarea unei sume forfetare de 2.000 de lei pentru fiecare persoană singură şi familie, venite din Ucraina, lunar, vreme de patru luni iniţial, se arată într-un proiect de OUG consultat de Economica.net.

Nu vor primi aceste sume de bani persoanele cazate în taberele temporare de cazare şi asistenţă umanitară sau în alte locaţii de cazare stabilite de comitetele judeţene şi de cel al Municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, precum și persoanelor care solicită ori beneficiază de protecție internațională în România, se mai arată în proiect.

STS va realiza o aplicaţie informatică menită să monitorizeze acordarea acestor sume forfetare beneficiarilor.

Context

În prezent, persoanele fizice care găzduiesc cetăţeni proveniți din Ucraina beneficiază de decontarea din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă a cheltuielilor cu hrana şi cazarea acestora, astfel: 20 de lei pe zi pentru hrana fiecărui cetăţean ucrainean găzduit şi 50 de lei pe zi pentru cazarea acestora, potrivit articolului 1, alineatul (10) din OUG nr 15/2022, cu modificările şi completările ulterioare.

Guvernul a plătit peste 106 milioane de euro din fonduri publice doar în anul 2022 pentru cazarea şi hrana cetăţenilor din Ucraina găzduiţi de persoane fizice, în baza articolului 1, alineatul (10) din OUG nr 15/2022, cu modificările şi completările ulterioare, se mai arată în proiectul de act normativ, consultat de Economica.net.

Mulţi proprietari români au speculat vulnerabilităţile OUG nr 15/2022, atrage atenţia guvernul.
Efectul prevederilor antemenţionate din OUG 15/2022, neanticipat iniţial de executiv, e distorsionarea pieţei chiriilor şi creşterea cuantumului chiriilor cerute românilor, reiese din proiectul de act normativ consultat de Economica.net.

„Modalitatea actuală de sprijin pentru cetăţenii din Ucraina prezintă carențe, fiind identificate riscuri de eludare a legii”, recunoaşte guvernul în proiectul de modificare a OUG nr 15/2022.
Situaţiile întâlnite în practică referitoare la acordarea beneficiilor stabilite de articolul 1 alineatul (10) din forma în vigoare a OUG nr. 15/2022 au arătat faptul că decontarea cheltuielilor cu hrana şi cazarea cetăţenilor proveniţi din Ucraina, găzduiți de persoane fizice din ţara noastră, a fost văzută ca o sursă de venit atractivă pentru mulţi proprietari de locuinţe aflaţi în căutare de chiriaşi, fiind astfel alimentată piaţa imobiliară din zonele căutate de ucraineni, “fapt ce a dus la scăderea sub aspectul ofertei şi, implicit, la creşterea cuantumului chiriilor practicate pe piaţa liberă, cu impact direct asupra cetăţenilor români care doresc să acceseze această modalitate locativă”, atrage atenţia executivul în proiectul de act normativ, consultat de Economica.net.

Ce se schimbă

Articolul I din proiectul de OUG pentru modificarea şi completarea OUG nr. 15/2022:

Alineatul 10 al articolului 1 din OUG nr 15/2022 se modifică astfel:

(10) Familiile şi persoanele singure, beneficiare ale Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenţei unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înţelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE şi având drept efect introducerea unei protecţii temporare, beneficiază, pentru o singură perioadă de maximum 4 luni consecutive, de o sumă forfetară în valoare de 2000 lei/lună, pentru acoperirea cheltuielilor de cazare, acordată din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov. Condițiile și mecanismul de acordare a sumei forfetare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(11) După împlinirea perioadei de 4 luni consecutive, persoanele prevăzute la alineatul (10) beneficiază de suma forfetară în valoare de 2000 lei/lună până la finalul anului 2023, acordată din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov. Condițiile și mecanismul de acordare a sumei forfetare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(12) După împlinirea perioadei de 4 luni consecutive, persoanele prevăzute la alineatul (10), care nu sunt încadrate în muncă, au acces gratuit la serviciile şi măsurile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

(13) Sumele forfetare prevăzute la alineatele (10) și (11) se acordă pentru fiecare familie sau persoană singură, în cazul în care nu există familie.

(14) Prin familie în sensul alineatului (10) se înţelege grupul de persoane format din soți, părinte/părinți și/sau copiii minori ai acestora, precum și persoana care are în creștere și îngrijire unul sau mai mulți copii minori.

(15) Dispoziţiile alineatelor (10) – (13) nu se aplică persoanelor cazate în taberele temporare de cazare şi asistenţă umanitară sau în alte locaţii de cazare stabilite de comitetele judeţene/al Municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, precum și persoanelor care solicită ori beneficiază de protecție internațională în România.

(16) Sumele prevăzute la alineatele (10) și (11) se acordă în limitele sumelor alocate cu această destinaţie din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.

Art. II

(1) Persoanele fizice care au găzduit, până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, aflată acum la stadiul de proiect, cetăţeni străini sau apatrizi proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea sumelor privind hrana și cazarea dacă depun cereri în acest sens, potrivit mecanismului de decontare aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 336/2022, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Cererile prevăzute la alineatul (1) se depun în termen de 30 de zile de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. III
(1) În scopul acordării sumelor forfetare prevăzute la art. 1 alineatele (10) și (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, precum și pentru prevenirea acordării de sume forfetare multiple pentru același beneficiar, Serviciul de Telecomunicații Speciale dezvoltă o aplicație informatică pe care o pune la dispoziția autorităților competente.

Bine de ştiut

HG nr. 336/2022 în vigoare din 11 martie 2022 stabileşte procedura de decontare din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de urgență/Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov a cheltuielilor cu hrana și cazarea cetăţenilor din Ucraina, găzduiţi de proprietari români.

OUG 15 din 2022 a intrat în vigoare la 27 februarie 2022.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.