Colegiul Național al Asistenților Sociali din România (CNASR) a declanșat o amplă campanie națională de promovare și valorizare a profesiei de asistent social. Intitulată: „România se ridică în picioare pentru asistența socială”, campania va ajunge şi la Suceava, în data de 15 decembrie. Conducerea CNASR va ,,descăleca” în amfiteatrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, cu începere de la ora 10:00. Cu câteva zile înaintea evenimentului, Doru Buzducea, președintele CNASR, a vorbit despre lupta pentru redarea demnității asistentului social, dar și despre problemele cu care acesta se confruntă.

 

SuceavaLive: Ați pornit o campanie ambițioasă. Ce vă mână în această luptă de a reda demnitatea asistentului social?

Doru Buzducea: În primul rând vă mulțumesc pentru oportunitatea ca prin intermediul ziarului dvs. să mă adresez sucevenilor, în această campanie de redare a demnității asistentului social, iar asistenței sociale gloria și splendorile pe care le merită această nobilă profesie. Ne bucurăm că județul Suceava a decis să se ridice în picioare pentru asistența socială. Suntem nerăbdători să „descălecăm” la fosta cetate de scaun a Moldovei, în amfiteatrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, și mulțumim tuturor celor care și-au anunțat prezența la eveniment: colegi asistenți sociali, oficialități, universitari, jurnaliști, prieteni și susținători! În mod special țin să mulțumesc doamnei Ecaterina Croitor, președinta filialei locale a CNASR, pentru organizarea evenimentului de pe 15 decembrie, dar și pentru modul înțelept și eficient prin care s-a făcut remarcată de-a lungul timpului în conducerea filialei noastre locale.

Ca să vă răspund concret la întrebarea dvs., este vorba de două motivații majore: una de ordin interior, iar cealaltă de ordin profesional. Prima vine din interiorul meu, din dorința de a mă implica în promovarea profesiei de asistent social, o profesie ce mi-a dăruit multe satisfacții și reușite în viață. A doua motivație ține de nevoia comunității noastre profesionale, reprezentată de către CNASR, de a ne face cunoscuți, mă refer aici atât la munca noastră a asistenților sociali, cât și la nevoile și problemele breslei noastre. Am apelat la această formă de reprezentare pentru a reda atât forma, conținutul și eleganța demersurilor noastre, dar mai ales scopul suprem al campaniei pe care o desfășurăm: promovarea și valorizarea profesiei de asistent social.

În felul acesta popularizăm profesia, unim oamenii, sprijinim formarea de parteneriate, ne facem auziți în privința dificultăților pe care le întâmpinăm, dar obținem și rezultate. Cu această ocazie, vă rog să-mi permiteți să mulțumesc tuturor mass-mediilor locale pentru sprijinul extraordinar de care avem parte în campania noastră de dimensiuni naționale și fără egal în istoria campaniilor de promovare profesională.

 

SuceavaLive: Cât de important este rolul asistentului social în comunitate?

Doru Buzducea: Extrem de important. Mă voi strădui să rezum, căci meseria mea de cadru didactic mă îndeamnă la un răspuns elaborat. Asistentul social este interfața dintre nevoile și suferințele umane și instituțiile statului, este profesionistul ce aduce plus valoare comunităților locale, este cel care intervine în cazurile de violență domestică, în caz de abandon al copiilor, în sprijinul  persoanelor cu dizabilități, precum și în multe alte situații.

Este profesionistul care face diferența în multe contexte și circumstanțe sociale, construiește strategii, conexiuni și oferă sprijin concret celor care au nevoie de “extraordinar” în viețile lor. Este mult mai eficient ca autoritățile locale să “investească” în salariul unuia sau mai multor asistenți sociali la nivel comunitar decât să fie nevoite mai apoi să suporte costurile uneori extrem de mari pentru recuperarea și integrarea socială a celor care ajung în sistemul de protecție socială. Toate societățile, indiferent de gradul lor de dezvoltare economico-socială, investesc în formarea, dar și în angajarea asistenților sociali.

 

 

SuceavaLive: Sunteți cunoscut pentru activismul în domeniul grupurilor vulnerabile. De unde izvorăște sensibilitatea față de această categorie?

Doru Buzducea: Un asistent social este sensibil în general la nevoile umane și mai cu seamă la nevoile grupurilor vulnerabile. Comunitatea noastră profesională este caracterizată de o deschidere spre ființa umană, spre complexitatea și spre laboratorul vieții sociale care ne oferă, nu de puține ori, șansa de a întâlni nu doar reușite în viață, ci și pierderi, traume și suferințe.

În cazul meu, ca și în cazul altor colegi, este vorba de o chemare, de o misiune, de un destin!

