Săptămâna aceasta, la sediul pompierilor militari din municipiul Suceava, a avut loc prezentarea evaluării anuale a Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Bucovina” al județului Suceava, pentru anul 2022.

Activitatea s-a desfășurat într-un cadru restrâns, fiind moderată de inspectorul șef al ISU Suceava – Colonelul Costică Ghiață, în prezența cadrelor militare ale inspectoratului.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al judeţului Suceava, ca structură cu rol integrator în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, a avut în anul anterior ca obiective specifice următoarele:

 1. monitorizarea şi gestionarea eficientă a situaţiilor de urgenţă, evenimentelor şi acţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă la nivelul zonei de competenţă;
 2. organizarea și coordonarea activităților de pregătire, pe toate palierele și domeniile de acțiune;
 3. pregătirea în domeniul fenomenelor termice, a lecturii incendiilor și în domeniul tehnicii și tacticii stingerii incendiilor; 
 4. organizarea măsurilor şi acţiunilor de prevenire; 
 5. asigurarea managementului carierei, a pregătirii continue şi de specialitate a personalului; 
 6. managementul Sistemului Integrat de Comunicaţii şi Informatică al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al judeţului Suceava;
 7. asigurarea integrităţii patrimoniului unităţii, a stării de operativitate a mijloacelor de intervenţie, a asigurării tehnice și materiale;
 8. organizarea și conducerea activității de contabilitate;
 9. organizarea şi executarea controlului intern;
 10. realizarea unui mediu de lucru sigur;
 11. organizarea cadrului juridic;
 12. stabilirea şi dezvoltarea unei comunicări permanente cu cetăţenii.

Activitatea de prevenire

În ceea ce priveşte controalele de fond la localități, în anul 2022 au fost executate 36 controale şi s-a urmărit, cu precădere, activitatea factorilor responsabili cu managementul situaţiilor de urgenţă la nivelul unităților administrativ-teritoriale, iar în funcţie de fondul de timp disponibil, s-au executat controale la instituţiile şi operatorii economici cu risc de incendiu de pe raza localităţilor verificate.

Pe linia apărării împotriva incendiilor, inspecţia de prevenire a executat 1523 controale la operatori economici și 568 controale la instituţii.

În acţiunile preventive executate au fost constatate 6307 deficienţe. Dintre acestea, 449 deficienţe au fost soluţionate operativ pe timpul controalelor, iar 5892 deficienţe au fost sancţionate.

Au fost aplicate un număr de 581 amenzi, cuantumul acestora fiind  1.937.500 lei. De asemenea, au fost aplicate 5416 avertismente.

Din analiza sancţiunilor aplicate de Inspecția de Prevenire a rezultat faptul că valoarea medie a amenzilor aplicate a fost de 3334,8 lei.

Au fost înregistrate şi soluţionate în termenul legal un număr de 1281 cereri pentru eliberarea avizelor, autorizaţiilor şi altor acte de securitate la incendiu şi protecţie civilă.

Cadrele inspecției de prevenire au avut un număr de 68 participări în comisii, din care 12 Comisii de Analiză Tehnică și 66 Comisii de recepţie la terminarea lucrărilor.

În anul 2022 s-au înregistrat 302 solicitări de asistenţă tehnică de specialitate, din care 283 pe segmentul avizare-autorizare şi 19 pe segmentul prevenirea incendiilor, cereri soluţionate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În domeniul operativ, acţiunile de intervenţie au fost coordonate tehnic de către Centrul Operaţional Judeţean, fiind îndeplinite de cele 9 (nouă) subunităţi de intervenţie şi 3 (trei) puncte de lucru, personalul operativ de la reședința inspectoratului participând la acţiunile complexe de intervenţie în cadrul grupărilor operative sau în cadrul grupelor de sprijin constituite la nivelul reşedinţei inspectoratului. 

Analiza statistică a intervenţiilor desfăşurate de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al judeţului Suceava în anul 2022

În perioada de referință au fost înregistrate:

