Biblioteca USV continuă organizarea evenimentelor din seria Omul și cartea. Īn ziua de 23 noiembrie 2018, ora 11:00, în Sala de lectură „Mihail Iordache”, Corp A, va avea loc o întâlnire de suflet cu profesor univ. dr. Gheorghe C. Moldoveanu.

În cadrul aceluiași eveniment se va desfășura lansarea de carte Crîmpeie de limbă română, vol. 2, autor: Gheorghe C. Moldoveanu, Editura PIM, Iași, 2018.

Colectivul Bibliotecii USV îi invită pe toți cei pasionați de carte și de cultură la acest eveniment deosebit.

 

Profesor univ. dr. Gheorghe C. Moldoveanu s-a născut la 1 octombrie 1937, în comuna Câmpineanca, județul Vrancea, din părinții Constantin și Ecaterina Moldoveanu, țărani.

Studiile primare și gimnaziale le-a urmat în comuna natală, iar pe cele liceale, la Liceul „Unirea“ din Focșani.

După o întrerupere de doi ani, timp în care a fost învățător și, apoi, profesor suplinitor în şcoli din județul Vrancea, a dat admitere la Facultatea de Filologie din cadrul Universității „Al. I. Cuza” Iași, specializarea Limba şi literatura română, pe care a absolvit-o în anul 1962.

Cariera didactică și-a început-o la Catedra de Limba și literatura română a Facultății de Filologie de la Institutul Pedagogic de 3 Ani din Galați, unde a ocupat, pe rând, funcțiile de preparator, șef de cabinet, asistent și lector universitar, până în 1974, când facultatea nu a mai școlarizat pentru specializarea Limba și literatura română și a fost transferat la Liceul Industrial nr. 8 din Galați.

În noiembrie 1978 a obținut titlul de doctor în Filologie al Universității din București, cu teza Toponimia din bazinul Milcovului, județul Vrancea, sub coordonarea acad. I. Coteanu, titlu echivalat cu gradul didactic I.

În octombrie 1979, a fost numit director la Liceul de Filologie-Istorie din Galați, devenit ulterior Liceul Industrial nr. 12 Galați. Cum în cadrul liceului funcționa și Clubul Școlar nr. 3 Galați, directorul liceului îndeplinea și funcția de președinte al clubului.

Din 1980 a activat şi ca metodist extrabugetar al Inspectoratului Școlar Galați și coordonator al Cercului metodic al profesorilor de limba română din liceele gălățene.

Din 1986 a fost transferat la Liceul Pedagogic „Costache Negri” din Galați, continuând și activitățile extrașcolare sus-menționate.

În anul școlar 1991-1992, încă titular la Liceul Pedagogic Galați, a funcționat și ca asociat al Universității „Ștefan cel Mare“ din Suceava, pe post de conferențiar la Catedra de limba și literatură română, iar în 1992 a devenit conferențiar titular pentru cursurile de Limba română contemporană (fonetică-fonologie, ortografie, lexicologie) şi Dialectologie. Acestor cursuri li s-au adăugat apoi și altele: Istoria limbii române, Toponimie românească, Antroponimie românească, Evoluția ortografiei române.

Din 2001 până în 2005, anul pensionării, a funcționat ca profesor universitar.

În cadrul facultății, domnia sa a îndeplinit diverse funcții administrative, cum au fost cea de secretar științific, în perioada 1994-1998, și cea de prodecan, în perioada 1999-2004.

În tot acest timp, s-a implicat în activitățile științifice ale facultății, făcând parte din colectivul redacțional al Analelor Universității „Ștefan cel Mare“ Suceava, seria Filologie, ca redactor-șef și redactor-responsabil. De asemenea, Profesorul Moldoveanu a făcut parte, cu diferite atribuții, din colectivul de organizare al fiecăreia dintre cele 14 ediții ale Colocviului Internațional de Științe ale Limbajului și din colectivul redacțional al volumelor Limbaje și comunicare (redactor, coordonator, referent științific), în care s-au publicat actele colocviului. Volumele au apărut și cu titluri adaptate tematicii edițiilor.

În anii universitari 1996-1997 și 1997-1998, a fost solicitat să contribuie la buna funcționare a Colegiului Pedagogic din Focșani și a predat aici orele de Limba română și Metodica predării limbii române, iar în perioada 1998-2002 a predat orele de Limba română la Colegiul de Institutori din cadrul Fundației „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Botoșani.

A efectuat două stagii de profesor invitat, de câte o săptămână: în mai 1999, la Universitatea „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova, susținând lecții de gramatică românească și onomastică românească; în martie 2004, la Universitatea „Zurii Fedkovici“ din Cernăuți, cu lecții de istoria limbii române, dialectologie românească și onomastică românească.

Invitat de Academia Română, a susținut conferințele Bucovina: onomastică și istorie (mai 2001) și Aron Pumnul, contribuții la dezvoltarea limbii și culturii românești în Bucovina (noiembrie 2006), textele ambelor conferințe fiind publicate de Editura Academiei Române.

Pentru activitatea depusă a fost onorat cu diferite distincții și premii: Profesor evidențiat; Medalia de Aur a Universității „Ștefan cel Mare“ din Suceava; Diplomă de excelență a Asociațiunii pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român, Despărţământul „Mihail Kogălniceanu“ Iași; Diploma de Onoare „UNIREA 150“, Diploma de excelență și Medalia „150 de ani de existență a Colegiului Național Unirea“ din Focșani; cetățean de onoare al comunei Câmpineanca; Premiul Academiei Române, în anul 2015.

A publicat 15 volume cu conținut științific și 5 volume cu conținut beletristic, cărora li se adaugă peste 200 de studii și articole apărute în diferite volume și reviste de specialitate.

 

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.