În perioada 01-31 august 2020, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava a avut ca obiectiv principal realizarea Programului de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă pe anul 2020, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr. 108/1999 republicată, Legii nr. 53/2003 republicată şi ale Legii nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada mai sus menţionată, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Suceava au efectuat 284 controale, din care 180 în domeniul relaţiilor de muncă şi 104 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 235 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 437.000 lei.

ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA AUGUST

  1. Activitatea în domeniul relaţiilor de muncă:

* În urma celor 180 controale efectuate, s-au aplicat 107 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 387.000 lei.

Au fost depistate 17 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:

– 1 persoană a cărui contract individual de muncă nu a fost transmis în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității;

– 5 persoane depistate la muncă în perioada în care au contractul individual de muncă suspendat;

– 1 persoană depistată la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp partial;

– 10 persoane depistate la muncă fără contracte individuale de muncă.

Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 12 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 270.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:

* neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;

* netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;

*netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;

* nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;

* nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;

* nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;

* nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

  1. Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

* În urma celor 104 de controale efectuate, s-au aplicat 128 sancţiuni contravenţionale valoarea amenzilor aplicate fiind de 50.000 lei.

Principalele deficienţe constatate au fost:

* nu a fost comunicat evenimentul;

* nu s-a cercetat evenimentul;

* nu se iau măsuri suficiente astfel încât la intrarea în unitate să se asigure triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor;

* nu se păstrează distanța de minim 2 m între șezlonguri, la piscină;     

* nu s-au făcut instruirile din punct de vedere al securității și sănătății în muncă în conformitate cu prevederile legale;

* lipsa mijloacelor de protecție colectivă în zonele cu risc de cădere în gol a lucrătorilor;

* nu erau asigurate căi de circulație în șantier, suprafețele pe care se circula fiind acoperite cu diferite  materiale de construcții lăsate în dezordine;

* angajatorul nu verifică în mod constant utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție acordate;

* lucrătorii din șantier nu purtau echipamentul individual de protecție necesar activității desfășurate;

* nu s-a făcut dovada instruirii lucrătorilor cu măsurile de prevenire stabilite în Planul propriu de securitate și sănătate întocmit pentru șantierul în care își desfășoară activitatea;

* neprezentarea documentelor solicitate de inspectorii de muncă pentru realizarea controalelor.

În luna august, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 20 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 01.09.2020, figurează ca fiind înregistrate 131.175 de contracte individuale de muncă active din care:

–  122.660 pe durată nedeterminată;

–      8.515 pe durată determinată.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.