În orașul Chișinău, capitala Republicii Moldova, în zilele de 19-21 iunie, se desfășoară întrunirea rectorilor universităților membre ale Consorțiului Universităților din Republica Moldova – România – Ucraina (CUMRU), înființat în anul 2011.

Din acest consorțiu fac parte Universitatea de Stat din Moldova, reprezentată de rector prof. univ. dr. habil. Gheorghe Ciocanu, Universitatea „Alecu Russo” din Bălți, rector prof. univ. dr. habil. Gheorghe Popa, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași rector prof. univ. dr. Vasile Ișan, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, rector prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, Universitatea de Arte „George Enescu” Iași, prorector conf. univ. dr. Florin Grigoraş și Universitatea Națională „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți, prorector Olexandr Ushenko.

La această ședință, în calitate de invitați participă, de asemenea, reprezentanții unor instituții academice de prestigiu din România: Universitatea București, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și Universitatea de Vest din Timișoara. Delegațiile universităților participante au inclus, alături de rectori, prorectorii responsabili cu relațiile internaționale și cercetare.

„Întrunirea are ca scop realizarea unui inventar al potențialului existent și realizărilor științifice înregistrate la nivelul partenerilor, în vederea identificării oportunităților de cooperare în cadrul noii perioade de exercițiu financiar al Uniunii Europene (2014-2020). Universitățile au posibilitatea să aplice pentru obținerea de fonduri pentru cercetare și dezvoltare atât în contextul lansării noului Program Erasmus+, cât și în cadrul programelor existente sau celor ce vor fi demarate în timpul apropiat, Orizont 2020, de cooperare teritorială, de cooperare transfrontalieră”, a declarat Ștefan Purici, prorector USV.

Maia Sandu, ministrul educației din Republica Moldova, în mesajul său inaugural a subliniat importanța restructurării cercetării din RM, evidențiind că ministerul și-a propus să aloce 2% din bugetul învățământului superior activităților de cercetare pentru derularea proiectelor internaționale, dotarea laboratoarelor cu echipamente moderne, susținerea echipelor de tineri cercetători, pe baza unor criterii clare și transparente, valorificându-se bunele practici internaționale în acest domeniu. Semnarea Acordului de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, la 27 iunie 2014, va deschide noi oportunități de reformare a cercetării, ministerul pregătind proiectul înființării Agenției Naționale de Cercetare, Dezvoltare, Inovare și Transfer Tehnologic, care să gestioneze și să impulsioneze integrarea cercetării moldovene în spațiul european al cercetării.

Gazdele reuniunii, prof. univ. dr. habil. Gheorghe Ciocanu, rector al USM, și conf. univ. dr. Angela Niculiță, prorector pentru relații internaționale, secondați de decanii facultăților componente, au prezentat cu lux de amănunte proiectele internaționale realizate și direcțiile de interes în domeniul cercetării academice din cadrul USM. Între ideile lansate și dezbătute de participanți s-au numărat cele privitoare la înființarea unui Centru Transfrontalier de Excelență, la dezvoltarea unor proiecte comune în domeniul nanotehnologiilor, biotehnologiilor, istoriei, arheologiei, informaticii etc.

Reprezentanții universităților din România și Ucraina au apreciat nivelul de pregătire, deschiderea și dorința colegilor din Republica Moldova de a coopera în cele mai variate direcții ale științei, economiei, apropierea de Uniunea Europeană deschizând noi căi, mai solide și mai competitive, dar și noi instrumente, moderne și fiabile, în planul cercetării și inovării.

Mobilitățile cadrelor didactice și ale studenților, realizarea unor studii de către echipe internaționale, promovarea domeniilor moderne de cercetare se vor afla, în aceeași măsură, în centrul atenției structurilor manageriale ale instituțiilor partenere în anii 2014-2020.

Pentru a face cunoscută infrastructura de cercetare a USM, pentru a crea premisele concrete pentru viitoarele proiecte comune, gazdele au organizat vizite la centrele și laboratoarele științifice, în finalul activității fiind programată o aplicație practică la Complexul muzeal Orheiul Vechi.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.