Inspectorul șef al Inspectoraului Teritorial de Muncă Suceava, Romeo Butnariu, a informat că, având în vedere numărul accidentelor de muncă produse în anul 2020 în domeniul construcțiilor la nivelul întregii țări, precum și gravitatea acestora, pe parcursul anului 2021 se va desfășura Campania Națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor,  acțiune cuprinsă în „Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei  Muncii pe anul 2021”.

Potrivit șefului ITM Suceava, obiectivele generale ale acestei acțiuni sunt: creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor din domeniul construcţiilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, cu precădere în prevenirea riscului de cădere de la înălțime; încurajarea unei abordări participative prin implicarea angajaților și angajatorilor din domeniul construcțiilor în diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale aplicabile în domeniul construcţiilor; îndrumarea angajatorilor pentru crearea condițiilor care pot stimula lucrătorii, reprezentanții acestora, precum și sindicatele din domeniul construcțiilor, pentru o participare cât mai activă la procesul de implementare a legislației specifice domeniului construcții, la promovarea programelor proprii ale angajatorilor pentru creșterea nivelului de securitate, precum și promovarea bunelor practici în acest domeniu de activitate economică.

Pentru anul 2021 campania va verifica modul de implementare a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor, la angajatorii cu activitate în domeniul construcțiilor. Astfel, vor fi verificate aspectele cu privire la: organizarea  activităţilor  de  securitate  şi  sănătate  în  muncă pe șantierele temporare sau mobile; instruirea lucrătorilor; lucrul la înălţime și acordarea echipamentului individual de protecție corespunzător sarcinii de muncă; utilizarea instalațiilor de ridicat și protecţia împotriva electrocutării pe șantierele temporare sau mobile; cerinţelor minime de securitate şi sănătate la lucrările de săpături.

Acţiunile de control se vor desfăşura în perioada  aprilie  –  octombrie  2021  și vor viza, modul de implementare a prevederilor legale care fac obiectul campaniei. Verificarea măsurilor dispuse se va realiza pe toată durata de desfășurare a campaniei, în funcție de termenele dispuse cu ocazia controalelor.

Se va verifica modul în care se respectă prevederile următoarelor acte normative în vigoare, din domeniul securității și sănătății în muncă:

Legea securităţii si sănătăţii în muncă nr. 319/2006; H.G. nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, modificată şi completată; H.G. nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă; H.G. nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă; H.G. nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, modificată si completată; H.G. nr. 1146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă; H.G. nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot; H.G. nr. 1051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorso – lombare; H.G.  nr. 600 din 13 iunie 2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă; H.G.  nr. 355 din 11 aprilie  2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, modificată şi completată; O.U.G. nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă; Prescripţii tehnice ISCIR PT R 1-2010 MAŞINI DE RIDICAT, dar și Prevederile legale în vigoare privind proceduri și măsuri obligatorii pentru combaterea răspândirii SARS COV 2.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.