În luna mai 2018, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a desfăşurat campania la nivel naţional privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și verificarea modului în care se respectă prevederile legale care reglementează relațiile de muncă și securitatea și sănătatea în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul alimentației publice: bufet expres, restaurant fast-food, pizzerie.

Obiectivele campaniei au fost : identificarea angajatorilor care desfășoară activitate în domeniul alimentației publice-bufet expres, restaurant fast-food, pizzerie, care utilizează muncă nedeclarată și încalcă prevederile legale privind încheierea, executarea și suspendarea contractului individual de muncă și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să respecte prevederile legale în domeniul relațiilor de muncă; creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă; diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniul alimentației publice – bufet expres, restaurant fast-food, pizzerie, a prevederilor legale; identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor și a tinerilor; eliminarea neconformitățílor constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare; creșterea gradului de conștientizare, atât a angajatorilor, cât și a lucrătorilor, privind necesitatea aplicării și respectării la locul de muncă a legislației în domeniul securității și sănătății în muncă, respectiv, eliminarea următoarelor riscuri profesionale specifice acestor locuri, precum:
– cădere la același nivel prin alunecare;
– expunere la temperaturi extreme;
– intoxicații;
– electrocutare;
– arsuri;
– tăieturi.

În vederea identificării și combaterii cazurilor de muncă nedeclarată și pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legale care reglementează relațiile de muncă și securitatea și sănătatea în muncă, campania este adresată angajatorilor care își desfăşoară activitatea în domeniul alimentației publice – bufet expres, restaurant fast-food, pizzerie.

În domeniul Relaţiilor de Muncă, inspectorii au efectuat un număr de 32 controale. În urma controalelor efectuate s-au aplicat 20 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 52.000 lei.
În domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, inspectorii au controlat 14 angajatori cu 196 lucrători. Au fost constatate 15 deficiențe fiind sancţionaţi 12 angajatori. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate sancțiuni contravenționale.

Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
* Instruirea insuficientă în domeniul securității și sănătății în muncă a lucrătorilor;
* Neinstruirea lucrătorilor care aplică măsurile de prim ajutor;
* Neasigurarea funcționării permanente a protectorului la malaxorul de aluat;
* Semnalizarea de securitate și sănătate în muncă la locul de muncă insuficientă;
* Nu au fost desemnați lucrătorii care aplică măsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor și de evacuare a lucrătorilor.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.