Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, B-dul. 1 Mai nr. 9, organizează concurs/examen, prin recrutare din sursă externă, în vederea ocupării unui post contractual vacant de muncitor calificat IV.

În vederea participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, condiţiile generale stipulate de art. 3 din H.G. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, să fie apţi medical, absolvenţi de studii medii sau studii medii, filiera tehnologică – calificarea profesională instalator construcții – apă/canal/sanitare sau pregătire prin învățământul profesional, finalizat cu examen de certificare a calificărilor profesionale – instalator construcții – apă/canal/sanitare sau să fie absolvenți de cursuri/programe de perfecționare/specializare: programe de formare profesională finalizate cu examen de certificare în calificare profesională instalator construcții/instalator de întreținere în construcții/instalator apă/canal/sanitare, doar pentru absolvenții de studii medii și fără vechime în muncă.

Dosarele de concurs se vor depune la sediul instituţiei, în perioada 25.01.2022 – 07.02.2022, cu excepţia fişei de aptitudine în muncă, care va fi depusă până la data de 04.03.2022. Selecţia dosarelor se va realiza în perioada 07.03.2022-08.03.2022.

Concursul va consta în două probe, ce vor avea loc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, din str. B-ul 1 Mai, nr. 9, după cum urmează:

  1. Proba practică – 14.03.2022, ora 10:00;
  2. Interviu – 17.03.2022, ora 10:00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava, de la persoana care asigură secretariatul comisiei, la telefonul 0230/203112, de luni până vineri, între orele 10:00 – 14:00, sau pe site-ul www.sv.politiaromana.ro la secţiunea ”CARIERĂ” – posturi scoase la concurs.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.