În perioada 01 – 30 aprilie 2017 activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava a avut ca obiectiv principal realizarea „Programului de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă pe anul 2017”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii 108/1999 republicată, a Legii 53/2003 republicată şi a Legii 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada mai sus menţionată inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava au efectuat un număr de 297 controale, din care 203 în domeniul relaţiilor de muncă şi 94 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate un număr de 115 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 38.500 lei.

În domeniul Relaţiilor de Muncă inspectorii de muncă au efectuat un număr de 203 controale. În urma controalelor s-au aplicat un număr de 29 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 34.500 lei.

În luna aprilie au fost depistate un număr de 95 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:

– 8 persoane ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii;

– 81 persoane ale căror contracte individuale de muncă au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor fără respectarea termenului legal;

– 6 persoane depistate fără forme legale de angajare care îşi desfăşurau activitatea la 4 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 20.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:

* neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;

* netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;

* netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;

* nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;

* nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;

* nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;

* nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

În domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă inspectorii de muncă au efectuat un număr de 94 controale. În urma controalelor efectuate s-au aplicat un număr de 86 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 4.000 lei.

Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

– neefectuarea controlului medical periodic;

– nu s-au stabilit prin fișa postului atribuțiile lucrătorilor;

– lipsa autorizației de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă;

– nedesemnarea lucrătorilor pentru asigurarea măsurilor de prim ajutor;

– lipsă dovadă acordare echipament individual de protecție.

În luna aprilie la Inspectoratul Teritorial de Muncă au fost comunicate un număr de 8 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor s-a constatat faptul că la data de 01.05.2017 figurează ca fiind înregistrate un număr de 124.901 contracte individuale de muncă active din care:

– 117.394 pe durată nedeterminată;

–    7.507 pe durată determinată.