 1. 14.385 ieșiri la intervenții (în scădere față de aceeași perioadă a anului precedent, când au fost înregistrate 15.449 ieşiri la intervenţie), din care:
 • 189 întoarceri din drum, față de 129 în anul precedent;
 • 127 deplasări fără intervenţie, față de 146 în anul precedent;
 • 35 alarme false, față de 20 în anul precedent;
 • 55 exerciții cu forțe și mijloace în teren, față de 39 în anul precedent;
 • 523 activități de recunoaștere în teren și de educare/instruire, față de cele 124 efectuare în anul precedent.
 1. b) din totalul ieșirilor la intervenții, 13.456 au fost situaţii de urgenţă (14.981 anul precedent) – în medie 36,87 pe zi, din care: 
 • 8.600 cazuri de urgenţă asistate medical de echipajele S.M.U.R.D. (7.095 anul precedent) – 63,91%;
 • 569 intervenții pentru descarcerare (490 în anul anterior) – 4,23%;
 • 1.130 incendii (884 anul precedent) – în medie 3,10 incendii pe zi – 8,40%, din care:
 • 791 incendii propriu-zise (783 anul precedent);
 • 339 incendii de vegetaţie uscată şi resturi menajere (101 anul precedent).
 • 368 intervenții la asistenţă de persoane (378 anul precedent) – 2,73%;
 • 8 intervenții pentru protecția mediului (7 anul precedent) – 0,06%;
 • 951 alte intervenții (4.118 anul precedent) – 7,07%;
 • 1.830 alte situații de urgență (2.039 anul precedent) – 13,60%.

În anul 2022, serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă au fost solicitate la 13.456 intervenţii, faţă de 14.981 intervenţii în anul 2021 (scădere cu 7,40%), din care: 791 incendii propriu-zise – în anul 2022 faţă de 783 incendii în anul 2021 (creștere cu 1,02%), 339 incendii de vegetaţie uscată – în anul 2022 faţă de 101 incendii de vegetaţie uscată în anul 2021 (creștere cu 235,64%), 368 intervenții pentru asistența persoanelor în anul 2022 față de 378 în anul 2021 (scădere cu 2,65%), 1.830 alte situații de urgență în anul 2022 față de 2.039 în anul 2021 (scădere cu 10,25%), 951 alte intervenții în anul 2022 față de 4.118 în anul 2021 (scădere cu 333,02%), 8 intervenții pentru protecția mediului în anul 2022 față de 7 în anul 2021 (creștere cu 14,28%), 569 intervenții pentru descarcerare în anul 2022 față de 490 în anul 2021 (creștere cu 16,12%), precum şi 8.600 cazuri de urgenţă asistate medical de echipajele S.M.U.R.D. – în anul 2022 faţă de 7.065 cazuri de urgenţă asistate medical de echipajele S.M.U.R.D. în anul 2021 (creștere cu 21,73%).

Repartiția pe subcategorii a celor 368 intervenții pentru asistența persoanelor este următoarea:

 • 24 intervenții pentru degajări persoane (spații publice, căzute sub dărâmături sau alte medii ostile vieții – inclusiv accidente de muncă);
 • 132 intervenții pentru asistența persoanelor cu intenția de a se arunca în gol sau persoane rămase blocate (în locuință, lift, ascensor, înălțime);
 • 182 intervenții pentru transportul persoanelor supraponderale;
 • 23 intervenții pentru căutarea-salvarea persoanelor dispărute/rătăcite – mediu terestru;
 • 7 intervenții pentru căutarea-salvarea persoanelor în mediul acvatic.

Repartiția pe subcategorii a celor 1830 intervenții la alte situații de urgență este următoarea:

 • 3 intervenții la alunecări și prăbușiri de teren;
 • 6 intervenții la inundații;
 • 1607 intervenții pentru gestionarea riscului generat de virusul SARS-CoV-2;
 • 152 intervenții de asigurare a evenimentelor publice de amploare sau care pot genera situații de urgență;
 • 53 intervenții pentru asanarea teritoriului de muniția rămasă neexplodată;
 • 6 misiuni de  distrugere a muniției rămase neexplodată;
 • 3 alte situații de urgență.

Repartiția pe subcategorii a celor 951 alte intervenții este următoarea:

 • 43 intervenții salvări de animale;
 • 23 misiuni de transport apă menajeră;
 • 280 misiuni asigurare/supraveghere zonă probabilă de producerea unei situații de urgență;
 • 4 explozii neurmate de incendiu (supraveghere/asigurare zonă afectată);
 • 601 alte intervenții.

Repartiția pe subcategorii a celor 8 intervenții pentru protecția mediului este următoarea:

 • 1 intervenție pentru diluarea sau recuperarea acizilor, produselor periculoase răspândite;
 • 2 intervenții pentru ridicarea de deșeuri toxice;
 • 5 intervenții pentru sablarea sau spălarea căilor de comunicație rutieră.

În anul 2022, pe teritoriul judeţului Suceava au avut loc 1.130 incendii (inclusiv cele de vegetație uscată), faţă de 884 incendii produse în anul 2021.

