În perioada 1–31 decembrie 2018, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava a avut ca obiectiv principal realizarea Programului de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă pe anul 2018, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr. 108/1999 republicată, Legii nr. 53/2003 republicată şi Legii nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada mai sus menţionată, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Suceava au efectuat 266 controale, din care 195 în domeniul relaţiilor de muncă şi 71 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 124 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 244.500 lei.

În domeniul relaţiilor de muncă, inspectorii au efectuat 195 controale. În urma controalelor efectuate, s-au aplicat 47 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 240.500 lei.

Astfel, în luna decembrie, au fost depistate 21 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:

– 8 persoane depistate ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității;

– 13 persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă.

Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 10 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 220.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:

* neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;

* netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;

*netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;

* nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;

* nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;

* nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;

* nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

 

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectorii au efectuat 71 de controale. În urma controalelor efectuate, s-au aplicat 77 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 4.000 lei.

Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

* nu s-au montat apărătorile de protecţie la ferăstraiele circulare și/sau nu sunt construite din două elemente unul fix şi altul articulat care urmăreşte grosimea piesei;

* la ferăstraiele circulare, cuţitul divizor nu are forma şi  dimensiunile corespunzătoare și/ sau nu este montat conform tehnologiei de prelucrare faţă de pânza tăietoare;

* lucrătorii nu au calificarea necesară (drujbist, circularist, s.a.);

* nu s-au autorizat lucrătorii pentru exercitarea meseriilor solicitate de legislația specifică;

* nu s-au autorizat din punct de vedere al securității și sănătății în muncă;

* nu s-au întocmit instrucțiunile proprii de securitate și sănătate care să cuprindă toate particularitățile activităților.

În luna decembrie, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 17 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 01.01.2019, figurează ca fiind înregistrate 129.133 de contracte individuale de muncă active din care:

–    119.569 pe durată nedeterminată;

–    9.564 pe durată determinată.

 

 

 

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.