 

SuceavaLive: Sunt apărate drepturile și interesele asistenților sociali în România? Ce face CNASR-ul în acest sens?

Doru Buzducea: Cu siguranță. Atât sindicatele, cât și CNASR au ca prioritate atât promovarea, dar mai ales apărarea drepturilor asistenților sociali. Nu vreau să trec cu vederea nici organizațiile mai mici care se zbat, după puterile lor, să aducă plus valoarea profesiei de asistent social, iar de multe ori chiar reușesc în ciuda imperfecțiunilor care mai apar în aceste eforturi lăudabile.

Ceea ce vedem și ceea ce trăim astăzi este realitatea simțită și gândită cu mulți ani în urmă, când am îndrăznit să visăm, când am îndrăznit să privim dincolo de zid, dincolo de bariere. Am plecat în 1990 de jos, de la o singură facultate de profil, astăzi avem 23. Atunci existau câțiva asistenți sociali supraviețuitori, astăzi suntem 40.000. Atunci eram necunoscuți, astăzi CNASR cucerește întreaga țară ridicând-o în picioare pentru asistența socială!

Din emoții se construiesc relații… din emoțiile colegilor mei s-a construit o profesie… din inimile noastre se construiește o țară ridicând-o în picioare pentru asistență socială!

 

SuceavaLive: Ați traversat până în prezent 16 județe. Care sunt problemele asistenților sociali descoperite în teren? Ați găsit măsuri de îmbunătățire a lor?

Doru Buzducea: În campania noastră transmitem mesaje pozitive, de celebrare a profesiei, dar nu trecem cu vederea marile probleme pe care le întâmpină asistenții sociali. Este vorba de nivelul salarizării. S-au înregistrat pași importanți în acest sens, salariile s-au mărit în ultima vreme, dar nici la ora actuală munca și eforturile asistentului social nu sunt convertite în mod obiectiv în valoarea monetară primită.

Apoi, vorbim de necesitatea de a dezvolta rețeaua rurală de asistență socială, de a angaja asistenți sociali în fiecare primărie, dar și de a dezvolta serviciile de prevenție și suport, a infrastructurii și logisticii de care are nevoie un asistent social pentru a se exprima profesional.

Iată câteva dintre problemele asistenților sociali, probleme ce se răsfrâng în cele din urmă în respectarea statutului nostru profesional, statut pentru care „luptăm” la ora actuală prin intermediul acestei campanii naționale.

Avem și măsuri identificate și chiar rezultate. Recent s-a decis printr-o Hotărâre de Guvern ca fiecare primărie să aibă în schema de personal cel puțin un asistent social. Noi, CNASR, milităm ca salariile asistenților sociali din mediul rural să fie suportate de la bugetul central, prin ministerul de resort, și nu de la bugetele locale. În felul acesta sperăm ca și primăriile mici, mai puțin avute, să poată beneficia de sprijinul, expertiza, competențele și abilitățile unui asistent social.

 

SuceavaLive: Influențează campania pe care o derulați viziunea despre această profesie? Care sunt roadele campaniei?

Doru Buzducea: Categoric! Pe lângă evenimentele noastre județene, construim agenda autorităților centrale responsabile de dezvoltarea unei strategii naționale în domeniul asistenței sociale. Avem întâlniri, organizăm dezbateri, identificăm soluții concrete și viabile, soluții ce pot fi susținute și implementate de cei responsabili în domeniu. Acesta ar fi răspunsul la întrebare în ceea ce privește nivelul central „al roadelor” din cadrul campaniei noastre.

În privința nivelului județean, suntem foarte bine primiți peste tot pe unde mergem, semn că țara are nevoie de asistenții sociali. Prin întâlnirile noastre se leagă prietenii profesionale, colaborări între autorități și societatea civilă, toată lumea „câștigă” de pe urma „descălecărilor” noastre prin județele țării.

Dar, ceea ce ne bucură cel mai mult este gradul ridicat de vizibilitate al profesiei de asistent social pe care reușim, iată, să-l redăm profesiei. Nu suntem unici, trebuie amintit aici rolul campaniei dezvoltate în perioada interbelică de către celebrul sociolog Dimitrie Gusti pentru promovarea asistenței sociale. Așadar, peste decenii, ducem o viziune mai departe….

 

Doru Buzducea este profesor universitar, decan al Facultății de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității din București. Conducător de doctorat în sociologie, președinte al Colegiului Național al Asistenților Sociali din România, autor de cărți, studii și cercetări de specialitate, redactor-șef al Revistei de Asistență Socială și președinte al Asociației Școlilor de Asistență Socială, Buzducea este un cunoscut militant pentru profesia de asistent social, dar și un activist în domeniul grupurilor vulnerabile.

 

 

 

 

Autor: Crina Dobocan

 

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.