Serviciile voluntare și private pentru situații de urgență au participat la localizarea și lichidarea incendiilor în cadrul a 395 intervenții, 379 incendii în cooperare cu serviciile profesioniste şi 16 singure.

Din totalul de 1.130 incendii – în medie 3,10 incendii/zi, 791 au fost propriu-zise (76,80%), iar 339 au afectat vegetația uscată și deșeurile menajere (23,20%).

Pentru cele 791 incendii produse la locuințe particulare, operatori economici și alte instituții, autoturisme, alte tipuri de construcții, rata incendiilor a fost de 92,47 la suta de mii de locuitori, respectiv 103,88 la mia de kilometri pătraţi. 

Din totalul celor 1.130 incendii produse în anul 2022, 654 au avut loc în mediul rural (57,88%) şi 476 în mediul urban (42,12%).

 

Din punct de vedere al activităților economice, din totalul de 1.130 incendii produse, 15 au fost în agricultură și vânătoare – 1,33%, 12 în silvicultură, exploatare forestieră și servicii – 1,06%, 22 în industria prelucrătoare – 1,95%, 7 în producția și furnizarea energiei electrice – 0,62%, 7 în activitățile de comerț cu amânuntul – 0,62%, 10 la hoteluri și restaurante – 0,88%, 18 în transport și depozitare – 1,59%, 94 în alimentația publică – 8,32%, 58 în mijloacele de transport proprietate personală – 5,13%, 729 în gospodăriile populației – 64,51% și 158 în alte activități și ramuri economice – 13,98%.

În ceea ce privește cauzele probabile de producere a incendiilor, ponderea sursei care a condus la inițierea și dezvoltarea incendiilor este următoarea:

 • Efectul termic al curentului electric – 115 – 10,18%;
 • Scurtcircuit electric – 142 – 12,57%;
 • Flacără – 410 – 36,28%;
 • Jar sau scântei – 264 – 23,36%;
 • Efectul termic – 147 – 13,01%;
 • Alte cauze – 52 – 4,60%.

Pe timpul acţiunilor de salvare derulate în cadrul celor 13.456 situații de urgență, au fost înregistrate următoarele date statistice:

 • au fost salvate 375 de persoane, 353 adulți și 22 copii;
 • au fost evacuate 394 persoane, 281 adulți și 113 copii;
 • au fost asistate medical 8.654 persoane;
 • au fost salvate şi protejate bunuri în valoare de 431 milioane lei;
 • au fost salvate 26 animale mari, 41 animale mici şi 82 păsări.

Din punct de vedere al impactului negativ generat de situațiile de urgență, s-au înregistrat 66 victime (32 persoane decedate, 34 persoane rănite), 22 animale mari, 42 animale mici şi 886 păsări moarte, respectiv pagube de aproximativ 46 milioane lei.

Reprezintă o referință importantă cele 38 victime ale incendiilor rezultate anul curent, 17 dintre acestea fiind identificate decedate (11 în aceeași perioadă a anului precedent).

În anul 2022, Grupa Pirotehnică a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Bucovina” al judeţului Suceava a executat un număr de 94 de misiuni pirotehnice.

A fost asanată o suprafaţă de 5,4 ha de teren din teritoriul judeţului Suceava şi au fost ridicate un număr total de 1240 bucăţi muniţie rămasă neexplodată, din care: 41 proiectile de artilerie, 9 bombe de aruncător, 12 grenade de mână ofensive şi defensive, 1022 cartuşe de infanterie, 5 focoase artilerie şi 151 de alte elemente de muniție.

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD) a intervenit la un număr de 8.600 solicitări față de 7.065 în anul precedent (creștere cu 21,73%), asigurând primul ajutor medical de urgenţă pentru un număr de 8.654 persoane (7.877 adulți și 780 copii), în creștere cu 19,56% față de aceeași perioadă a anului anterior, atunci când au fost asistate un număr de 7.238 persoane  (6.656 adulţi şi 582 copii).

În perioada analizată, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava a intervenit la 569 accidente pe căile de comunicație rutiere/feroviare – în medie 1,56 accidente pe zi, în creștere cu 16,12% față de aceeași perioadă a anului anterior (490 accidente).

În ceea ce privește managementul reurselor umane, la finele anului 2021, statul de organizare al inspectoratului nostru era încadrat în proporție de 79,14%.

Proiecte

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava este partener în cadrul proiectului „Îmbunătățirea nivelului de siguranță și securitate a populației în zona transfrontalieră prin intensificarea acțiunilor comune de instruire și cooperare în domeniul gestionării situațiilor de urgență – BRIDGE”. Obiectivul principal al unității îl reprezintă construirea unui „Poligon pentru pregătirea de specialitate a personalului de intervenţie în situaţii de urgenţă din România şi Ucraina” în orașul Siret, având la dispoziție un buget în valoare de aproximativ  4.250.000 de euro.

