Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava demarează concursul de admitere pentru ciclurile de studii de licenţă şi masterat la cele 10 facultăţi ale sale.

Instituţia suceveană deschide comunităţii absolvenţilor învăţământului preuniversitar şi universitar oportunităţi de dezvoltare academică şi profesională prin programe de studii universitare de licenţă,  masterat şi doctorat, structurate pe cinci arii europene de învăţământ superior – ştiinţe sociale, ştiinţe inginereşti, ştiinţe ale naturii, ştiinţe umaniste şi ştiinţe biomedicale.

Ciclul studiilor universitare de licenţă promovează un număr de 41 de programe, având forma de învăţământ de zi, cu 1370 de locuri finanţate de la buget şi 1410 locuri cu taxă. Dintre locurile finanţate, 10 sunt alocate candidaţilor de etnie rromă, 150 sunt alocate românilor din Republica Moldova şi 45 sunt destinate elevilor originari din Ucraina. Forma de învăţământ la distanţă (ID), beneficiază de un număr de 580 de locuri, repartizate pe 9 programe de studii.

Pentru studiile universitare de masterat, structurate pe 37 de programe, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava oferă 690 de locuri fără taxă, dintre care 10 sunt alocate candidaţilor de etnie rromă şi 151 românilor de pretutindeni. Alte 940 de locuri sunt disponibile pentru forma de învăţământ cu taxă.

În ceea ce priveşte studiile de doctorat, universitatea scoate la concurs un total de 35 de locuri (din care pentru rromi 2 locuri, 17 cu bursă, pentru forma de învăţământ cu frecvenţă, şi 18 fără bursă, pentru forma de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă). Acestora li se mai adaugă 94 de locuri cu taxă, din care 46 la Şcoala Doctorală de Ştiinţe Aplicate şi Inginereşti și 48 la Şcoala Doctorală de Ştiinţe Socio-Umane.

Oferta educaţională a universităţii include şi 410 locuri, cu taxă, pentru cele 11 programe de conversie profesională şi 1300 de locuri pentru Cursuri Postuniversitare.

Sesiunea de admitere 2017 se desfăşoară în perioada 10-19/20/21 iulie, fără sâmbătă și duminică urmând ca pentru locurile rămase neocupate să se organizeze o nouă sesiune în perioada 6 – 13/14 septembrie, fără sâmbătă și duminică.

Pentru a confirma locul locul ocupat, candidatul declarat admis are obligaţia de a se înmatricula cel târziu până la data de 28 iulie, pentru sesiunea de vară, respectiv 20 septembrie, pentru sesiunea de toamnă.

Informaţii detaliate despre procesul de Admitere 2017, actualizate constant, pot fi obţinute consultând pagina www.admitere.usv.ro

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.