Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) a câştigat un proiect în valoare totală de aproximativ 4 milioane de euro pentru digitalizarea instituţiei, conform scrisorii de aprobare a grantului finanţat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), transmisă de Ministerul Educaţiei.

 Proiectul include dezvoltarea a 22 de laboratoare didactice în arii precum: inteligență ambientală, amplificată și alternativă, calculatoare cuantice, roboți umanoizi, securitate cibernetică, comunicații wireless 5G și tehnologii Internet of Things, realitate virtuală biomedicală, e-Sănătate și telemedicină, protetică dentară digitală, neuroștiințe cognitive, gamificarea educației, tehnologii digitale pentru autovehicule, telematică rutieră, sisteme automate, fizică computaţională, știința datelor și digitalizarea afacerilor, media digitală, tehnologii digitale de analiză a patrimoniului natural și cultural, dar şi investiţii majore în modernizarea reţelei principale de comunicaţii de date, în îmbunătăţirea accesului wireless la Internet în campus şi cablarea structurată cu fibră optică, extinderea capacităţii centrelor de calcul şi stocare a datelor pentru susținerea activităților didactice și gestiunea școlarității, implementarea unei noi platformei software pentru gestionarea şcolarităţii, dezvotarea unui dispecerat integrat de securitate la nivelul campusului, formarea competențelor digitale și a competențelor de antreprenoriat digital în rândul studenţilor şi personalului USV.  Proiectul cu titlul „USV DIGITAL – Universitate digitalizată, Studenți conectați la profesii emergente, Viitor durabil” a fost câştigat în cadrul Componentei C15 a PNRR: Educație / Reforma 5: Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației / Investiția 16: Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului. 

Realizarea şi depunerea proiectului USV DIGITAL a fost posibilă prin implicarea masivă a mai mult de 30 de persoane din mediul academic sucevean şi al industriei IT din regiune, sub coordonarea domnului Rector prof.univ.dr.ing. Valentin Popa si a managerului de proiect prof.univ.dr. Mihai Dimian. Strategia de digitalizare a USV pentru perioada 2022 – 2027 urmărește o transformare de anvergură, prin ample procese de digitizare şi digitalizare a USV, integrate într-o nouă cultură organizaţională, care să permită o îmbunătățire semnificativă atât la nivelul activităţilor educaţionale şi de cercetare, cât și al celor administrative şi antreprenoriale. Investiţiile masive în infrastructura digitală şi dezvoltarea competenţelor digitale avansate ale personalului şi studenţilor USV, ce vor fi derulate atât prin Proiectul USV DIGITAL, în următorii 3 ani, cât şi prin alte proiecte aflate în derulare sau depuse în diverse competiţii, oferă sprijinul necesar atingerii obiectivelor propuse în cadrul Strategiei, însă implicarea întregii comunităţi academice este cea care poate asigura îndeplinirea obiectivelor propuse şi capitalizarea deplină a beneficiilor acestei transformări digitale.     

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.