Biblioteca Bucovinei «I. G. Sbiera» vernisează vineri, 21 august, ora 11.00, Expoziţia de carte ÎN MEMORIA VICTIMELOR FASCISMULUI ŞI COMUNISMULUI, eveniment ce se înscrie anual între proiectele dedicate de Bibliotecă şi de Consiliul Judeţean Suceava cultului eroilor neamului, memoriei şi pedagogiei memoriei, victimelor celor două regimuri totalitare ale secolului trecut, fascismul şi comunismul.

Proiectul a fost iniţiat în 2006 de scriitoarea Angela Furtună, care a organizat anual expoziţii de carte, dezbateri publice şi prezentări de carte şi de film.
După vernisaj, va avea loc şi o (re)lectură publică însoţită de prezentare de carte, a volumelor :
1. Originile totalitarismului, de Hannah Arendt,
2. 20 de ani în Siberia – Amintiri din viaţă, de Aniţa Nandriş-Cudla, (« După o asemenea carte, orice complex de inferioritate a noastră ca neam ar trebui să dispară » (Monica Lovinescu)), carte distinsă cu Premiul Lucian Blaga al Academiei Române, 1992,
3. Intoarcerea huliganului, de Norman Manea, Premiul Médicis Etranger (2006), cel mai prestigios premiu francez ce se acordă pentru o carte scrisă în altă limbă decât franceza.

23 August – în Europa şi în lume :
In 2008, Parlamentul European a declarat că această zi să fie amintită drept Ziua europeană a comemorării victimelor stalinismului și ale nazismului, două regimuri care au măcinat continentul în secolul trecut. În rezoluția Parlamentului European, se amintește faptul că, în secolul XX, țările Europei s-au confruntat cu două regimuri totalitariste – nazist și stalinist – în timpul cărora au avut loc genocide, s-au încălcat drepturile și libertățile omului, au fost săvîrșite crime de război și crime împotriva umanității. Membrii Parlamentului European au subliniat cu acest prilej că o înțelegere comună a trecutului este necesară pentru construirea viitorului comun.
Ziua europeană a comemorării victimelor stalinismului și ale nazismului a fost marcată oficial, pentru prima dată, în 2011, la Varșovia, în Polonia. Cu acest prilej, a fost adoptată și Declarația de la Varșovia, prin care statele s-au angajat să amintească mereu despre consecințele devastatoare ale regimurilor totalitare. În 2012 și 2013, ziua de 23 August a fost comemorată în Ungaria și, respectiv, în Lituania.
Pactul de neagresiune germano-sovietic a fost marcat la nivel internațional în anii 1980, în special în America de Nord, unde emigranții politici din blocul sovietic au organizat ceremonii publice sub denumirea de “Ziua neagră Ribbon”. Aceste acțiuni au fost urmate de demonstrații în republicile baltice ale URSS, culminînd cu formarea “Lanțului Baltic”, cînd două milioane de oameni și-au dat mîna pe parcursul a peste 600 de km de-a lungul Estoniei, Letoniei și Lituaniei în 1989, pentru a marca solidaritatea în lupta pentru independență față de Uniunea Sovietică.
Marcarea zilei de 23 August ca zi internațională în amintirea victimelor totalitarismului a fost susținută și de Declarația de la Vilnius, din 2009, a Adunării Parlamentare a OSCE.
Ziua europeană a comemorării victimelor stalinismului și ale nazismului a fost proclamată de Parlamentul European pentru a păstra vie amintirea victimelor deportărilor și exterminărilor în masă, precum și pentru întărirea bazelor democrației și consolidarea păcii și stabilității în Europa.
În Rezoluția Parlamentului European, din Aprilie 2009, referitoare la conștiința europeană și totalitarism, Parlamentul European, printre altele, condamnă crimele împotriva umanității comise de regimurile totalitare și autoritare, își exprimă respectul pentru victimele acestor crime, precum și regretul că accesul la documentele de arhivă din această perioadă este încă limitată.
Rețeaua Europeană Memorie și Solidaritate (REMS) este o rețea internațională al cărei scop îl constituie cercetarea, documentarea și popularizarea cunoștințelor despre istoria Europei în secolul XX, punîndu-se accent mai cu seamă pe prezentarea perioadei dictaturilor, a războaielor și a revoltelor sociale împotriva lipsei de libertate. Membrii Rețelei sunt: Germania, Polonia, Slovacia, Ungaria și România, iar în Comitetele Consultative ale acesteia sunt prezenți reprezentanții Austriei, Cehiei și Letoniei.
În România IICCMER a iniţiat, încă din primavara anului 2010, Proiectul de Lege privind declararea zilei de 23 august Ziua Comemorării Victimelor Fascismului şi Comunismului şi a zilei de 21 decembrie Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România, care îşi propune să omagieze victimele fascismului şi comunismului, ca regimuri totalitare, în baza declaraţiilor şi recomandărilor unor foruri internaţionale şi, în particular, să omagieze victimele regimului comunist în România, prin asumarea de către statul român a obligaţiei morale de a consacra două zile comemorative: 23 august şi 21 decembrie. Proiectul legislativ a fost adoptat de Parlamentul României, devenind Legea nr. 198 din 7 noiembrie 2011. Această lege asigură coerenţa unei politici de memorie la nivelul statului român, oferindu-se posibilitatea constituirii unei pedagogii destinate să educe tinerele generaţii în spiritul respectului profund faţă de toate victimele regimurilor totalitare.
LEGE Nr. 198 din 7 noiembrie 2011 privind declararea zilei de 23 august Ziua Comemorării Victimelor Fascismului şi Comunismului şi a zilei de 21 decembrie Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.