Într-un singur an, situaţia privind problemele de nelegalitate s-a îmbunătăţit, numărul actelor administrative contestate în contencios scăzând de la 27 la 16.

În anul 2018, în judeţul Suceava au fost contestate la instanţa de Contencios administrativ 16 acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale, în cauză fiind hotărâri adoptate de consiliile locale pe durata acelaşi an. Conform Raportului privind activitatea Instituţiei Prefectului, principalele aspecte care au determinat considerarea drept nelegală a actelor verificate se referă la nerespectarea normelor de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, prevederilor Legii administraţiei publice locale, dar şi a celor ale Legii privind bunurile proprietate publică, totodată, s-au constatat  încălcări ale Codului civil, cu privire la persoane, cât şi abateri de la reglementările OUG cu privire organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente. Potrivit sursei amintite, comparativ cu 2017, numărul acţiunilor la instanţa de contencios administrativ a scăzut, în anul respectiv fiind considerate nelegale 27 de acte administrative, dintre care 18 hotărâri adoptate de consiliile locale şi 9 dispoziţii emise de către primari. „Având în vedere faptul că practica administrativă a demonstrat că, prin utilizarea de atenţionări ale autorităţii publice emitente, litigiul poate fi evitat, autoritatea publică fiind mai interesată să-şi revoce actul decât să-i fie anulat de către instanţă, Prefectul judeţului Suceava, înaintea introducerii acţiunii în Contenciosul administrativ, a solicitat, cu motivarea necesară, reanalizarea actului administrativ socotit nelegal, pentru intrarea în legalitate. Prin cererea de reanalizare, emitentului actului administrativ i se oferă posibilitatea de a reveni asupra actului ilegal, dovedind bună credinţă”, se precizează în Raportului privind activitatea Instituţiei Prefectului.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.