Comuna Horodniceni, situată în partea de nord-vest a municipiului Fălticeni, număra peste 3.600 de locuitori, în cele 5 sate din care este alcătuită: Horodniceni, Botești, Brădățel, Mihăiești și Rotopănești. Oamenii de acolo, harnici, credincioși, au la conducerea Primăriei un conducător pe măsură. Este vorba despre Neculai Florea, ales să conducă comuna încă din 2008, primar pentru care faptele sunt mai importante decât vorbele.

Așa se face că, de când se află la conducerea Primăriei Horodniceni, localitatea a cunoscut o dezvoltare continuă, de la an la an fiind vizibile abilitățile de lider ale primarului Florea. Anul 2018 a fost unul de succes pentru comunitatea din Horodniceni, la nivelul localității fiind derulate mai multe proiecte de investiții de o importanță deosebită pentru locuitorii de acolo.

Prin Programul Național de Dezvoltare Locală, în anul 2018, s-au derulat mai multe proiecte de investiții, atât pentru unitățile de învățământ din comună, pentru construirea unui dispensar uman, cât și pentru înființarea infrastructurii de apă și apă uzată. Mai exact, este vorba despre trei investiții finalizate, care privesc reabilitarea Școlii cu clasele I-VIII Horodniceni, valoarea investiției fiind de 1.542.870,44 de lei, reabilitarea Școlii cu clasele I-VIII Mihăiești, valorea investiției fiind de 481.522,37 de lei, și reabilitarea Școlii Rotopănești, clasele I-IV, investiție în valoare de 531.364,41 lei.

„Un alt proiect finanțat prin PNDL și realizat în procent de 90% este cel pentru amenajarea podețelor din comună, iar valoarea investiției este de 592.951 lei. O altă investiție aflată în derulare, în valoare de 443.269,00 lei se referă la construirea unui dispensar uman, iar o altă investiție în derulare, în valoare de 13.258.556 lei, și care se află în etapa de achiziție publică a lucrărilor prin procedură simplificată are în vedere înființarea infrastructurii de apă și apă uzată”,  a declarat primarul comunei Horodncieni, Neculai Florea.

Trebuie menționat că, tot prin PNDL a fost depus un proiect pentru apă și canal în comună, proiect aprobat, care se află în faza de licitații, iar  lucrările urmează să demareze în cursul acestui an.

În  anul ce a trecut, comuna Horodnicceni a beneficiat și de investiții finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, dar și prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Astfel, pe măsura 7.2, a fost depus un proiect în valoare de 326.202 euro care privește modernizarea, renovarea și dotarea Căminului cultural din satul Horodniceni. Proiectul se află în derulare, în etapa de execuție a lucrărilor.

„După finalizarea acestor lucrări, vom avea în comună un spațiu cultural – educativ în care  se vor desfășura atât evenimentele de peste an ale comunității cât și serbările școlare”, a mai punctat edilul șef.

Un alt proiect în derulare, pe măsura 7.2, în valoare de 186.791 de euro, se referă la înființarea și dotarea grădiniței cu program prelungit din satul Horodniceni. Și acest proiect se afla în etapa de execuție a lucrărilor.

De asemenea, Primăria Horodniceni va achiziționa un buldoexcavator cu accesorii, prin GAL Valea Șomuzului. Valoarea totală  a proiectului este de 469.236 de lei, inclusiv TVA.

„Prin Compania Națională de Investiții vom reabilita drumurile comunale și podețele afectate de fenomenele hidrometeorologice care au avut loc în perioada iunie-iulie 2018. În acest sens a fost depus un proiect, acesta aflându-se acum la verificare, pentru obținerea finanțării. Se vor asfalta 3,2 kilometri de drumuri comunale în satul Horodniceni, mai exact străzile Velniței și Bisericii, dar și în satul Botești, de la Căminul Cultural și de la Biserică, către DC Sapard-Ilișescu”, a mai declarat primarul Neculai Florea.

Pentru orice localitate infrastructura rutieră reprezintă cartea sa de vizită. În acest sens, primarul comunei a găsit de cuviință ca, din buget propriu să afalteze circa 3 kilometri de drum.

„Am dat ordin de începere a lucrărilor pentru asfaltarea a  3,221 kilometri, în satul Brădățel –strada Izvorului și strada Mănăstirii, valoarea totală a investiției fiind de 2.159,431 de lei, tva inclus. Pentru mine, acest proiect este o prioritate în acest an și sper ca locuitorii comunei să se bucure de această investiție cât mai curând”, a declarat primarul din Horodniceni.

De asemenea, tot din buget local, peste 35.000 de lei au fost acordați pentru terenul de sport din satul Rotopănești, pentru reparațiile la gazon și pentru împrejmuirea terenului, mai mult de 59.000 de lei au mers către reabilitarea, extinderea și modernizarea terenului de sport din satul Horodniceni, iar 50.000 de lei au mers către terenul de sport din satul Botești.  Tot cu bani din bugetul local, s-au derulat lucrări de execuție a unui termosistem, la Școala Mihăiești, corp A, lucrări în valoare de peste 60.000 de lei, și lucrări de reparații exterioare și tencuială decorativă exterioară la Școala Rotopănești, în valoare de peste 46.000 de lei. O altă investiție suportată din bugetul local, în anii 2017-2018, o reprezintă reabilitarea Școlii cu clasele I-VIII Horodniceni.

Un alt lucru important de menționat este că, în anul ce a trecut, după mai bine de 14 ani, s-au redeschis porțile Bisericii „Pogorârea Duhului Sfânt”, monument istoric, categoria A, din satul Horodniceni, ce datează din anul 1538, ctitoria vistiernicului Pan Mateiaș.

Potrivit primarului Neculai Florea,  lăcașul de cult a fost reabilitat cu fonduri de la Ministerul Cultelor, un rol important avându-l și enoriașii Parohiei, precum și Consiliul Local Horodniceni, ce au contribuit cu sume importante. Edilul din Horodniceni a lăudat și aportul preotului paroh, Mihail Apetroae, care prin perseverență,răbdare și credință a desăvârșit aceasta lucrare.

„Îmi exprim încrederea ca și în anul 2019, prin implicare și o bună colaborare cu Consiliul Local să identificăm soluții, resurse financiare și să întreprindem toate măsurile necesare pentru continuarea investițiilor în derulare cât și pentru demararea unor noi investiții prioritare pentru comuna Horodniceni.

De asemenea, în spiritul unei bune cooperări, a transparenței decizionale și a unei relații optime cu cetățenii comunei Horodniceni, aștept din partea aleșilor locali, a personalului din cadrul aparatului de specialitate și a locuitorilor propuneri constructive, sesizarea deficiențelor specifice din teritoriu și permanenta colaborarea în vederea identificării soluțiilor optime pentru crearea unui climat de ordin, siguranță, corectitudine, progres în îmbunătățirea serviciilor publice și dezvoltarea comunei”, a conchis primarul comunei Horodniceni, Neculai Florea.

 

 

 

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.