Anunț

 

Nr. 34835/27.11.2015

 

            PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de ROTARU MARCELA pentru construire locuință individuală pe teren proprietatea privată a municipiului Suceava (parcela 32072), dat în folosință gratuită în baza Legii nr. 15/2003, situat în intravilanul municipiului Suceava, zona Dealul Mănăstirii.

Documentaţia cu principalele reglementări urbanistice pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Suceava- Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, între orele 9,00 – 13,00.

Observaţiile pot fi primite în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava, la sediul Primăriei municipiului Suceava– Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38.

Comentarii Facebook

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.