Deputatul PNL Ioan Balan, a primit un răspuns din partea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, referitor la întrebarea înregistrată la Camera Deputaţilor, având ca obiect „lucrările de investiţii urgente pentru limitarea efectelor dezastrelor naturale în judeţul Suceava și județele limitrofe”.

În răspunsul primit de Ioan Balan, se precizează că, pentru judeţul Suceava, în Propunerea de program pentru anul 2017 sunt cuprinse un număr de 18 obiective de investiții cu finanțare de la bugetul de stat, B.D.C.E și surse proprii, aflate în diverse stadii de execuție, pentru care au fost solicitate fonduri în valoare de cca. 18.750 mii lei, după cum urmează:

1. Refacerea amenajării râului Suceava în zona sursei de alimentare cu apă a orașului Rădăuți, jud. Suceava,
2. Lucrări de regularizare a pârâului Suceviţa a afluenţilor, pe tronsonul Sucevița — Volovăț jud. Suceava,
3. Regularizare râu Putna, afluenţi pe sector Putna — Gura Putnei, jud. Suceava,
4. Amenajarea râului Moldova pentru apărarea frontului de captare a municipiului Suceava, la Berchișești, jud. Suceava,
5. Amenajare râu Suceava afluenți pe sectorul Ulma — Brodina — Straja, jud. Suceava,
6. Lucrări de regularizare a pârâului Solca a afluenţilor, pe tronsonul Solca — Arbore și decolmatare la acumularea Solca, județul Suceava,
7. Amenajare râu Dorna pe sectorul Poiana Stampei — Vatra Dornei, jud. Suceava,
8. Punere în siguranță baraj Priza Mihoveni, judeţul Suceava,
9. Regularizare în regim barat pârâu Horodnic și Topliţa, localitatea Horodnic de Sus, jud. Suceava,
10. Regularizare pârâu Ruda la Dornești, județul Suceava — etapa a I a,
11. Regularizare și apărări de mal pârâu Remezeu, comuna Vicovu de Jos, judeţul Suceava,
12. Regularizare și apărări de maluri râu Moldova la Drăgușeni, comuna Drăgușeni, județul Suceava,
13. Apărare mal drept râu Siret pentru apărarea frontului de captare al comunei Dumbrăveni, județul Suceava,
14. Supraînălţare dig mal stâng râu Suceava pe tronsonul Vicovu de Sus — Frătăuții Noi, județul Suceava — etapa a I-a,
15. Amenajare complexă vf. Câmpului pe râul Siret, jud. Suceava și Botoșani
16. Amenajarea râului Moldova și afluenți pe sectorul Fundu Moldovei- Gura Humorului, județul Suceava,
17. Amenajare râu Bistrița și afluenți pe sectorul lacobeni — Sabasa, jud. Suceava jud. Neamț,
18. Apărare mal drept râu Siret în zona amonte stațiilor de măsurare a debitelor (în cadrul proiectului Deswat, Watman) stația hidrometrică Siret”, pentru județul Suceava.
„În scopul diminuării efectelor inundațiilor de pe raza județului Suceava, Administraţia Naţională „Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apa Siret a întocmit un număr de 15 Studii de Fezabilitate din care 11 au indicatorii tehnico – economici aprobați, 33 Studii de Prefezabilitate și 3 Note de Fundamentare.
Prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2016 s-au aprobat Planurile de Management al Riscului la Inundaţii aferente celor 11 administrații bazinale de apă și fluviului Dunărea de pe teritoriul României .
În vederea accesării fondurilor europene pentru finanţarea proiectelor prin programul POIM 2014-2020 a prioritizării proiectelor integrate majore cuprinse în Planul de Management al Riscului la Inundaţii propuse de A.B.A. Siret, s-au întocmit pentru județul Suceava următoarele:
l. Propuneri de Proiecte Integrate Majore, cuprinzând măsuri aplicabile la nivel de zone cu risc potenţial important de inundaţii pentru următoarele sub bazine hidrografice:
Amenajare bazin râu Suceava în vederea apãrãrii împotriva inundaţiilor în judeţul Suceava, valoarea totală a lucrărilor propuse este de 50.626 mii euro.
Amenajare bazin râu Moldova în vederea apărării împotriva inundaţiilor în județele Suceava și Neamț, valoarea totală a lucrărilor propuse este de 33.033 mii euro.
2. Fișele de proiect pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 au fost întocmite în vederea evaluării la nivelul AM-POIM pentru lucrările propuse la obiectivul de investiții Amenajare bazin râu Suceava în vederea apărării împotriva inundațiilor în județul Suceava”, se mai precizează în răspunsul primit de Ioan Balan.

De asemenea, Ministerul Apelor și Pădurilor și Administrația Națională „Apele Române”, în funcție de alocările bugetare, vor efectua o analiză și o prioritizare a obiectivelor de investiții în vederea promovării acestora pentru această zonă. De asemenea, Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret, va executa lucrări pe raza județului Suceava, în limita fondurilor alocate în 2017 de către ordonatorul principal de credite — Ministerul Apelor și Pădurilor.
Totodată, Ioan Balan a fost asigurat că Ministerul Apelor și Pădurilor va depune toate eforturile în scopul identificării unor soluții viabile pentru continuarea și finalizarea obiectivelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor, pentru evitarea pierderilor de vieți omenești și diminuarea pagubelor materiale.