În perioada 01–31 mai 2019, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava a avut ca obiectiv principal realizarea Programului de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă pe anul 2019, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr. 108/1999 republicată, Legii nr. 53/2003 republicată şi Legii nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada mai sus menţionată, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Suceava au efectuat 313 controale, din care 235 în domeniul relaţiilor de muncă şi 78 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 127 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 183.000 lei.

În domeniul relaţiilor de muncă, inspectorii au efectuat 235 controale. În urma controalelor efectuate, s-au aplicat 57 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 156.000 lei.

În luna MAI, au fost depistate 22 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:

– 8 persoane depistate ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității;

– 11 persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă;

– 3 persoane depistate la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial.

Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 13 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 120.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:

* neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;

* netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;

*netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;

* nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;

* nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;

* nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;

* nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

 

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectorii au efectuat 78 de controale. În urma controalelor efectuate, s-au aplicat 70 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 27.000 lei.

Principalele deficienţe constatate au fost:

* nu s-au prevăzut semnalizările de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă;

* nu sunt îndeplinite cerințele minime de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă;

* nu s-a asigurat echipament individual de protecție;

* nu s-au efectuat de persoane competente verificările periodice în conformitate cu legislaţia şi/sau cu practicile naţionale;

* nu s-au asigurat echipamente de muncă sigure pentru lucrători (schele montate incomplet nerespectând planul de montaj, schele neverificate de către o persoană competentă);

* nu s-au comunicat evenimentele produse;

* nu s-au cercetat evenimentele produse;

* nu s-a acordat alt echipament individual de protecție nou, care să-l înlocuiască pe cel degradat sau a cărui calitate de protecție s-a pierdut;

* nu s-au autorizat din punct de vedere al securității și sănătății în muncă.

În luna mai, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 17 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 01.06.2019, figurează ca fiind înregistrate 131.883 de contracte individuale de muncă active din care:

–   120.720 pe durată nedeterminată;

–     11.163 pe durată determinată.

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.