Biologia este știința vieții. Aceasta este un studiu complex despre tine ca individ, ființă vie rațională, sau despre oricare altă ființă vie de pe acest Pământ (animale, viețuitoare), despre plante și despre relațiile ce iau naștere între diversele organisme vii și cele moarte.

De la începutul și până la sfârșitul călătoriei pe care ți-o propunem, prin achiziționarea oricărui manual de biologie clasa 11 din gama noastră, vei descoperi că biologia te face mult mai atent la lucrurile și fenomenele din jurul tău, întărind această conexiune a ta cu exteriorul și vei învăța o mulțime de lucruri fascinante și utile. Este important totuși ca în călătoria pe care o vom începe, în momentul în care deja ai intrat în posesia unuia dintre manualele noastre de biologie de clasa a XI-a, să ai la tine un singur lucru: curiozitatea.

Prin prezentele instrumente didactice regăsite pe site-ul nostru și avizate de Ministerul Educației, noi vă garantăm că veți putea dobândi cele mai multe cunoștințe din acest domeniu pentru un elev de clasa a XI-a. Manualele de biologie destinate elevilor de clasa a XI-a cuprind toate unitățile de învățare aferente acestui nivel, respectând domeniile și conținuturile din programa școlară. Lecțiile sunt însoțite de activități de învățare – evaluare interactive, cu caracter practic-aplicativ, care determină formarea competențelor specifice cu care acestea sunt corelate. Secțiunea Amintește-ți etc. regăsită la fiecare lecție în parte cuprinde informații, noțiuni și întrebări formulate în scopul realizării unor conexiuni între cunoștințele și competențele pe care elevii le au deja și cele pe care urmează să le dobândească prin conținuturile lecției, în timp ce rubrica Reține! include noutăți esențiale, relevante, ce trebuie obligatoriu învățate, cu referire la tema studiată. De asemenea, întâlnim și paragrafe cu subtitlul Dicționar, ce cuprind explicarea noilor noțiuni științifice pe care elevul trebuie să și le însușească sau paragrafe cu subtitlul  Află mai mult!, care se adresează în special elevilor cu un ritm mai alert în procesul de învățare și care cuprind informații suplimentare, o oarecare aprofundare a temelor studiate, menită să întregească imaginea sistemelor studiate. Fiecare manual este completat la fiecare lecție teoretică de câteva exerciții, care vin în sprijinul receptării, al consolidării și al fixării noilor cunoștințe de către elevi.

Acestea se compun din: activități tip întrebări sau sarcini de lucru ce presupun aplicarea de către elevi a informațiilor dobândite prin conținutul lecțiilor, din lucrări practice, însoțite de indicații de lucru (materiale necesare, etape de desfășurare, modul de verificare a activității), adesea desfășurare de către elevii ce urmează specializarea Biologie-Chimie, întrucât acestea presupun mai multă atenție, dexteritate, putere de concentrare și de observare directă în analiza structurilor microscopice și a experimentelor, din activități de evaluare de tipul: itemi cu asocieri, alegere multiplă, probleme, situații-problemă, eseu etc. Manualul le propune elevilor și realizarea unor proiecte fie ele individuale, în perechi sau de grup în scopul îmbinării teoriei cu practica. Elevii voi fi antrenați în procesul unei ample documentări, studiind și prelucrând informații din diferite articole științifice, din diverse atlase, reviste, filme / emisiuni documentare sau orice alte mijloace de informare specializate.

Manualele de biologie destinate elevilor de clasa a XI-a pe care noi ne bazăm pentru studierea acestei discipline și pe care vi le propunem și dumneavoastră sunt următoarele:

  • Elena Hutanu Crocnan,  Manual pentru – clasa a XI-a, București, Didactică și Pedagogică, 2019.
  • Ionel Roșu, Călin Istrate, Aurel Ardelean,  Manual pentru clasa a XI-a, București, Corint, 2014.
  • Cezar Niculescu, Radu Carmagiu, Bogdan Voiculescu, Dan Cristescu,  Manual de biologie pentru clasa a XI-a, București, Corint, 2014.
  • Stelica Ene, Elena Emilia Iancu, Manual Biologie clasa a X1-a, Târgoviște, Gimnasium, 2007.
  • Aurora Mihail, Florica Macovei,  Manual pentru clasa a XI-a, București, All, 2007.
  • Ioana Ariniș,  Manual pentru clasa a XI-a, București, Sigma, 2006.
  • Stefania Pelmuș Giersch, Amalia Florina Toma, Manual Biologie pentru clasa a 11-a (filiera teoretică), București, CD Press, 2006.
  • Tatiana Tiplic,  Manual pentru clasa a XI-a (filiera teoretică), București, Aramis, 2006.
  • Aurora Mihail, Victoria Alexan, Teste de biologie pentru clasa a XI-a, București, All, 2001.

 

Aceste instrumente didactice de clasa a XI-a se află doar la un click distanță de dumneavoastră.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.