În perioada 1-31 martie 2017, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava a avut ca obiectiv principal realizarea „Programului de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă pe anul 2017”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii 108/1999 republicată, a Legii 53/2003 republicată şi a Legii 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit unui comunicat al ITM Suceava, în perioada mai sus menţionată inspectorii de muncă au efectuat un număr de 341 controale, din care 224 în domeniul relaţiilor de muncă şi 117 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate un număr de 171 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 210.300 lei.

  1. Activitatea în domeniul Relaţiilor de Muncă:

* Inspectorii de muncă au efectuat un număr de 224 controale. În urma controalelor efectuate s-au aplicat un număr de 47 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 189.800 lei.

În luna martie au fost depistate un număr de 37 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:

– 4 persoane ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii;

– 18 persoane ale căror contracte individuale de muncă au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor fără respectarea termenului legal;

– 15 persoane depistate fără forme legale de angajare care îşi desfăşurau activitatea la 8 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 130.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:

* neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;

* netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;

* netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;

* nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;

* nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;

* nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;

* nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

  1. Activitatea în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă:

* Inspectorii de muncă au efectuat un număr de 117 controale. În urma controalelor efectuate s-au aplicat un număr de 124 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 20.500 lei.

Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

– neefectuarea controlului medical periodic;

– indicatoare de semnalizare deteriorate sau lipsă;

– instruire insuficientă;

– nedesemnarea lucrătorilor pentru asigurarea măsurilor de prim ajutor.

În luna martie la Inspectoratul Teritorial de Muncă au fost comunicate un număr de 14  evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor s-a constatat faptul că la data de 01.04.2017 figurează ca fiind înregistrate un număr de 124.329 contracte individuale de muncă active din care:

– 117.056 pe durată nedeterminată;

–    7.273 pe durată determinată.