În perioada 01-31 martie 2018 activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava a avut ca obiectiv principal realizarea „Programului de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă pe anul 2018”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii 108/1999 republicată, a Legii 53/2003 republicată şi a Legii 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada mai sus menţionată inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava au efectuat un număr de 362 controale, din care 279 în domeniul relaţiilor de muncă şi 83 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate un număr de 118 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 183.500 lei.

În domeniul Relaţiilor de Muncă, inspectorii au efectuat un număr de 279 controale. În urma controalelor efectuate s-au aplicat un număr de 58 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 178.500 lei.

În luna martie au fost depistate un număr de 43 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:

– 6 persoane depistate ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității;

– 34 persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă;

– o persoană depistată la muncă în perioada în care are contractul individual de muncă suspendat;

– 2 persoane depistate la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial.

Pentru muncă nedeclarată au fost sancționați 30 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 160.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:

* neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;

* netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;

* netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;

* nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;

 

 

* nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;

* nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;

* nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

 

În domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, inspectorii au efectuat un număr de 83 controale. În urma controalelor efectuate s-au aplicat un număr de 60 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 5.000 lei.

Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

* nu s-au comunicat și cercetat evenimente;

* nu s-au consemnat în fișele de instruire individuale efectuarea instruirii necesară la intrarea într-o nouă partidă de exploatare forestieră;

* nu s-a efectuat instruirea la schimbarea locului de muncă;

* nu s-a urmărit, de către angajator, a purtării echipamentului individual de protecție acordat;

* nu s-a asigurat personal calificat pentru lucrările care necesită acest lucru;

*  nu s-au înlocuit semnalizările de securitate degradate.

În luna martie la Inspectoratul Teritorial de Muncă au fost comunicate un număr de 15 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor s-a constatat faptul că la data de 01.04.2018 figurează ca fiind înregistrate un număr de 124.360 contracte individuale de muncă active din care:

–    117.713 pe durată nedeterminată;

–        6.647 pe durată determinată.

 

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.