Ion Lungu, ca urmare a numeroaselor comentarii apărute în spațiul virtual cu privire la nereguli în aplicația GIS a Registrului local al spațiilor verzi din municipiul Suceava, a ținut să facă anumite precizări.

 

În continuare, redăm comunicatul transmis de primarul Ion Lungu:

 

Contractul “Servicii pentru elaborarea unei aplicații informatice de tip GIS în vederea realizării Registrului local al spațiilor verzi al Municipiului Suceava” inregistrat sub nr. 33360/20.10.2016 s-a derulat în perioada 20.10.2016 – 19.12.2017 ca urmare a realizării procedurii de achiziție publică, prestatorul fiind societatea FIDA SOLUTIONS Baia Mare.

În ceea ce privește afirmația:

O firma din Baia Mare semneaza un contract care dintr-o dată nu se mai cheamă Registrul spatiilor verzi, ci servicii pentru realizarea unei aplicatii informatice in vederea realizarii Registrului spatiilor verzi.  “

Răspundem:

Registrul local al spațiilor verzi s-a constituit ca un sistem informațional de tip GIS și este o documentație complexă și cuprinde date, informații și planuri privind terenurile definite ca spații verzi și terenuri degradate, posibil a fi reabilitate ca spații verzi.

În ceea ce privește afirmația:

aplicatia care era parte componenta a registrului nu indeplineste conditia de open-geospatiala, si obliga primaria sa mai plateasca pentru tinerea la zi in aplicatie.

Răspundem:

Aplicația îndeplinește condiția open – source, de tip multi-user, adică permite accesul pe server, concomitent, pentru mai mulți utilizatori, controlat, în funcție de drepturile de acces stabilite. Arhitectura aplicației web se bazează pe cerere-răspuns, cu alte cuvinte un browser trimite cereri către un server, iar acesta din urma răspunde la solicitările primite.

 

Primăria nu suportă costuri suplimentare pentru „ținerea la zi în aplicație”., dreptul de proprietate asupra aplicației dezvoltate și licența de utilizare, au fost transferate la finalizarea contractului Primăriei Suceava iar prin contractul de mentenanță s-au redus costurile pentru achiziționarea de licențe, server și infrastructură hardware.

 

În ceea ce privește afirmația:

Cand analizam registrul spatiilor verzi dam de surprize: stadionul, Parcul Areni si Parcul sahistilor cu tot cu betoane e spatiu verde. Inclusiv tribunele. Ba mai mult, pista de role de langa patinoar e spatiu verde.

Răspundem:

Stadioanele și parcurile sunt încadrate în registrul spațiilor verzi, conform prevederilor art.4 din Legea nr. 24 din 15 ianuarie 2007*) privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată.

În sensul legii, la art.4, sunt prezentate  semnificaţiile categoriilor de spații verzi, astfel:

La alin. a) – parc – spaţiu verde, cu suprafaţa de minimum un hectar, format dintr-un cadru vegetal specific şi din zone construite, cuprinzând dotări şi echipări destinate activităţilor cultural-educative, sportive sau recreative pentru populaţie;

La alin. h) – bază sau parc sportiv pentru practicarea sportului de performanţă – complex format dintr-un cadru vegetal şi din zone construite, special amenajate şi dotate pentru practicarea diferitelor sporturi (complex de instalaţii sportive).

În ceea ce privește “pista de role de langa patinoar e spatiu verde “ aceasta nu este specificată în registru la categoria construcții – Parc skateboard cu suprafața de 1500,87mp și nu este spațiu verde.

În ceea ce privește afirmația:

In Areni, in fata fostului complex al cooperatiei, sunt intabulati proprietari particulari cu carte funciara. In registru e domeniu public trecut.

Răspundem:

Este vorba de două suprafețele de teren de pe str.Universității, cu titlurile de proprietate nr. 2753/1999 și 2828/2000, autor Savin Maria, moștenitori Zenică Aneta și Manciu Elena, aceste titluri fiind anulate prin  hotărâre judecătorească.

În ceea ce privește afirmația:

Dupa planul spatiilor verzi, IFA e inca in viata si nu avem acolo nici un LIDL nici un mall si nici LIDL de pe Marasesti.

Răspundem:

Registrul spațiilor verzi conține spațiile verzi ce aparțin domeniului public și privat al municipiului, din intravilanul localității, iar  hipermarketuri sau unități comerciale private nu fac obiectul registrului.

Alte precizări:

Ca urmare a numeroaselor comentarii apărute în spațiul virtual cu privire la nereguli în aplicația GIS a Registrului local al spațiilor verzi din municipiul Suceava, precizăm următoarele:

– în cele mai multe situații, utilizatorii nu au folosit corect aplicația prin faptul că nu au utilizat butoanele de selectare pentru a vedea informații despre spațiul verde dorit. Astfel, pe ecran a apărut doar harta de fundal.

– alte comentarii referitoare la spații verzi transformate în parcări (cazul de la Spitalul Județean – parcarea din vecinătatea Stației de salvare) precizăm că lucrările s-au efectuat după încheierea termenului de culegere a datelor. Pot apărea și alte situații de acest gen, însă Registrul spațiilor verzi se actualizează în permanență, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, iar în proiectul de Hotărâre s-a prevăzut obligativitatea de a prezenta Consiliului local, în primul trimestru al începutului de an, un Raport de actualizare al Registrului pentru anul anterior.

– În ceea ce privește inadvertențele apărute pe harta de fundal, prestatorul a pus la dispoziție servicii de hărți de fundal ESRI, infrastructura ESRI fiind cea care stă la baza rulării aplicației (prin licențele plătite în acest sens). Actualitatea hărților de fundal nu a făcut obiectul accestui contract și nu este responsabilitatea Primăriei Suceava sau a Prestatorului. Aceste hărți de fundal reprezintă doar o imagine de ansamblu, la un anumit moment a Municipiului Suceava și sunt utilizate pur orientativ pentru a plasa spațial utilizatorul.

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.