În perioada 1 – 31 mai 2018, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava a avut ca obiectiv principal realizarea „Programului de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă pe anul 2018”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr. 108/1999, republicată, a Legii nr. 53/2003, republicată, şi a Legii nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada mai sus menţionată, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Suceava au efectuat un număr de 321 controale, din care 245 în domeniul relaţiilor de muncă şi 76 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 136 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 234.500 lei.

În domeniul Relaţiilor de Muncă, inspectorii au efectuat un număr de 245 controale. În urma controalelor efectuate s-au aplicat 73 de sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 234.500 lei.

În luna mai, au fost depistate 83 de persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:

– 38 persoane ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității;

– 43 persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă;

– 1 persoană depistată la muncă în perioada în care are contractul individual de muncă suspendat;

– 1 persoană depistată la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial.

Pentru muncă nedeclarată au fost sancționați 22 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 200.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:

* neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;

* netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;

* netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;

* nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;

 

 

 

* nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;

* nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;

* nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

 

În domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, inspectorii au efectuat 76 de controale. În urma controalelor efectuate, s-au aplicat 63 sancţiuni contravenţionale.

Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

* nu s-au aplicat etichete corespunzătoare pe recipiente cu agenți chimici periculoși;

* nu erau montate apărătorile la cureaua de la circular;

* nu s-a urmărit ca lucrătorii să poarte numai EIP (echipament individual de protecție) din materiale care nu produc descărcări electrostatice;

* nu s-a asigurat marcarea și întreținerea căilor de acces și circulație în șantier;

* nu s-au întocmit programele cu termenele de întreținere pentru fiecare echipament de muncă;

* nu s-au înlocuit semnalizările de securitate degradate;

* fișa de instruire individuala nu este însoțită de o copie a ultimei fișe de aptitudini completată de medicul de medicina muncii în urma examenului medical.

În luna mai, la Inspectoratul Teritorial de Muncă au fost comunicate 25 de evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 01.06.2018, figurează ca fiind înregistrate 126.699 contracte individuale de muncă active din care:

–    118.974 pe durată nedeterminată;

–        7.725 pe durată determinată.

 

 

Comentarii Facebook

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.