În anul 2022 au fost finalizate următoarele contracte:

– contractul de execuție lucrări în valoare de 17.321.146,63 lei cu TVA, pentru construirea pavilionului administrativ, amenajarea heliportului, împrejmuirea imobilului, racordarea la utilități și amenajarea platformelor pentru amplasarea echipamentelor de pregătire;

– contractul de serviciilor de asistență tehnică – dirigenţie de şantier în valoare de 113.050,00 lei cu TVA, pentru verificarea execuției corecte, din punct de vedere calitativ și cantitativ, a lucrărilor de construcție;

– contract de furnizare utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj în valoare de 9.060.542,19 lei cu TVA.

De asemenea, în anul 2022 cadrele inspectoratului au organizat și participat la alte activități necesare implementării proiectului, cum ar fi: comitete directoare, întâlniri pentru analiza cadrului legal.

În luna noiembrie 2022 au fost reluate activitățile planificate a fi desfășurate de către Consiliul Județean Suceava, în calitate de lider al proiectului „SAFEPROT – Siguranţă şi protecţie – factori comuni în cooperarea transfrontalieră”, în care I.S.U. Suceava are calitatea de beneficiar final, proiect depus în cadrul Programului Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020, Obiectivului tematic 8 – Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii, Prioritatea 4.2 – „Sprijinirea activităţilor comune pentru prevenirea dezastrelor naturale şi a celor provocate de om precum şi acţiuni comune în situaţii de urgenţă”. 

Prin acest proiect, Consiliul Județean Suceava sprijină echipele specializate din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al judeţului Suceava cu următoarele echipamente: un buldoexcavator multifuncţional cu remorcă cu trei axe, o instalaţie de potabilizare a apei, 5 echipamente individuale pentru alpinişti – salvatori şi 4 camere cu termoviziune , în valoare totală de aproximativ 302.843 euro.

 Anul 2022 a continuat trendul provocărilor pentru pompierii militari suceveni, inclusiv a celor pe linia gestionării tipurilor de risc cu caracter de noutate, fiind un an încărcat de evenimente, atât în plan operativ, cât şi în cadrul activităţilor desfăşurate pe domeniul logistico-financiar şi al resurselor umane. Toate eforturile noastre au fost concentrate în asigurarea unui răspuns optim la toate intervenţiile din sfera de competenţa a instituţiei noastre, precum şi la adoptarea unei reacţii eficiente pe linia asistenței umanitare, în cadrul mecanismelor de protecție civilă activate.

Suplimentar riscului epidemiologic generat de virsusul SARS-CoV-2, risc care a continuat să se manifeste pronunțat până în trimestrul I al anului anterior, personalul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava a dus la îndeplinire cu succes toate misiunile asociate unui tip de risc cu caracter de noutate, imprevizibil prin amploare și intensitate, respectiv gestionarea afluxului de persoane refugiate / cetățeni apatrizi proveniți din zonele de conflict militar din Ucraina.

 Având în vedere rezultatele pozitive, respectiv greutăţile şi condiţiile specifice în care inspectoratul şi-a desfăşurat activitatea, putem aprecia că în anul 2022, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al judeţului Suceava şi-a îndeplinit misiunile, atribuţiile legale și obiectivele propuse. Întregul personal al instituției s-a concentrat și se va concentra în continuare pentru a contribui la modelarea unei structuri performante care să asigure prevenirea, pregătirea și un răspuns optim în situații de urgență, realizarea unei capacități operaționale și de răspuns adecvate cerințelor, reducerea impactului efectelelor situațiilor de urgență asupra comunităților și îmbunătățirii calității misiunilor executate în folosul populației sau a altor persoane cu nevoi de asistență de specialitate.

Priorităţile Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava includ activităţi pentru realizarea capacităţii operaţionale şi de răspuns necesare managementului situaţiilor de urgenţă, reducerii impactului factorilor de risc, asigurarea rezilienței populației și creşterea gradului de dotare pentru oferirea unui răspuns credibil și adaptat cerințelor în procesul de restabilire a stării de normalitate după dezastre.

Disfuncţionalităţile, sincopele şi neconformităţile constatate în perioada analizată la nivelul fiecărei structuri componente a inspectoratului au fost analizate detaliat, fiind stabilite măsuri de reducere, respectiv eliminare, astfel încât calitatea activităţilor din anul curent să se desfășoare la standarde și mai performante.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.