În perioada 1–30 iunie 2018, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava a avut ca obiectiv principal realizarea Programului de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă pe anul 2018, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr. 108/1999 republicată, Legii nr. 53/2003 republicată şi Legii nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada mai sus menţionată, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Suceava au efectuat 310 controale, din care 236 în domeniul relaţiilor de muncă şi 74 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 180 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 389.500 lei.

În domeniul relaţiilor de muncă inspectorii au efectuat 236 controale. În urma controalelor efectuate, s-au aplicat 105 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 381.500 lei.

În luna iunie, au fost depistate 67 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care: 31 persoane depistate ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității; 32 persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă; 2 persoane depistate la muncă în perioada în care au contractul individual de muncă suspendat; 2 persoane depistate la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial.

Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 30 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 300.000 lei.

Printre deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă se numără neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă; netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor; netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor; nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară; nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat; nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă; nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

 

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectorii au efectuat 74 de controale. În urma controalelor efectuate, s-au aplicat 75 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 8.000 lei.

Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: nu erau montate apărătorile la cureaua de la circular; nu s-a urmărit ca lucrătorii să poarte EIP (echipament individual de protecție) aferent activității desfășurate (mănuși, burtieră, etc.); nu s-a asigurat marcarea și întreținerea căilor de acces și circulație în depozitele de marfă; nu s-au întocmit programele cu termenele de întreținere pentru fiecare echipament de muncă; nu s-au înlocuit semnalizările de securitate degradate; fișa de instruire individuala nu era însoțită de o copie a ultimei fișe de aptitudini completate de medicul de medicina muncii în urma examenului medical; fișele de post nu erau completate cu atribuții și răspunderi în domeniul ssm; nu s-au semnat fișele de instruire individuală după efectuarea instruirii; nu s-a efectuat controlul medical periodic tuturor lucrătorilor.

În luna iunie, la Inspectoratul Teritorial de Muncă au fost comunicate un număr de 25 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 1 iulie 2018, figurează ca fiind înregistrate 127.025 de contracte individuale de muncă active din care 119.280 pe durată nedeterminată și 7.745 pe durată determinată.

 

 

 

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.